Skip to content

Bakos.si

Sodelovanje obrambnih in varnostnih struktur je ključno za skupne vrednote

Obrambni minister, mag. Matej Tonin odprl 8. mednarodni sejem „Sobra 2021“

Danes se je na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni začela Sobra, 8. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, ki v času predsedovanja Slovenije svetu EU od 23. do 25. septembra, na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko predstavlja mednarodno sodelovanje na tem področju, opremo, znanje in najpomembnejše nacionalne institucije, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje pri naravnih in drugih nesrečah. V čezmejno zavezništvo zaupanja in sodelovanja sejem povezuje profesionalne, dolžnostne in prostovoljne organizacije ter bo poskrbel za prenos znanja in izkušenj iz zrele na mlado generacijo. Sejem Sobra, ki ga je odprl minister za obrambo, mag. Matej Tonin, je namenjen vsem tistim, ki so poklicno ali prostovoljno že vključeni v sistem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, se s temi področji povezujejo poslovno in strokovno ali pa želijo poskrbeti za varnost in zaščito svojih družin in premoženja. Na sejmu je predstavljena najnovejša oprema, najsodobnejša oborožitev, transportna sredstva, elektronska in optična oprema, informacijska, komunikacijska in laboratorijska tehnika ter izdelki za preskrbo. Na ogled so tudi oprema za osebno zaščito, oblačila, obutev, medicinski in sanitetni material, pripomočki za reševanje ob poplavi, požaru in potresu, protivlomna zaščita in alarmni sistemi, mobilna oprema za zaščito objektov in območij pred poplavami, pripomočki za orientacijo pa tudi oprema za prvo pomoč in varstvo pri delu. Ob poslovnih razstavljavcih se Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije predstavljajo s strokovnimi razstavami in posveti, s svetovanji obiskovalcem, dinamičnimi predstavitvami in izobraževalno – družabnimi prireditvami.

Tesno sodelovanje obrambnih in varnostnih struktur je ključnega pomena za ohranjanje skupnih vrednot in dobrobiti vseh državljanov, je ob odprtju sejma Sobra, kjer sta najprej spregovorila predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec in radgonski župan Stanislav Rojko, povedal minister za obrambo Matej Tonin. Napovedal je stabilno financiranje Slovenske vojske in pomembno modernizacijo sistema zaščite in reševanja za boj s podnebnimi spremembami. Sobra je po Toninovih besedah postala nepogrešljiva za predstavitev Slovenske vojske, obrambne industrije ter vsega, kar je povezano z varnostjo, zaščito in reševanjem tako za širšo in strokovno javnost. Obenem pa je enkratna priložnost za prikaz odličnega sodelovanja s sosednjimi državami na teh področjih in prostor za predstavitev najnovejših izdelkov in storitev. Pri tem po Toninu obrambna industrija v Sloveniji postaja vse bolj prodorna in prepoznavna gospodarska panoga.

Predstavniki grozdov slovenske in hrvaške obrambne industrije so tako danes na Sobri podpisali dogovor o sodelovanju. O slovenskem grozdu pa je Tonin dejal, da ima z ministrstvom za obrambo podpisan sporazum o sodelovanju, prav sejem pa je dokaz, da slovenski obrambno-varnostni sistem in slovenska obrambna industrija dobro sodelujeta. „Na to smo lahko upravičeno ponosni, saj imamo kaj pokazati. Izvoz produktov obrambne industrije, predvsem visokotehnoloških, se je v zadnjih letih več kot podvojil. Razvoj, nabava in uvedba nekaterih novih proizvodov, ki so bili spodbujeni s strani ministrstva za obrambo, kot na primer brezpilotna letala, razvoj novega ročnega strelnega orožja, razvoj in nabava simulatorjev za ročna protioklepna orožja ter razvoj novih zložljivih turnih smuči so samo nekateri primeri uspešnega sodelovanja s slovensko obrambno industrijo,“ je povedal minister Tonin, ki je spomnil, da zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 predstavlja pregleden in stabilen vir financiranja najnujnejših naložb v opremo in oborožitev v ocenjeni vrednosti 780 milijonov evrov, kar je sicer še vedno le odstotek letnega državnega proračuna.

Pomembno posodobitev pa bo doživel sistem zaščite in reševanja, pred dvema dnevoma so namreč podpisali dokument, po katerem bo sistem iz EU dobil 20 milijonov evrov. Gre za projekt povečanja odpornosti na podnebne spremembe ter opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči za povečanje odziva na take nesreče v državi. „Med prednostnimi nalogami je vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje ter izgradnja treh podcentrov za usposabljanje v primeru poplav, žleda in požarov v naravi. V okviru tega je predvidena pomembna posodobitev opreme enot, vključenih v sistem zaščite in reševanja, kar vključuje tudi gasilske enote,“ je poudaril Tonin, ki je pohvalil tudi sodelovanje obrambnih in struktur civilne družbe, ki je po njegovem prepričanju na izredno viski ravni, mlade pa pozval, naj se pridružijo obrambnim strukturam.

V nadaljevanju objavljamo celoten nagovor Janeza Erjavca, predsednika uprave Pomurskega sejma ob odprtju sejma SOBRA 2021:

Letošnji 8. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA je v mnogočem poseben. Poseben je že zato, ker ga organiziramo v posebnih razmerah, ki jih še vedno kroji epidemija in ukrepi povezani z njo. Poseben pa je tudi za to, ker prestavljen iz leta 2020 v leto 2021 sovpada z predsedovanjem Slovenije Svetu EU in jubilejem 30 let samostojne Slovenije. Ko pa govorimo o obrambi, varnosti, zaščiti in reševanju na mednarodni sceni, seveda ne moremo mimo obletnice 11. septembra in 20-letnice dogodkov, ki so sledili in postregli z vsem kar spada v obrambo, varnost, zaščito in reševanje.

Ali smo se iz vsega tega kar se je v zgodovini na teh področjih zgodilo tudi kaj naučili, bo pokazal čas. Dejstvo pa je, da smo na vseh področjih doživeli neverjeten razvoj in da tudi vsa najsodobnejša tehnika, tehnologija in znanje ne zadoščajo, ko se pojavi virus. Čeprav ga ne moremo videti, je lahko nevarnejši kot vsa orožja in znanja. Če je bil torej v zadnjih dvajsetih letih v ospredju boj proti terorizmu, prevzemajo primat v zadnjih dveh letih boj z pandemijo, klimatske spremembe in migracije. Ob tem pa neverjeten razvoj doživlja digitalizacija in posredno skrb za kibernetsko varnost. Globalizacija, ki je kot svetovna religija osvojila vsa področja tega planeta, prinaša veliko pozitivnega pa tudi veliko problemov. Problemi pa so prav gotovo povezani tudi z izzivi, ki nam narekujejo, da se na globalni ravni tudi povezujemo. Kajti problemi ene države lahko hitro postanejo problemi širše regije, kontinenta ali celotnega planeta.

Sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA je več kot zgolj sejem, na katerem se predstavljajo novosti na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja in institucije, ki pokrivajo ta področja. SOBRA nas ozavešča o pomenu slovenske vojske, slovenske policije, civilne zaščite in gasilcev za samozavest in ponos ter išče najboljše rešitve v kadrih in znanjih, v izzivih sedanjosti in prihodnosti. Ob uspehih gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, policije in vojakov moramo biti enako ponosni kot ob uspehih naših športnikov. Oboji namreč velikokrat postavljajo na kocko svoje zdravje in življenje. Zato je še kako prav, da jim na prireditvi kot je SOBRA rečemo hvala in da to omogočimo tudi obiskovalcem sejma. Kot predstavnik organizatorja sejma izrekam iskreno zahvalo vsem, ki sooblikujete letošnjo posebno Sobro.

Hvala Ministru za obrambo RS, mag. Mateju Toninu, da je prižgal zeleno luč za sejem, Generalštabu Slovenske vojske, ki je tudi tokrat uspešno izvedel priprave, postavil statične predstavitve in organiziral atraktivne dinamične predstavitve. Hvala Ministrstvu za notranje zadeve in Slovenski policiji, ki širšo javnost seznanja tudi s področji, ki so manj znana pa vendar še kako potrebna za zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in dobrin. Hvala Upravi za zaščito in reševanje in generalnemu direktorju Darku Butu za predstavitev dejavnosti in organiziranosti civilne zaščite pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Hvala Gasilski zvezi Slovenije in načelniku Franciju Petku za predstavitev in organizacijo številnih preventivnih delavnic ter dinamičnih predstavitev in tekmovanj. Hvala vsem razstavljavcem, ki tokrat sodelujete in tekmujete v poslovnem delu sejma. Med njimi so državne predstavitve obrambnih industrij iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Poljske. Na 16.800 m2 razstavnih površinah in 25.000 m2 demonstracijskega prostora se predstavlja 115 razstavljavcev iz kar 13-ih držav.

Proizvajalci in zastopniki proizvajalcev iz Slovenije in gostujočih držav predstavljajo najsodobnejšo oborožitev, transportna sredstva, elektronsko, optično in drugo opremo. Veliko pa je tudi opreme za vsakdanjo rabo od zaščitne opreme, do opreme za primer naravnih nesreč in posebnih dogodkov. Če je moto Slovenske vojske na sejmu »Enotni, sodobni, profesionalni in kredibilni« potem lahko kot organizatorji tega sejma dodamo še to, da smo tudi pogumni, saj le pogumne spremlja tudi sreča. Srečni smo lahko, da imamo svojo državo in da smo del te skupne evropske zgodbe, ki je mogoče kdaj zapletena, vendar je pomembno, da znamo reševati tudi zapletene probleme. Vsem razstavljavcem želim uspešen nastop, institucijam uspešno promocijo, obiskovalcem pa čim več občutka varnosti in ponosa na najlepšo državo in domovino.

Nagovor ministra Mateja Tonina:

Spoštovani župan Občine Gornja Radgona, predsednik uprave Pomurskega sejma, razstavljavci in obiskovalci!

Veseli me, da vas lahko kljub oteženim epidemiološkim razmeram pozdravim na prizorišču Pomurskega sejma, na že osmem mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja. Dosedanji uspehi tega sejma so vsekakor tehten razlog, da je dogodek postal nepogrešljiv za predstavitev Slovenske vojske, obrambne industrije ter vsega, kar je povezano z varnostjo, zaščito in reševanjem. Na tem sejmu se lahko širša in strokovna javnost seznanita z usposobljenostjo in opremljenostjo Slovenske vojske, Policije, Civilne zaščite, Gasilske zveze ter njenih enot in društev. Obenem pa je to enkratna priložnost, da se v okviru sejemskih in spremljevalnih aktivnosti prikaže odlično sodelovanje z našimi sosednjimi državami na prej omenjenih obrambno-varnostnih področjih. Sejem je postal prostor, na katerem lahko domači in tuji proizvajalci obrambnih proizvodov predstavijo svoje najnovejše izdelke in storitve. Obrambna industrija v Sloveniji namreč postaja vse bolj prodorna in prepoznavna gospodarska panoga. Zato sem še posebej ponosen, da je ta prepoznavnost presegla naše meje ter da bosta ob tej priložnosti grozda slovenske in hrvaške obrambne industrije podpisala dogovor o sodelovanju.

V današnjem času je tesno sodelovanje obrambnih in varnostnih struktur ključnega pomena za ohranjanje skupnih vrednot in dobrobiti vseh državljanov. V te procese se vsako leto bolj intenzivno vključuje tudi slovenska, še posebej obrambna industrija. Povečevanje deleža lastnega znanja in uporaba novih tehnologij v produktih za varnost in zaščito je bistvenega pomena za krepitev varnostnega sistema. Pri tem je zelo pomembna vloga Grozda obrambne industrije Slovenije, ki lahko sam ali preko ostalih sorodnih asociacij, tehnoloških mrež, centrov odličnosti in ostalih oblik povezovanja pripomore h krepitvi te gospodarske panoge.

Vse evropske države imajo nacionalna združenja obrambnih industrij, zato bi želel poudariti pomembnost sodelovanja Ministrstva za obrambo z našim Grozdom obrambne industrije Slovenije. Ministrstvo za obrambo ima, v skladu z izvajanjem skupne evropske politike do obrambnih združenj, podpisan sporazum o sodelovanju z omenjenim gospodarskim interesnim združenjem. Na podlagi tega sporazuma obe strani zasledujeta cilje vzpostavitve trajne oblike sodelovanja na obrambnem področju – tudi s takšnimi aktivnostmi, kot je sodelovanje na tem sejmu. Obrambne in varnostne strukture namenjajo velika sredstva za nabavo blaga in storitev za osnovno dejavnost, vzdrževanje in gradnjo objektov. Večina teh investicij se realizira z domačimi dobavitelji. Investicije, namenjene za izpopolnitev obrambnega sistema so skladne z našimi načrti opremljanja in služijo za obrambne namene, za zaščito in reševanje pri naravnih nesrečah, za izpolnjevanje obveznosti in zadanih ciljev v okviru mednarodnih obrambnih povezav ter mednarodnih operacij v podporo miru, kjer sodelujejo pripadniki Slovenske vojske.

Prelomen korak na področju opremljanja Slovenske vojske in za njen nadaljnji razvoj je nedvomno sprejem Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Ta zakon predstavlja pregleden in stabilen vir financiranja najnujnejših investicij v opremo in oborožitev Slovenske vojske v skupni ocenjeni vrednosti 780 milijonov evrov v naslednjem šestletnem obdobju. Slovenska vojska bo zaradi investicij, ki jih omogoča ta zakon, lažje izpeljala svoje ustavne naloge, določene v Zakonu o obrambi, kot sta obramba države in pomoč drugim organom, ter izboljšala svojo pripravljenost, predvsem pa bolje zaščitila svoje pripadnike in pripadnice doma in v tujini. Seveda pa si na Ministrstvu za obrambo intenzivno prizadevamo predvsem tudi za to, da v Slovensko vojsko privabimo mlade, sposobne ljudi in jo kadrovsko okrepimo. Tudi letos bodo Slovenska vojska, Policija, Civilna zaščita ter gasilci na dinamičnih predstavitvah demonstrirali svojo usposobljenost in zmogljivost. Slovenska vojska bo, s poudarkom na demonstraciji sodelovanja, zavezništva in zaupanja, pokazala uporabo sodobne opreme in oborožitve. Predstavila bo vojaške poklice in zaposlitvene možnosti v svojih enotah. Sodelovanje obrambnih struktur in civilne družbe je na izredno visoki ravni, kar bosta dokazala tudi obsežna predstavitev Gasilske zveze Slovenije.

Naj ob tem povem, da smo prav na področju zaščite in reševanja na Ministrstvu za obrambo za obdobje od leta 2021 do leta 2027 pripravili pomemben in obsežen projekt, ki se bo financiral iz evropskih sredstev Gre za projekt povečanja odpornosti na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji ter opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči za povečanje odziva na take nesreče v naši državi. Med prioritetami je vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje ter izgradnja treh podcentrov za usposabljanje v primeru poplav, žleda in požarov v naravi. V okviru tega je predvidena pomembna posodobitev opreme enot, vključenih v sistem zaščite in reševanja, kar vključuje tudi gasilske enote.

Dragi gostje in razstavljavci, dragi sodelavci, ta sejem je dokaz, da slovenski obrambno-varnostni sistem in slovenska obrambna industrija dobro sodelujeta. Na to smo lahko upravičeno ponosni, saj imamo kaj pokazati. Izvoz produktov obrambne industrije, predvsem visoko-tehnoloških, se je v zadnjih letih več kot podvojil. Razvoj, nabava in uvedba nekaterih novih proizvodov, ki so bili vzpodbujeni s strani Ministrstva za obrambo, kot na primer brezpilotna letala, razvoj novega ročnega strelnega orožja, razvoj in nabava simulatorjev za ročna protioklepna orožja ter razvoj novih zložljivih turnih smuči so samo nekateri primeri uspešnega sodelovanja s slovensko obrambno industrijo. Upam in želim, da bi sejem kar najuspešneje izkoristili za navezovanje novih ali krepitev obstoječih poslovnih in prijateljskih vezi. Ne nazadnje je ta sejem tudi izvrstna priložnost, da se pobliže seznanite z dejavnostjo Slovenske vojske in drugih varnostnih struktur ter si na ta način ustvarite vtis o izzivih poklicnega vojaka in o njegovem primarnem poslanstvu: obrambi domovine, sodelovanju pri reševanju ter pri vzpostavljanju stabilnosti in miru v svetu.

Organizatorjem in sodelujočim želim uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti, vam obiskovalcem pa želim prijeten ogled.

Fotorgafije: Ludvik Kramberger, Poldi Ivanek, Jure zaunikar, O.B.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: