Skip to content

Danes je v Sloveniji okoli 50 odraslih risov

Zaključuje se projekt reševanja risov pred izumrtjem LIFE Lynx

S koncem marca se zaključuje mednarodni projekt reševanja risov pred izumrtjem LIFE Lynx. V dobrih šestih letih so v Slovenijo in na Hrvaško pripeljali 18 karpatskih risov in zabeležili več kot 30 mladičev doseljenih risov. V Sloveniji imamo tako trenutno okoli 50 odraslih risov, približno 40 v južnem delu in 10 v slovenskih Alpah.

Da bi preprečili ponovno izumrtje risov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji je skoraj sedem let potekal velik naravovarstveni projekt doselitve risa LIFE Lynx. Med letoma 2017 in 2024 je bilo v okviru projekta na ozemlje Slovenije in Hrvaške doseljenih 18 risov, od katerih se jih je 14 potrjeno vključilo v populacijo. Doseljeni risi prihajajo iz stabilne risje populacije slovaških in romunskih Karpatov, ki je najbližja in zato najbolj primerna vitalna populacija te vrste za doselitev v Dinaride in Alpe.

Za zagotavljanje ugodnega stanja populacije bo potrebno redno spremljanje številčnosti in genetskega stanja populacije risov. Za dolgoročno ohranitev risov pa je pomembna povezava dinarskega dela populacije z alpskim delom ter povezava s sosednjimi populacijami in s tem vzpostavitev naravnega pretoka genov. Če se to ne bo zgodilo, bo naša izolirana populacija potrebovala občasne doselitve, dokler se ne zagotovi povezanost z drugimi večjimi populacijami risov.

Več podrobnosti o uspešnosti projekta ob njegovem zaključku, izjavah sodelujočih pri projektu in napovedih za prihodnja leta si preberite v sporočilu za javnost projekta LIFE Lynx.

Projekt LIFE Lynx v večinskem deležu financira Evropska unija, v okviru LIFE programa, v Sloveniji pa ga sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: