petek, 3 aprila, 2020

Pripravili so XIII. mednarodno srečanje zbirateljev Hrvaške, Madžarske in Slovenije

V preddverju Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi je Društvo zbirateljev Pomurja “Lindva” pripravilo tradicionalno, XIII. mednarodno srečanje zbirateljev Hrvaške, Madžarske in Slovenije. V okviru srečanja, ki je pritegnilo veliko pozornost ponudnikov različnih zbirk in ljubiteljev zbirateljstva ter tudi drugih obiskovalcev iz vseh treh sosednjih držav. Poleg tradicionalnih zbirateljskih artiklov, sta tokrat v okviru srečanja bila predstavljena tudi avtohtona uporabna suvenirja, ki temeljita na kulturni dediščini Lendave z okolico. Ideje in zamisli so prispevali člani društva v okvirju internega razpisa. Izdelavo dveh izbranih produktov so zaupali zainteresiranim članom društva, tako, da je do poizkusne proizvodnje in prodaje v trgovini na stolpu Vinarium prišlo že v začetku meseca oktobra. Ker sta produkta, brez vsakršne reklame, opravičila naložbo in našla pot do kupcev, je v mesecu novembru prišlo do ponovnega naročila tako, da se v društvu sedaj nahajajo pred dilemo, kako nadaljevati s proizvodnjo, glede na to, da društvo ni registrirano za opravljanje pridobitne dejavnosti.

Kakorkoli že, v okviru tokratnega zbirateljskega srečanja so predstavili: Ročno, na statve tkano laneno brisačo, kot del kulturne in naravne dediščine ter obesek s korenino vinorodne trte ujeto v naravno smolo na usnjeni vrvici. Ko gre za ročno, na statve tkano laneno brisačo, kot del kulturne in naravne dediščine, ne smemo prezreti, da jo danes le redko kdo še uporablja za vsakdanje potrebe, tiste, ki so ostale od naših dedkov in babic pa v glavnem krasijo razstavne vitrine, čeprav je njihova uporaba lahko v današnjih časih še kako aktualna. Po drugi strani pa obesek s korenino vinorodne trte ujeto v naravno smolo na usnjeni vrvici, predstavlja neke vrste opomin in hkrati spomin na vse bolj boleči trend izsekavanja trt in opuščanja vinogradništva. Pogled na Lendavske gorice ponuja okrnjeno podobo na že več kot tretjina izsekanih površin na katerih se bohoti bolj ali manj pokošena trava…

Tags: , ,