sreda, 19 februarja, 2020

Dr. Aleksandra Pivec pravi, da bo DeSUS zahteval…

V primeru vstopa stranke DeSUS v katerokoli programsko vlado bodo v omenjeni stranki odkrito zahtevali jasno časovnico in zagotovljena finančna sredstva za:
▶️Ohranitev učinkovitega, kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva.
▶️Skrajšanje čakalnih dob in celovito prenovo ZZVZZ z ukinitvijo DZZ, ob hkratni pripravi in sprejemu zakona o dolgotrajni oskrbi. Nujen je predhodni dogovor o zagotovitvi stabilnih virov financiranja še pred pripravo ustreznih vsebin.
▶️Ustanovitev ministrstva brez listnice ali urada na vladni ravni za demografska vprašanja.
▶️Ustanovitev demografskega sklada za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in zaščito državnega premoženja.
▶️Popravo krivic, saj pokojnine zaradi izpada rednega usklajevanja med leti 2010-2015 še vedno zaostajajo za 5,6%, zato je nujno določiti dinamiko dodatnega izrednega usklajevanja pokojnin.
▶️Krajše prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka na 63,5 %.
▶️Dvig minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo nad prag revščine.
▶️Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobe.
▶️Izplačilo letnega dodatka v skladu s sistemskim zakonom ter redno in izredno usklajevanje pokojnin.
▶️Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.
▶️Zagotovilo, da se v pridobljene pravice upravičencev do pokojnine ne bo posegalo.
▶️Dokončanje domov v Vrtojbi in Osilnici ter vsaj 2 nova domova za starostnike iz javnih sredstev letno.
▶️Sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč.
▶️Povečanje samooskrbe na deficitarnih področjih.
▶️Prenovo zadružniškega sistema, pripravo in sprejem novele zakona o zadružništvu.

Tags: , , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: