Skip to content

Začetek uporabe sistema elektronske prijave smrti

Upravna enota Šentjur pri Celju bo prva upravna enota, ki bo predvidoma v začetku avgusta začela sprejemati elektronske prijave smrti (eSmrti).

Na Upravni enoti Šentjur pri Celju je včeraj, 2. julija 2024, potekalo srečanje predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in Nacionalnega inštituta za javno zdravje o začetku uporabe sistema eSmrti. Nacionalni inštitut za javno zdravje je kot nosilec projekta Digitalizacije procesa poročanja o vzrokih smrti med drugim posodobil tudi segment načina prijave smrti, ki jo v matični register vpiše upravna enota.

Trenutno prijava smrti poteka tako, da prijavitelj smrti na upravno enoto posreduje obrazec prijava smrti in priloži zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, matičar pa na podlagi posredovane dokumentacije z ročnim prepisom v matični register zabeleži podatke o dnevu, mesecu, letu, uri in kraju smrti ter prijavitelju in pravno podlago vpisa shrani v arhivu. Podatek o smrti se prenese v Centralni register prebivalstva, od koder je na razpolago številnim zunanjim uporabnikom osebnih podatkov.

Po novem bo izpolnjevanje obrazcev nadomestil vnos podatkov v novo aplikacijo, ki jo bodo uporabljali mrliški pregledniki. Evidenca prijaviteljev smrti in mrliških preglednikov se povezuje z matičnim registrom, kamor se podatki posredujejo, zato ročno prepisovanje obrazca prijave smrti ne bo več potrebno. Matičar upravne enote, ki bo podatek o smrti posameznika lahko videl takoj neposredno v matičnem registru, bo podatek zgolj preveril in vpis potrdil. V primeru smrti tujca, ki v uradnih evidencah v Sloveniji še nima identifikacije (enotne matične številke občana – EMŠO), na primer ob nesrečah turistov ali oseb v tranzitu, pa se bo že ob pripravi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti v aplikaciji določil EMŠO.    

Upravne enote vnesejo v matični register 23.000 smrti letno (povprečje zadnjih petih let). Z informatizacijo postopka bodo podatki o smrti posameznika v matičnem registru in z njim povezanimi uradnimi evidencami zabeleženi v najkrajšem možnem času, dolgoročno pa se bo zmanjšal tudi obseg administrativnega dela tako na strani prijaviteljev kot na strani prejemnikov podatka. 

Upravna enota Šentjur pri Celju bo v sodelovanju z mrliškimi pregledniki, ki opravljajo mrliško pregledno službo v občinah znotraj njihove upravne enote, v začetnem obdobju nacionalne uvedbe eSmrti zagotavljala kontrolo pravilnosti delovanja novega sistema z vzporedno uporabo starega načina prijave. Upravna enota Šentjur pri Celju bo z elektronskim vpisom smrti začela predvidoma v začetku avgusta. Prijavitelje smrti iz drugih območij in druge upravne enote se bo v nov sistem vključevalo postopoma, predvidoma do konca naslednjega leta.   

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja