Skip to content

Bakos.si

Agra kot zdravilo proti koronavirusu!

Janez Erjavec o težavah radgonskih sejmarjev in tudi drugih organizatorjev

Na Pomurskem sejmu smo z vso odgovornostjo pozorno spremljali razmere, povezane z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije. Takoj smo se zavedli, da je na prvem mestu zdravje in varnost naših poslovnih partnerjev, ne glede na poslovne posledice, ki nam jih je to prineslo. V letu 2020 tako prvič v naši 60 letni sejemski zgodovini v Gornji Radgoni ni bilo sejemskih prireditev. Enako ali podobno usodo so doživela tudi druga mesta v državi in svetu. Negotovost je spremljala tako nas organizatorje kot tudi naše poslovne partnerje, razstavljavce in obiskovalce. Sejmi in celotna industrija srečanj je bila ustavljena. Ob ukrepih, ki so jih uradne institucije sprejele za preprečitev širjenja virusa namreč ni bilo niti osnovnih pogojev za druženje večjega števila ljudi, čemur so sejmi in celotna industrija srečanj prvenstveno namenjena.

Sejmov in drugih srečanj torej ni bilo v letu 2020 in jih tudi v letošnjem letu vsaj do sedaj ni bilo, pa čeprav smo organizatorji, poslovni partnerji in institucije delali naprej… Kajti čakanje na pogoje brez omejitev bi bilo podobno čakanju kmeta, ki bi v strahu, da bi mu pridelek uničila toča ali bi ga zelo slabo prodal, pustil polja neobdelana. Sejemske prireditve predstavljajo za nas organizatorje tisto, kar je za kmeta žetev. Potrebno je več kot leto trdega dela in veliko znanja, da je prireditev uspešna. Posledice odpovedi prireditev in zaustavitev številnih dejavnosti, ki so povezane z druženjem in medsebojnimi stiki, so neizmerljive. Ne gre le za ekonomske posledice, ki jih lahko nadomestimo z denarjem v obliki kreditov, pomoči države ali rezervami podjetij… Govorimo o mnogo bolj daljnosežnih posledicah, ki se bodo še dolgo poznale na ljudeh, zaposlenih, ki živijo v negotovosti za svojo prihodnost, na poslovnih partnerjih, ki jim je onemogočen nastop med konkurenco, institucijam, ki izgubijo pomembno obliko obveščanja, pri obiskovalcih, ki so prikrajšani za medsebojne stike in novosti…

Sejmi, ki jim v nemškem jeziku rečemo Messe, kar pomeni tudi cerkveni obred, v angleškem jeziku pa Fair, kar pomeni tudi pravično – fer, so skozi stoletja predstavljali priložnost za neke vrste obredno dogajanje in druženje in obenem pravično, fer izmenjavo dobrin in informacij. Sejmi so v nekem smislu barometer gospodarske uspešnosti posamezne regije in države, obenem pa tudi najbolj občutljiva dejavnost za gospodarske in družbene pretrese in kot se je izkazalo tudi pandemije. Razvoj v zadnjih desetletjih omogoča neverjeten standard ljudi. Tudi z znanjem medicine in farmacije ter drugih znanosti nam omogoča daljšo življenjsko dobo ter zgodovinsko najštevilčnejšo populacijo ljudi na planetu. Žal pa je celoten razvoj v prvi vrsti podrejen kapitalu namesto trajnostnemu razvoju. Vsled tega se poleg izobilja kopamo tudi v odpadkih in prekomerni rabi naravnih virov. Virus, ne glede na to ali je nastal po naravni poti ali je ustvarjen umetno, nima v globalnem svetu težkega dela, saj se z lahkoto širi na vse konce sveta. Sreča v nesreči pa je tudi ta, da medicina in še posebej farmacija spada med najbolj razvite in donosne industrije in je tudi zelo učinkovita. Ni torej razlogov za paniko glede virusov, bolj nas mora skrbeti zdravje in vzdržnost planeta.

Sejmi kot je AGRA v ničemer ne ogrožajo planeta pa tudi zdravja ljudi, saj prav oni nakazujejo trende nadaljnjega razvoja, primere dobrih praks in najboljših rešitev. Vsak udeleženec ima možnost testiranja ali cepljenja, kar omogoča gibanje in druženje tudi na vseh drugih mestih in prireditvah. Vloga sejmov kot je AGRA je večplastna, saj je skozi desetletja uspel nadgraditi komercialne predstavitve najsodobnejših tehnologij, kmetijske tehnike, živilske in živilskopredelovalne industrije ter široke potrošnje z mnogimi mednarodnimi ocenjevanji, strokovnimi razstavami živali, vzorčnimi razstavami rastlinske proizvodnje, predstavitvami izobraževanja, kongresi in predavanji ter stanovskimi in drugimi druženji. Izrednega pomena so tudi predstavitve institucij, ki skrbijo za razvoj kmetijstva in podeželja od MKGP do podeželske mladine. Nenazadnje pa na stičišču štirih držav jezikov in kultur sejem AGRA opravlja tudi vlogo povezovalca in graditelja prijateljskih odnosov.

Vse našteto in še mnogo drugih poslanstev se prepleta ob Agri in drugih sejmih ter dogodkih, zato je poslanstvo in vloga te dejavnosti mnogo širša kot se zdi nepoznavalcem. Ni vprašanje ali sejme potrebujemo ali ne, ampak ali jih uspešna država želi prepoznati kot pomembno družbeno orodje poslovnosti, strokovnosti in promocije. Agra ostaja zvesta svojim ciljem in poslanstvu. Zavedamo se pomena podeželja in dejavnosti, ki ohranjajo krajino kultivirano z zdravim in okolju prijaznim kmetovanjem, čim višjo samooskrbo podprto z znanjem in tradicijo. Res je, da slovensko kmetijstvo in proizvodnja hrane v evropskem in svetovnem merilu ne predstavlja veliko, vendar pa je res tudi to, da imamo ne glede na velikost države vrhunska vina in živilske proizvode, ki so unikatni in tradicionalni. V kmetijstvu je veliko znanja, tako kmetovalcev, kot ekspertov, profesorjev in industrije. Športniki so najboljši dokaz za to, da kakovost ni odvisna od količine, ampak znanja in vztrajnosti.

Letošnji sejem AGRA ne bo AGRA, ki jo poznamo iz prejšnjih let, saj je glede na spreminjajoče se ukrepe mnogim razstavljavcem zmanjkalo časa in motivacije. Za vse, ki si želimo, da se politika in medicina najdeta na istem bregu skupaj z ljudmi in iščeta rešitev za planet in zdrav način življenja je pomembno, da se cepimo vsak dan z zdravo hrano, veliko rekreacije, predvsem gibanjem na svežem zraku in soncu ter proti stresu tudi s sejmom AGRA.

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: