Skip to content

Minister Luka Mesec predal posle Gašperju Toriju

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec je danes simbolno predal posle Gašperju Toriju. Vsako leto 20. novembra, na dan, ki sovpada z obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, obeležujemo Svetovni dan otrok. Ob tej priložnosti otroci in mladi po vsem svetu opozarjajo na položaj vrstnikov, odločajo o pomembnih zadevah, ki vplivajo na njihova življenja ter sporočajo svoja mnenja in želje za boljšo prihodnost. Letošnji Svetovni dan poteka v znamenju duševnega zdravja otrok in mladih.

S prevzemom vlog odraslih mladi opozarjajo na ključne izzive, ki jih sami opažajo, ter pristojnim resorjem predlagajo konkretne akcijske točke za izboljšanje položaja otrok v državi.

Junior ambasador UNICEF, Gašper Tori, je tako prevzel ministrsko vlogo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S prevzemom vloge je ministra Luka Mesca opozoril na ključne izzive na področju dela ministrstva, sprejela pa sta tudi skupno zavezo:

»Oba ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedava, da razmere v družini najbolj vplivajo na razpoloženje in zadovoljstvo otrok ter mladih, zato je pomembno krepiti družinsko politiko, ki je ključna tudi pri izboljševanju duševnega zdravja. Treba je stremeti k boljšemu usklajevanju poslovnega in družinskega življenja, da bodo otroci lahko s starši preživeli več kakovostnega prostega časa, poleg tega pa tudi medresorsko načrtovati programe za spodbujanje pozitivnega starševstva, saj se tako krepijo naravni viri pomoči otrokom, kar je ključno za zgodnje preventivne intervencije. Kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavezujem, da bom spremljal, v kakšni meri se to uresničuje in o tem poročal.«

Osrednji cilj letošnjega Svetovnega dneva otrok je, da bi pogovor o duševnem zdravju postal del vsakdana in da bi bili otroci in mladi v stiski pravočasno deležni celostne obravnave in kakovostne pomoči. Podatki iz raziskave – Samoocena duševnega zdravja otrok (UNICEF Slovenija, 2021), so pokazali, da vsak peti otrok v Sloveniji svoje duševno zdravje ocenjuje kot slabo. Večina otrok in mladih se pogosto ali ves čas počuti napeto, pod stresom ali pritiskom. Skoraj 50 % otrok in mladih je pri sebi opazilo porast stisk in tesnobe. Kar 70 % otrok in mladih je v preteklem letu občutilo nepojasnjeno bolečino v trebuhu, bolečino v prsih, doživljalo slabo počutje, motnje spanja, dolgotrajno žalost ali obup. Otroci in mladi v tem trenutku potrebujejo predvsem pogovor z odraslo osebo, druženje s prijatelji, podporo družine in šole.

Na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo pomembnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja oziroma kakovostnega preživljanja časa družin v celoti.
Zato ministrstvo omogoča delovanje številnih programov v podporo družini, ki se osredotočajo na različne oblike pomoči družinam. Njihove vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: