Skip to content

Lokalno je obetavno s ključnim ciljem varovanja voda v Radenska regiji

Na pobudo Radenske ustanovljeno novo Gospodarsko interesno združenje

Družba Radenska, Občina Radenci in Agencija SIV so ustanovili gospodarsko interesno združenje (GIZ) Lokalno je obetavno, ki želi kot povezovalna enota reševati trajnostne regijske izzive s poudarkom na varovanju voda, inovativnosti, krožnem gospodarstvu in podpori lokalnemu okolju. S podpisom ustanovne pogodbe so danes trije partnerji – Radenska d.o.o, Občina Radenci in Agencija SIV d.o.o. – ustanovili GIZ Lokalno je obetavno, ki je zasnovano na pobudo Radenske in z izjemno energijo in zanosom vseh ustanovnih članov si je zadalo pomembne cilje, med katerimi so glavni naslednji trije: varovanje voda v najširšem pomenu, vzpostavitev trajnostnih praks tako v regijski gospodarski kot kmetijski dejavnosti ter podpora lokalnemu družbenemu okolju. Pobuda svojo pot pričenja z definiranimi projekti na področju pomoči lokalnemu družbenemu in naravnemu okolju, za prihodnost pa si postavlja ambiciozne cilje partnerskega povezovanja in uvajanja novih, inovativnih rešitev z namenom vzpostavljanja trajnostnega poslovanja v regiji. Občina Radenci in podjetje Radenska bosta vsako leto skupno namenila 20.000 evrov začetnega kapitala za GIZ.

Ustanovno pogodbo so: direktorica Agencije SIV Janja Viher, radenski župan Roman Leljak in direktor Radenske Marian Šefčovič, podpisali danes pri vinski fontani na Kapelskem Vrhu. Po besedah direktorice GIZ Lokalno je obetavno Alenke Dujanović pa se je pobuda rodila iz srčnih aktivnosti tistih, ki so vsak zase reševali lokalne okoljske, družbene in poslovne izzive, s skupnimi močmi pa bodo lahko uresničili trajnostno prihodnost regije. »Lokalno je obetavno je pobuda, ki se je rodila iz srčnih aktivnosti vseh nas, ki malo po malo, vsak zase rešujemo določene lokalne izzive, pa naj bodo okoljske, družbene ali povsem poslovne narave. Če želimo trajnostno prihodnost – in v naši regiji si mnogi zanjo zelo prizadevamo -, potem nam bo to uspelo le s skupnimi močmi. Povezani v partnerske projekte lahko delujemo hitreje, bolj učinkovito, predvsem pa s skupnimi znanji lažje rešujemo izzive.« je povedala Alenka Dujanović, sicer vodja odnosov z javnostmi v Radenski Adriatic. Prepričana je, da je GIZ Lokalno je obetavno zgodba o uspehu: »Izredno me navdihuje dejstvo, da so se kot ustanovni partnerji GIZa povezali parterji iz gospodarstva, lokalne oblasti ter stroke. S takim prepletom znanj in izkušenj bodo prihajajoči projekti, ob sodelovanju s podporniki, z različnimi strokovnjaki verjamem da veliko lažje realizirani. Pod naše okrilje so dobrodošli vsi, ki želijo narediti trajnostni korak naprej, pa naj bodo to kmečki pridelovalci ali napredne gospodarske družbe.«

Radenska je kot eno vodilnih podjetij s trajnostno filozofijo poslovanja nedvomno tisto, ki je v svojem poslovanju tesno povezano z vodo in skrbnim ohranjanjem naravnih virov. Vendar svoje trajnostno poslanstvo varovanja vodnih virov razume veliko širše, zato je s pobudo nagovorilo tudi ostale akterje na trgu. »Ko govorimo o varovanju vode, v tej zgodbi nikakor ne nastopamo sami. Raba in varovanje vodnih virov je zgodba vseh nas: gospodarskih družb, kmetijske in živilske industrije, turizma, porabnikov. Z njo smo povezani prav vsi, zato je prav, da tudi pri skrbi združimo moči. Pa naj si bo to pri uvajanju novih ekoloških praks kmetovanja ali pri zniževanju porabe tehnološki voda v proizvodni kot pri osveščanju mladih generacij o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov,« je razloge za pobudo pojasnil Marián Šefčovič, direktor Radenske. »Partnerstva in povezovanja so princip delovanja prihodnosti, so gonilo trajnostnega razvoja, so prava pot za sistemsko reševanje okoljskih in družbenih izzivov. Verjamem, da lahko našo regijo, Radenska regijo, tesno povežemo v uspešno zgodbo.«

GIZ bo svoje prve aktivnosti pričel z novim šolskim letom. »Prvošolčki v občini Radenci bodo prejeli vse potrebne šolske potrebščine. Vsi šolarji, ki pa so imeli odličen uspeh v zadnjih treh razredih osnovne šole, bodo v srednji šoli prejemali mesečno finančno spodbudo v višini 100€. S tem želimo mladim perspektivnim umom približati možnost razvoja znotraj domačega okolja.«, razlaga župan občine Radenci, Roman Leljak. Jeseni bodo izvedli večjo čistilno akcijo, v kateri nameravajo združiti celotno lokalno skupnost vseh generacij in z aktivno udeležbo vseh izobraževalnih institucij. V okviru varovanja okolja pa bo letno potekalo tudi sajenje dreves (pod okriljem Radenskine akcije Bolj zelena Slovenija). »Predlagali bomo, da se ta odlok o vrelčnih virih spremeni v uredbo o zaščiti vrelčnih virov, ki bo sprejeta na ravni države, da bi lahko dolgoročno zaščitili to bogastvo. Prvi lastniki Radenske so to zadevo ščitili tako, da niso dovolili, da se poseli območje vrelčnih virov. Takrat so se s svojimi občani in delavci dogovarjali, da so se naselili na območju Kapele, zato je pred drugo svetovno vojno, Kapelski Vrh bil središče Radencev, ravno zato, da so zaščitili vodne vire,« je poudaril Leljak.

Med bolj inovativne pristope GIZ gre šteti tudi načrtovane aktivnosti na zemljiščih oz. travnikih Radenske. Površine bodo namreč namenjene zasnovi in izvedbi učnih poligonov, izobraževanju otrok o trajnostnem razvoju, v sodelovanju z zainteresiranimi lokalnimi izvajalci pa se bodo lahko spremenili tudi v samooskrbne vrtove ali zeliščne nasade. Pri teh aktivnostih bo mentorica prof. ddr. Ana Vovk iz Mednarodnega centra za ekoremediacije, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

»Konkretni projekti prihodnosti so odvisni tudi od izzivov in pobud, ki jih bo lokalno okolje predstavilo in pod okriljem GIZ iskalo rešitve,« je pojasnila Janje Viher, direktorica Agencije SIV. »Je pa cilj partnerskega sodelovanja GIZ vsekakor izvajati napredne projekte, ki povezujejo aspekte trajnostnega kmetovanja, varstva okolja, inovativnosti, podjetništva in sodobnih tehnologij z najboljšimi okoljskimi standardi. Pri tem bo ključen dejavnik tudi uspešno pridobivanje sredstev na različnih razpisih.«, dodaja Viherjeva.

Vizija razvoja Radenska regije, kot si jo je zadala pobuda Lokalno je obetavno, opredeljuje Radenska regijo prepoznano kot primer dobre prakse uresničevanja ciljev trajnostne zelene turistične destinacije z gospodarskim ekosistemskim pristopom, kjer združujejo majhne aktivnosti v celostne projekte, pomagajo pri prestopu v trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo, se učijo in poslušajo – nato pa naredijo! Želite tudi vi pisati zgodovino? Ustanovitelji pravijo, da je to šele začetek in uspešnost ter rast projekta je odvisna od vseh udeležencev. Dobrodošli so vsi z svežimi idejami, pripravljenostjo za spremembe in z željo po boljšem jutri.

Za Agencijo SIV d.o.o. je najti ime direktorice Janje Viher.  Je vodja zahtevnih projektov, izkušnje je v 26 letni poklicni karieri pridobila na vodilnih  delovnih mestih. Trenutno kot direktorica podjetja Agencije SIV d.o.o., deluje kot podjetniška mentorica in vodja projektov. Izkušnje ima na področju pametnih vasi in mest v povezavi s krepitvijo inovativnosti, kreativnosti in sodelovanja deležnikov v okolju za dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti. Njen preplet dela in aktivnosti je področje razvojnih projektov, strategij in operativnih načrtov v lokalnem in regionalnem, nacionalnem in na mednarodnem področju za povezovanje in krepitev sinergij med turizmom, kmetijstvom in podjetništvom, z oblikovanjem novih produktov in usmeritvami za podporo lokalno pridelani hrani v luči skrbi za lokalno prebivalstvo, kakor neizmerljiv potencial za razvoj prijaznega in zelenega turizma. S tem tudi vzpodbuja k dvigu kompetenc socialne ekonomije, povezovanja v zadruge, kooperative in GIZe.

Občinska uprava Občine Radenci je v preteklosti prejela priznanje Slovenske filantropije za izjemno skupinsko udejstvovanje pri razvoju kraja in reševanju stisk posameznikov v skupnosti. Občina Radenci tudi danes strmi k razvoju celotne občine s številnimi projekti. Razvijajo športni turizem z izgradnjo športne infrastrukture v Športnem centru Ivanke Serec. Z mini golfom v Radencih dajejo parku v Radencih nove vsebine in novo turistično atrakcijo v osrčju Radencev. Z Razgledno teraso – Vinsko fontano Kapela pridobivajo točko, kjer si lahko obiskovalci ogledajo svet okoli nas in poskusijo vina domačih pridelovalcev.

Družba Radenska je leta 2019 praznovala svojo 150 obletnico. V letu 2016 so svoj portfelj razširili s priljubljenimi hrvaškimi znamkami Nara in Inka. Radenska je tudi proizvajalec in distributer pijač Pepsi, Mirinda in 7Up na slovenskem trgu, od leta 2016 pa tudi na Hrvaškem. Leta 2017 je razglašena za najboljšega zaposlovalca v Pomurju, 2019 pa je pridobila certifikat Družini prijazno podjetje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

error: