Skip to content

Dobrobit živali

O dobrobiti živali je zadnja leta vse več govora. Ne le ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z ukrepi na področju reje govedi, prašičev in perutnine, tudi kmetje se vse bolj trudijo, da ohranjajo kakovost življenja živali, kot jo zaznava žival, na najvišji ravni. Pa ne le kmetje, podobno moramo skrbeti tudi za svoje hišne ljubljenčke.

Dobrobit živali se nanaša na kakovost življenja živali in zajema to, kako dobro se žival spopada s svojo trenutno situacijo in okolico. Nanjo vplivajo odnosi, ki jih imajo ljudje z živalmi in naša dolžnost je zagotoviti, da se z vsemi živalmi ravna humano, odgovorno in spoštljivo. Dobrobit živali bi morala biti v ospredju vsakega človeškega dejanja, ki vključuje živali, kar pomeni predvsem upoštevanje vseh vidikov dobrega počutja živali.

Pet svoboščin živali:

  • odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti,
  • odsotnost bolečin, poškodb in bolezni,
  • preprečevanje strahu in neugodja,
  • možnost izvajanja živalski vrsti značilnega vedenja,
  • zagotovitev primernega okolja, predvsem bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben prostor za počitek.

Rejne živali

Da bomo lažje razumeli, bomo našteli le nekaj določb, ki se jih na kmetijah držijo v luči dobrobiti živali. V okviru dobrobiti goveda je prepovedano privezovati teleta do starosti šestih mesecev. Včasih se peljemo mimo goveda, ki prezimuje na prostem. Vendar to je dobrodošlo za živali, saj imajo izpust in se lahko umaknejo v zavetja, kjer imajo tudi krmo in svežo vodo.

V okviru dobrobiti prašičev naj omenimokastracijo pujskov, ki jo je dovoljeno opraviti le na način, ki ne vključuje trganja tkiva. Tak poseg je pri pujskih dovoljeno opraviti do sedmega dneva starosti. Kasneje ga lahko opravi samo veterinar z uporabo narkoze (anestezije) ali uporabo dolgotrajne protibolečinske terapije (analgezije). Tudi krajšanja repkov ni dovoljeno opravljati rutinsko. Skrbnik mora pred takim posegom uvesti druge ukrepe za zmanjšanje agresivnosti med živalmi. Ti navadno vključujejo zmanjšanje naseljenosti boksov, uvajanje igral in manipulativnega materiala (na primer slama). Tudi za krajšanje repkov velja, da ga je dovoljeno opraviti do sedmega dne starosti.

V okviru dobrobiti perutnine je od leta 2012 prepovedana uporaba neobogatenih kletk za rejo kokoši nesnic. Kokoši nesnice je dovoljeno rediti zgolj v obogatenih kletkah, ki morajo biti oblikovane na predpisan način ali pa v standardih: hlevska reja in prosta reja.

Zaščita živali pri omamljanju in zakolu

Skrb za dobro počutje živali se ne konča z odhodom živali z gospodarstva, ampak je potrebno skrbeti, da je za žival poskrbljeno do zadnjega trenutka njenega življenja, torej tudi pri postopkih, ki zajemajo human zakol ali usmrtitev živali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja