Skip to content

Viteški prijatelji so nazdravili njegovemu dosežku

Ivan Janez Pučko povišan v viteza v Evropskem redu vitezov vina

V naši vinsko bogati državi Sloveniji, poleg Slovenskega, še dalj časa deluje Evropski red vitezov vina, kjer ugledni vinarji, vinogradniki in tudi ljubitelji vina, skrbijo predvsem za širjenje lepe besede o Sloveniji in slovenskem vinu, kulturi pitja vina, izobraževanju mladih ipd. Izmed skupaj 4.100 zapriseženih pripadnikov reda v 24 državah Evrope, jih je v Konzulatu za Slovenijo 260, od tega je 66 vitezov vina in ena redovna dama (po rangu enaka vitezu vina), ostali so nekoliko nižjega ranga. V Legaturi za Pomurje je skupno 56 pripadnikov Reda, od tega 18 vitezov vina in ena redovna dama. Kot zadnji je vitez vina postal dolgoletni pripadnik Reda, Ivan Janez Pučkov iz Stanetincev pri Cerkvenjaku.

Pred dnevi je namreč v Železnem (Eisenstadt) na Gradiščanskem (Burgenland) v Avstriji, na največji letni redovni viteški svečanosti, v družbi kandidatov iz številnih evropskih držav, članic Evropskega reda vitezov vina, s položitvijo viteškega meča na obe rami, v najvišjo redovno stopnjo Vitez vina-Eques de Vino, povišan tudi Ivan Janez Pučko. Ivan je k Redu v redovno stopnjo Hospes zaprisegel leta 2010 na Veliki viteški svečanosti v Tomaju na Krasu in v dvanajstih letih napredoval še v stopnjo Vinski svetnik in v stopnjo Vinski sodnik. Pripada eni od šestih področnih legatur v Konzulatu za Slovenijo, Legaturi za Pomurje. Zaslužen je tudi za razvoj vinogradništva na območju Cerkvenjaka in širše, saj je kot prvi predsednik kar nekaj mandatov vodil tamkajšnje Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina. Ivan Janez Pučko je pravi viteški človek, človek z integriteto in vreden zaupanja.

In seveda je po stari viteški navadi na domačijo Breznik (Gostinstvo in turizem Breznik) v Komarnico povabil nekaj svojih viteških prijateljev, ožjih sopotnikov na strmi, a lepi viteški poti. Njemu in njegovemu dosežku so ob obloženih mizah, z vrhunsko domačo kapljico, med drugimi nazdravili viteški kolegi iz Evropskega reda vitezov vina: Ignac Rajh-prvi legat Legature Pomurje, Andrej Šajnovič-drugi legat, Štefan Krampač, Slavko Lončarič, Darko Škerget, Marjan Žmavc, Mirko Žmavc, Franc Zorko, zraven pa še gostitelja, vinska viteza, pripadnika Slovenskega reda vitezov vina Damjan in Marko Breznik.

Ordo equestris vini Europae – Evropski red vitezov vina izhaja iz leta 1984 ustanovljenega Gradiščansko-panonskega reda vitezov vina s sedežem v Železnem (Eisenstadt) na Gradiščanskem (Burgenland) v Avstriji. Red se je skliceval na nasledstvo srednjeveškega viteškega reda Sv. Jurija (St.Georgs-Ritterorden) iz leta 1468, ki ga je ustanovil habsburški cesar Friderik III., ker je bil prvi veliki mojster tega reda vojvoda Sibenchirter, mestni gospod Železnega in je nekaj časa od tu vodil red. Pokojni nadvojvoda Otto von Habsburg-Lothringen, prvi panevropejec, je 27. maja 2005 v samostanu Klosterneuburg pri Dunaju na Ordo equestris vini Europae prenesel pravno nasledstvo po redu Sv. Jurija iz leta 1468/69 s pooblastilom, da svetovni vidik srednjeveškega reda prilagodi današnjemu času in ga nadaljuje v povezavi z vinsko kulturo. Sedanji vodja dinastije nadvojvoda Karl von Habsburg-Lothringen pa je v Železnem 20. junija 2009 potrdil omenjeno pravno nasledstvo in pooblastilo ter ga podaljšal še na Red sv. Jurija, ki ga je okrog leta 1333 ustanovil habsburški vojvoda Otto der Fröhliche v. Innerösterreich. Prvi senatni konzul je ob tem dobil naziv Magister Generalis, kar pomeni Veliki mojster. Ordo equestris vini Europae pomeni tretje obdobje srednjeveških redov Sv. Jurija, ki pa seveda ni več vojaški viteški red, temveč red miru, njegovi zapriseženci pa vitezi miru.

Kratka definicija evropskega reda vitezov vina:

Vinski vitezi se neodvisno od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov zavzemajo:

 • za vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina
 • za znanstveno in raziskovalno delo z vinom
 • za resnično, dobro in lepo ter za kultivirane svečanosti
 • za izboljšanje kvalitete življenja z vinom
 • za krščanske vrednote, ker so zasidrane v vinskem viteškem redu kot simbol naše  vere
 • za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo
 • za socialne in dobrodelne dejavnosti in za kulturne ter znanstvene pobude
 • za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, ker je vinski viteški red zakoreninjen v srednjeveški viteški tradiciji, posebno v redu sv. Jurija iz leta 1273 oziroma 1308 in 1468
 • za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva
 • za človekovo dostojanstvo in za evropske vrednote
 • za evropsko identiteto in naravno evropsko pripadnost
 • za mir, ker je bogastvo vina zagotovilo blagostanja in miru

Enakopravni viteški zapriseženci, hospes, svetniki, sodniki in vitezi s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s svojimi konkretnimi prispevki in dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev.
Viteški Senat je predstojnik vsega viteštva z vsemi svojimi deli in ima svoj sedež v mestu ustanovitve vinskega viteštva v svobodnem mestu Železno/Eisenstadt Avstrija.
V posameznih regijah delujejo viteški konzulati oziroma regionalna delna viteštva.
Moto pristopa k viteštvu se glasi: »Šele ko boš premagal zavist in se boš začel zavzemati za druge, boš postal pravi viteški človek!«

dav
Fotografije: Ludvik Kramberger

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: