Skip to content

Bakos.si

Evakuirali bodo številne prebivalce mariborskega Tezna


V nedeljo, 16. januarja 2022, bodo med 12. in 18. uro potekale aktivnosti varne odstranitve
letalske bombe, najdene na parceli 633/5 k.o. Tezno oz. na območju Prevorškove ulice 8.
Prebivalce in uporabnike poslovnih prostorov, ki živijo in delajo v oddaljenosti 300 metrov od najdišča
neeksplodiranega ubojnega sredstva prosimo, da do 10:30 ure, ko je odrejen ukrep evakuacije,
zapustijo svoje domove in poslovne prostore ter umaknejo svoja motorna in druga vozila. Za namen
varne odstranitve vozil so na razpolago parkirni prostori ob križišču Zagrebške ceste in Poljske ulice
(zahodna stran športnega igrišča Kovinar).
Evakuacijski sprejemni center za prebivalce bo urejen v avli Osnovne šole Martina Konšaka na
Prekmurski ulici 67.
Predvidoma ob 12. uri bo sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost. Po končanem
postopku deaktiviranja bombe bo sprožena sirena za preklic nevarnosti. Po preklicu nevarnosti
se lahko občani, ki so bili evakuirani, vrnejo v svoje domove.
Vse občane, ki živijo na območju evakuacije prosimo, da s seboj vzamejo osebne dokumente in
denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine.
Pred odhodom naj izključijo gospodinjske aparate in naprave, zaprejo okna in vrata, ugasnejo luči in
zaklenejo prostore, vozila pa umaknejo v garažo ali na drugo ustrezno mesto. Poskrbijo naj za male
hišne živali, jih zaklenejo v prostor in poskrbijo, da bodo imeli vodo in hrano ali jih odpeljejo na varno
mesto.
V radiju 600 m bo omejeno gibanje, kar pomeni, da so prebivalci lahko v svojih domovih,
vendar jih v času med sproženima sirenama ne smejo zapustiti.

V času evakuacije bo veljala popolna zapora cest v radiju 600 metrov od najdbe
neeksplodiranega ubojnega sredstva. Ceste bodo zaprte od 11. ure dalje in predvidoma do 18.
ure oz. do konca intervencije.
V prilogi je odredba o evakuaciji, kjer so razvidni tudi naslovi stanovanjskih in poslovnih objektov, ki
morajo biti v času odstranjevanja letalske bombe izpraznjeni.
Občane prosimo za upoštevanje navodil pristojnih služb.
Medije prosimo za obveščanje občanov.
Za predstavnike medijev bo od 11:45 dalje urejena medijska točka na parkirišču NIJZ-OE Maribor,
Prvomajska ulica 1. *
Po zaključku intervencije Državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi bo organizirana izjava za medije na Prevroškovi ulici 8 (ob najdišču bombe). Na lokacijo bo
možno po sprožitvi sirene za preklic splošne nevarnosti, kar bo predvidoma ob 15. uri.
Opozarjamo, da v času med sproženima sirenama gibanje v radiju 600 metrov od najdišča
neeksplodiranega ubojnega sredstva ne bo dovoljeno.
* Policija bo ves čas aktivnosti za varno odstranitev neeksplodirane letalske bombe, zaradi
učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih
postopkov, uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.
Tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje bodo uporabljena tudi iz zraka, v polmeru okoli
1 km od kraja najdbe letalske bombe

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: