Skip to content

Bakos.si

Modernizirali so kar nekaj občinskih cest

Še pandemija nemočna proti želji po modernizaciji prometnic

Tudi v teh kriznih časih, ko se mnogi bolj ali manj zadržujemo doma, je na območju občine Gornja Radgona, na zadovoljstvo in veselje mnogih občanov, zlasti na podeželju, potekala sanacija in obnova lokalnih in občinski ceste tar javnih poti. Občina Gornja Radgona je namreč na podlagi proračuna občine za leto 2020 in po postopku izbire najugodnejšega izvajalca del na portalu javnih naročil, v začetku meseca oktobra 2020 pristopila k modernizaciji kar devetih cestnih odsekov na različnih lokacijah občine in v različnih dolžinah. Vse omenjene občinske ceste so bile skoraj v celoti izvedene in zaključene že do konca leta 2020.

Modernizacija se je izvajala na območju vseh petih krajevnih skupnosti na naslednjih lokalnih cestah in javnih poteh: Lokalna cesta v naselju Ivanjševski Vrh in Orehovski Vrh, v skupni dolžini 1.700 m; Javna pot – Ulica ob potoku v Gornja Radgoni, v dolžini 280 m; Javna pot v naselju Črešnjevci do domačije Zemljič, v dolžini 600 m; Javna pot v naselju Police do domačije Klemenčič, v dolžini 430 m; Javna pot v naselju Radvenci do domačije Kramberger in domačije Vurcer v skupni dolžini 850 m; Javna pot v naselju Zagajski Vrh, v dolžini 430 m; Lokalna cesta v naselju Zagajski Vrh do meje z Občino Benedikt, v dolžini 280 m; Javna pot v naselju Spodnja Ščavnica od Kmetijske zadruge do domačije Senekovič, v dolžini 680 m; ter Javna pot v naselju Stavešinski Vrh do domačije Kežman, v dolžini 360 m.

Na občinskih cestah v naseljih Ivanjševski Vrh, Orehovski Vrh in Zagajski Vrh je bila pred modernizacijo asfaltna prevleka v zelo slabem stanju z večjimi posedki in različnimi deformacijami ter neustrezno gramozno podlago, neurejeno pa je bilo tudi odvodnjavanje cest. Vse ostale navedene ceste so bile pred modernizacijo še v gramozni izvedbi z neustrezno podlago in neurejenim odvodnjavanjem. V okviru modernizacije in obnove se je na vseh cestah izvedla nova gramozna podlaga, po potrebi tudi manjši oporni zidovi in razširitve cest, ustrezno odvodnjavanje z obcestnimi jarki, muldami in propusti ter nova asfaltna prevleka z utrjenimi bankinami. V Ulici ob potoku Gornja Radgona se je istočasno izvedel tudi manjkajoči del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nova javna razsvetljava. Vsa obnovitvena dela so bila do konca leta 2020 dokončana, razen fine asfaltne prevleke v Ulici ob potoku (predviden je dvoslojni asfalt) in asfaltne prevleke na lokalni cesti na Ivanjševskem in Orehovskem Vrhu, ki se bosta izvedli v spomladanskih mesecih letošnjega leta, oziroma ko bodo to vremenske razmere dopuščale.
Skupna dolžina vseh moderniziranih cest v letu 2020 znaša 5.610 m, vrednost obnovitvenih del, po pogodbi z izbranim izvajalcem GMW d.o.o. iz Turjancev, pa je znašala 674.502,43 EUR.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: