Skip to content

Bakos.si

Opozicija zahteva takojšnjo prekinitev dopisne seje

V Gornji Radgoni tudi o proračunu in zaključnem računu odločajo na dopisni seji

Župan občine Gornja Radgona je pred dnevi sklical že 3. dopisno sejo, ki poteka med 21. aprilom in 4. majem, čemur pa ostro nasprotujejo v občinski opoziciji. Slednji so prepričani, da tovrstna seja ni dovoljena v primeru, ko se odloča o najpomembnejših finančnih aktih na nivoju občine, kar občinski proračun in zaključni račun gotovo sta. Sama dopisna seja sicer obravnava kar 13 točk dnevnega reda, in sicer: 1. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek); 2. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek); 3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani postopek); 4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava); 5. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava); 6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22; 7. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona; 8. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članicama ter imenovanju dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona; 9. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka; 10. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Gornja Radgona; 11. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona; 12. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova pisna vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 13. Pisna informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama.

Takšnemu načinu in sploh izvedbi 3. dopisne seje so se ostro uprli člani opozicijskih strank: SD (3), Lista skupaj Urške Mauko Tuš (2), SMC (2) in Dobra država (2), ki vztrajajo, da se dopisna seja nemudoma prekine. Vodje svetniških skupin omenjenih stran v občinskem svetu (Urška Mauko Tuš, Miran Dokl, Mitja Ficko in Dušan Zagorc) so hkrati na javnost naslovili odprto pismo, kjer trdijo, da do sedaj nikoli niso nasprotovali dopisnim sejam, saj se na njih ni odločalo o temeljnih dokumentih. „Z ozirom na neobičajen nenaden način sklica (brez usklajevalnega sestanka) smo upravičeno zahtevali takojšen preklic trajanja 3. dopisne seje občine Gornja Radgona, ki jo je sklical župan Stanko Rojko, ker: na dopisni seji občinskega sveta ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine. Proračun je najpomembnejši dokument občine, ki izkazuje njeno finančno kondicijo, zariše vizijo mesta in podeželja; Redna seja omogoča članom občinskega sveta razpravo, replike, dialog z županom, župan lahko pojasni svoja stališča. Ključnega pomena pa je obrazložitev in strokovna razlaga proračuna in zaključnega računa s strani glavne računovodkinje v občinski upravi. Zato smo presenečeni, da skuša župan z govorom preko FB diskreditirati skupino legitimno izvoljenih svetnikov in se zaradi zamujanja ter očitne časovne stiske spreneveda in na račun izrednih razmer izogiba demokratičnemu postopku sprejema proračuna; In ja, kot pravi župan gre za vsebino seje. Kot svetniki pri tej vsebini hočemo in imamo pravico in dolžnost v imenu volivcev odgovorno konstruktivno sodelovati; Kljub epidemiji v državi in strožjim ukrepom glede združevanja ljudi v zaprtih prostorih je dopisna seja neupravičena. V Radgoni imamo dovolj prostorskih možnosti (dvorana KD, gasilski dom drugačen razpored miz…) za varno izvedbo seje za obravnavo proračuna v skladu s 23. členom poslovnika občine in v skladu z veljavnimi ukrepi. Tako to počnejo Vlada RS in tudi ostale inštitucije v državi in po občinah“, so ogorčeni v vseh štirih opozicijskih skupinah v radgonskem občinskem svetu.

Ob tem zaskrbljeno poudarjajo, da občinski svet občine Gornja Radgona letos še sploh ni imel redne seje, pa smo že na pragu meseca maja. „Epidemija, ki je med nami komaj dober mesec dni nikakor ne more in ne sme biti razlog za sprejem proračuna na silo in brez kvalitetne razprave. Obenem pa gre za evidentno izključevanje skupine svetnikov pri soodločanju o porabi proračunskih sredstev. Zavračamo skrajno sprevržena namigovanja, da si želimo redne seje samo zaradi sejnine, da smo proti razvoju, da politično modrujemo in napadamo župana, ter da nam je slednje boli pomembno kot skrb za zdravje občanov. Prav tako se odmikamo od puhlega in žaljivega besedičenja raznih prišepetovalcev župana!“ so še dodali Miran Dokl, Mitja Ficko, Urška Mauko Tuš in Dušan Zagorc.

Res je sicer, da župan Stanislav Rojko ima zadostno podporo za svoje predloge, kajti njegova Lista za Gornjo Radgono (4), skupaj s SDS (3), DeSUS (2), N.Si (2), SLS (1)…,ima najmanj 12 glasov v enaindvajsetčlanskem občinskem svetu. Toda včasih se je potrebno pogovarjati in prisluhniti tudi drugačnim mnenjem. Izkušen in moder politik skuša doseči čim višji konsenz, kajti tudi predstavniki „opozicije“, ki so prav tako legalno izvoljeni v občinski svet gotovo niso proti razvoju občine in proti županu prav tako ne. Sicer pa, podobnega primera, ko v Gornji Radgoni ni bilo sodelovanja odgovornih, se nekoliko starejši spominjamo že iz zadnjih let prejšnjega stoletja, ko sta mesto in občina razvojno in na vseh področjih močno nazadovali…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: