Skip to content

Bakos.si

Kako je s prenosom letnega dopusta iz 2020 v 2021?

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu…

Pandemija korona virusa je, med drugimi, veliko preglavic povzročila tudi delavcem in njihovim delodajalcem. Veliko delavcem je ostal neizrabljen letni dopust iz leta 2020, čeprav je delodajalec sicer, v splošnem aktu določil, da morajo delavci ves dopust tekočega leta izrabiti v tekočem letu. Od marca dalje je delo pri delodajalcu potekalo nemoteno. Delavcem je bila dana možnost, da letni dopust izrabijo. Pravna strokovnjakinja, magistrica pravnih znanosti, Nina Kavčnik Scortegagna (Pravna praksa, št. 4, 2021), pa odgovarja na vprašanj, ali so delavci, ki dopusta v 2020 niso izrabili, upravičeni do prenosa v 2021?

„Po tretjem odstavku 162 člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. V to pravilo je posegel drugi odstavek 54. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Določa, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020, pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021. Gre za interventni ukrep, in ne sistemsko rešitev. Zato je tudi določen izrecni pogoj, kdaj delavcu ta pravica pripada. To pa je le v primeru, da delavec letnega dopusta za 2020 ni mogel izrabiti zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije covida-19. Torej, delavcu ta pravica ne pripada avtomatično, ampak le, če je izpolnil za to določen pogoj. Če je delodajalec delavcem omogočil izrabo letnega dopusta za 2020, pa ga delavci niso izrabili, potem nimajo pravice do prenosa v leto 2021“, zagotavlja Nina Scortegagna Kavčnik.

Sicer pa lahko delodajalec tudi brez te interventne določbe delavcem ves neizrabljeni letni dopust tekočega leta prenese v naslednje leto in jim omogoči tudi dalje referenčno obdobje za izrabo. V tem primeru bi dal delodajalec delavcem več pravic, kot jim jih gredo po ZDR-1. Glede na drugi odstavek 54. člena ZIUPOPDVE pa mora delodajalec delavcem, ki so izpolnili pogoj, to omogočiti in torej to ni njegova dobra volja.

Nina Scortegagna Kavčnik je sicer trenutno vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za dolgotrajno oskrbo in evidence na področju dela. Imenovana je tudi v strokovno skupino ESS za ureditev dela na daljavo. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Večletne praktične izkušnje na pravnem področju je pridobila kot pravna svetovalka. Od leta 2007 do leta 2013 je namreč bila zaposlena v notarski pisarni. Njeno področje delovanja je predvsem civilno (stvarno, dedno, zemljiškoknjižno, družinsko), delovno in gospodarsko (statusnim) pravo. Redno deluje tudi na pedagoškem področju kot predavateljica pravnih predmetov, katerih poudarek je podajanju praktičnih izkušenj. Področje njenega raziskovanja in pedagoškega delovanja: Raziskuje predvsem področje uporabnosti prava v praksi. Znanstveno deluje v večih raziskovalnih skupinah. Njena univerzitetna izobrazba pa je: Magistrica pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 2012), Univerzitetna diplomirana pravnica (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 2006).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: