Skip to content

Milan Bobinski (Zagreb, 20.1.1939 – Maribor, 14.11.2023)

Bil je tudi predsednik Zveze slepih Jugoslavije

Poslovil se je naš član, nekdanji dolgoletni predsednik našega društva, častni član Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter dobitnih številnih domačih in mednarodnih odlikovanj ter priznanj, gospod Milan Bobinski. Leta 1965 je bil izvoljen za predsednika mariborske organizacije. To dolžnost je opravljal do 1979. leta, nato pa še od 1985 do 2009. V letih 1972 do1976 je bil predsednike Zveze slepih Jugoslavije. V organizaciji slepih in slabovidnih je deloval na področju vzgoje in izobraževanja, poklicne rehabilitacije in zaposlovanja slepih. Na območju Slovenije je 1970. leta organiziral prvo obliko predšolske obravnave slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin. V kasnejših letih so to povzele tudi druge invalidske organizacije in v nekaterih republikah Jugoslavije. V 90. letih je bil pobudnik in član strokovne skupine, ki je pripravila vsebino socialno humanitarnih programov za odrasle slepe in slabovidne ter njihove družine v Republiki Sloveniji. Programi, namenjeni otrokom in odraslim se izvajajo še danes.

V Društvu slepih je deloval tudi na področju športno rekreativne in kulturne dejavnosti, ko so prenašali nekatere programe in športne discipline iz evropskih držav na območje Slovenije in bivše Jugoslavije. V času inkluzije oz. integriranih oblik vzgoje in izobraževanja predšolskih ter osnovnošolskih otrok je deloval pri prenašanju teh spoznanj na območje Slovenije in kot mobilni tiflopedagog je deloval na vključevanju teh otrok in mladostnikov v vrtce, poklicne in srednje šole na območju severovzhodne Slovenije. Posebna skrb mu je bilo vključevanje slepih in slabovidnih otrok z večkratno motenostjo vvzgojno – varstvene ustanove in varstveno delovne centre, ter druge sorodne ustanove. Iz tujine pa je kot defektolog ves čas na naše območje prenašal nova spoznanja in dosežke na področju vzgoje ter izobraževanja slepih in slabovidnih. Posredoval je nabavo različnih tehničnih pripomočkov in didaktičnega materiala. V Mariboru smo v zadnjih 20. letih prevedli številne priročnike in učbenike namenjene posebno predšolskim otrokom in tistim z večkratno motenostjo za potrebe odraslih oseb z okvaro vida in njihovih svojcev. Priročnike je ob prevodu lektoriral in jih prilagajal našim potrebam in zmožnostim. V tem času smo v Mariboru skupaj izdelali 11 priročnikov namenjenih družinam, odraslim posameznikom in strokovnim delavcem v javnih zavodih (šole, ambulante, ustanove za rehabilitacijo). Leta 1996 je sodeloval pri pripravi gradiva za sprejem enotne definicije slepih in slabovidnih v Republiki Sloveniji, pred tem tudi 1972. leta pri sprejemanju Opatijske jugoslovanske definicije o slepoti in slabovidnosti.

Z različnimi strokovnimi članki je sodeloval na strokovnih in internih seminarjih ter izobraževalnih dnevih doma in v inozemstvu ( v organizaciji Evropske unije slepih, Evropskem združenju učiteljev za slepe, Organizaciji Alpe – Jadran, Zveze slepih Jugoslavije in Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvu defektologov ter Socialni zbornici). V Sloveniji smo organizirali tudi prve bivalne skupnosti po vzoru Nizozemske, Švedske in Nemčije in pripravili ustrezne programe. Danes jih izvajamo v Mariboru. Podobne programe so pozneje pričeli izvajati tudi v Kopru. Sodeloval je tudi pri zaposlovanju in usposabljanju na delovnem mestu, ter prekvalifikaciji in dokvalifikaciji za okoli 130 slepih in slabovidnih občanov z območja Koroške in Podravske regije. V času od 1972 do 1976 je bil predsednik Zveze slepih Jugoslavije. V tem času je bil član izvršilnega odbora svetovne zveze za dobrobit slepih in bil član komisije za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje. Od 1985. leta do konca svojega predsednikovanja leta 2009 je organiziral adaptacijo doma slepih v Mariboru, Gospejna 11. Stavba je stara 195 let in je kulturno zgodovinski spomenik. Stavbo smo ustrezno zaščitili, obnovili in pridobili nove prostore. Društvo je stavbo dobilo v koriščenje od mestnega ljudskega odbora leta 1958. Do danes je koristilo stavbo preko 120 slepih in slabovidnih iz območja cele Slovenije ter 15 družin, ki so dobili zaposlitve v mariborskih podjetjih in zavodih ali pa so se tukaj šolali.

Spoštovani in dragi prijatelj, Milan Bobinski. članice in člani, ter delujoči organi Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor se vam zahvaljujemo za več kot 50 letno delovanje v našem društvu. Vaša predanost in čut za človeka nam je v izjemno čast in ponosni smo na vaše vsestransko delo pri prepoznavanju slepote in slabovidnosti v širšem prostoru. Počaščeni smo, da smo se lahko skozi desetletja družili z vami, z vašo neizmerno voljo in z vašim posluhom za nas, člane. V našem Domu slepih so ostale močne sledi in vezi, ki nas združujejo.

Hvala vam za vse, počivajte v miru!

Darinka Lozinšek, članica Izvršnega odbora

Fotografija: ZDSSS

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: