petek, 21 februarja, 2020

Kazensko so ga ovadil zaradi nakupa kmetijskega traktorja in financiranja nogometne akademije

Lendava – Iz Pomurske samoupravne narodne skupnosti so javnosti sporočili, da je fizična oseba zoper Ferenca Horvátha, predsednika Sveta Pomurske samoupravne narodne skupnosti in poslanca madžarske narodnosti v Državnem zboru RS sprožila kazenski postopek zaradi nakupa kmetijskega traktorja in financiranja nogometne akademije. Prav tako so zatrdili, da je okrožno državno tožilstvo sredi meseca septembra, s sklepom zavrglo sum kaznivega dejanja, ki ga je na začetku tega leta vložila fizična oseba zoper Ferenca Horvátha, kot predsednika PMSNS v primerih nakupa kmetijskega traktorja, nabavljenega v sklopu enega izmed minulih projektov in financiranja nogometne akademije. Po trditvah iz PMSNS je okrožno državno tožilstvo ugotovilo, da predsednik Sveta PMSNS ni zlorabil uradnega položaja ali uradnih pravic, ter da so bila namenska sredstva porabljena v skladu z razpisom. Prav tako je bilo ugotovljeno, da pri navedenih primerih ni nikomur nastala škoda in da je Horváth ravnal v skladu z zakonom in statutom PMSNS, ter da ni prekoračil svojih pooblastil, niti jih ni zlorabil.

Za mnenje smo povprašali tudi poslanca Horvatha, ki ga tovrstne ovadbe niti ne presenečajo, saj to ni bilo prvič, da ga nekdo prijavi. „Pravzaprav o tem nimam posebnega mnenja, čeprav me je ovadila meni znana oseba, prav tako madžarske narodnosti, ki pa ni na nobenih volitvah bil moj tekmec. Zoper mene je kazenska ovadba bila podana, saj naj bi določene odločitve, domnevno, sprejemal brez soglasja Sveta PMSNS, torej deloval na lastno pest. Ker je ovadba bila ovržena in zdi se mi prav, da se to tudi v javnosti objavi, če se je vedelo tudi o ovadbah. Zadeva je nekaj časa trajala in se je sedaj zaključila. Že sicer ne želim nobenih obračunavanj, tudi moj namen ni na kogar koli kazati s prstom. Tudi traktor je bil za potrebe vzorčne kmetije kupljen v sklopu projekta po črki zakona, enako je tudi s sofinanciranjem nogometne akademije” nam je povedal Ferenc Horváth.

Tudi na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, nam je vodja tožilstva, višji državni tožilec Drago Farič potrdil, da je bila zavržena ovadba za kaznivo dejanje domnevne zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic.

Kaj pravi zakonodaja?

Kazenski zakonik v svojem 257. členu obravnava kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kjer je teoretično zagroženo do osem let zapora.

Odstavek (1): Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.
(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: