Skip to content

Bakos.si

Za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih, 1.7 milijona €

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v današnjem Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija…

Dijakom deficitarnih poklicev mesečno 102,40 evrov štipendije

Slovensko gospodarstvo potrebuje veliko mladih za različne zanimive poklice  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je pred dnevi objavil razpis za pridobitev štipendij za dijake deficitarnih poklicev…

Suzana Šuklar je doktorica znanosti menedžmenta kakovosti

Kdo je nova predsednica Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota? O tem, da se je v Splošni bolnišnici Murska Sobota, minuli četrtek, sestal Svet zavoda v novi sestavi in za…

Bi radi vodili Slovensko turistično organizacijo?

Objavljen razpis za direktorja STO, sedanji direktorici mandat poteče aprila Svet Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma – Slovenske turistične organizacije (STO) je v uradnem listu danes objavil…

Mladim kmetom za pomoč za zagon na voljo 10,5 milijona evrov

Razpisana nova nepovratna sredstva za prevzem kmetije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti…

Vloge za nagrado “Zlata čebela” pošljite do 22.2.2021

Objavljen javni natečaj za izbor kreativne zasnove, po kateri bo izdelana simbolna nagrada zlata čebela Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni natečaj za izbor inovativne, kreativne…

Razpisanih 216.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da sta bila v petek, 18. decembra, v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena dva javna razpisa za čebelarje, in sicer za oddajo…

2,55 milijona evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020.…

Več kot pol mlijona evrov za tesnejše povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Objavljen je nov razpis! Ste zainteresirani? Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v Uradnem listu RS objavilo tretji javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem…

Bi bili član/ica Nadzornega sveta SiDG?

Objavljen je javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta Slovenski državni gozdovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost, da je strokovna komisija za imenovanje članov nadzornega…

Podaljšan rok za prijave na razpis za naložbe v predelavo in trženje v kmetijstvu

Namesto do 26. oktobra, zainteresirani se lahko prijavijo do 15. decembra Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je danes v Uradnem listu objavilo Spremembo 6. javnega…

Vlogo je potrebno poslati med 31.8. in 4.11.2020

Podeljenih bo 10 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za…

Upravičenci lahko vlogo vložijo od 10. 8. 2020 do vključno 12. 10. 2020

Za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi bodo namenili 6,4 milijona evrov Danes je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v Uradnem listu objavilo…

Razpis je odprt do vključno 21. oktobra 2020, do 23:59 ure

15 milijonov evrov za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih…

»Zagotovimo.si hrano za jutri«

Za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« za letošnje leto 4,4 milijona evrov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost obveščata,…

Bi vlagali za varnost ali v začasno namestitev starejših?

Objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev za starejše Republika Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva…

Glasbena šola Gornja Radgona vpisuje nove kandidate

Prav v dneh, ko so se po daljših “prisilnih počitnicah” šolska vrata spet odprla, so v javni Glasbeni šoli Gornja Radgona v javnost posredovali razpis za nove kandidate v šolskem…

Razpisana nepovratna sredstva za prevzem kmetije v višini 14,4 mio evrov

Še zadnjič v obdobju izvajanja PRP 2014-2020 možnost za pridobitev nepovratnih sredstev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo bo v današnjem Uradnem listu RS objavilo šesti – zadnji javni razpis v okviru…

Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

MKGP izbira izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj, v petek 20. decembra, v Uradnem listu RS št. 78/19 objavilo javni razpis…

error: