Skip to content

Od polnoči občutno znižanje cen bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 21. novembra 2023, do vključno ponedeljka, 4. decembra 2023, znašale 1,508 evra za liter bencina, 1,544 evra za liter dizelskega goriva in 1,132 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,49051 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,508 evra na liter (pred spremembo 1,534 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 75,4 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,546 evra na liter.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42267 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,544 evra na liter (pred spremembo 1,608 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 77,2 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,595 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter,  v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,132 evra na liter (pred spremembo 1,195 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.132 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,269 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.269 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 137 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB 95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja