sobota, 4 aprila, 2020

Organizacije, ki zastopajo mlade, ogorčene ob zaostritvi pogojev bančnih posojil

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v Ljubljani so se danes sestale organizacije, ki zastopajo mlade, z namenom pripraviti skupno stališče na temo že tako slabega položaja mladih, ki se je z omejitvijo kreditiranja s strani bank še poslabšal. Omejitve pri pogojih za posojila, ki jih je z novembrom odredila Banka Slovenije, bodo namreč po mnenju MSS še poslabšale položaj mladih, „ki že tako živijo v svetu prekarnih zaposlitev in nemogočega dostopa do primernih stanovanj. V svetu se želijo na to temo srečati s premierjem Marjanom Šarcem in guvernerjem Boštjanom Vasletom. Različne mladinske organizacije so po besedah predsednice Mladinskega sveta Slovenije Anje Fortuna na premierja Šarca naslovile že tri pozive za srečanje na temo stanovanjske problematike, a jih je premier doslej vedno preusmeril na ministrstvo za okolje in prostor. „Sedaj smo z novimi ukrepi Banke Slovenije tudi mi presodili, da je to izjemno velika napaka. Želimo, da se premier odzove in da se pogovorimo o teh stvareh, ker smo očitno mladi tisti, ki moramo na tej točki stvari vzeti v svoje roke,“ je poudarila Fortuna.

Mladi ocenjujejo, da so ukrepi Banke Slovenije v nasprotju z napori politike, ki želi z raznimi ukrepi povečati odločanje mlade za družine, za ohranjanje kulturne krajine in slovenskega podeželja. Kot je še dodala Fortuna, si mladi želijo, da se država začne širše ukvarjati s stanovanjsko problematiko mladih, da gre tudi na področje študentskih in dijaških domov ter da se dejansko začnejo graditi nova stanovanja. Predsednik Mladega foruma SD Andrej Omerzel je dodal, da je ukrep Banke Slovenije prizadel več kot 300.000 državljanov. „Med njimi veliko število mladih, ki si ne bomo mogli rešiti svojega prvega stanovanjskega problema,“ je izpostavil. V kolikor jih bo Šarec v tednu dni sprejel, mu bodo predlagali nabor ukrepov, pri čemer po Omerzelovih besedah upajo, da bodo ne samo slišani, pač pa tudi uslišani. „Razumemo, kakšne posledice imajo lahko prevelika kreditna tveganja za prebivalstvo, gospodarstvo in bančni sistem, a prejšnje krize niso povzročili ljudje oziroma fizične osebe, pač pa neodgovorne banke, pohlepni lastniki podjetij in brezbrižni regulator,“ je še poudaril Omerzel. Tudi Fortuna je dodala, da mladi razumejo, da mora Banka Slovenije kot neodvisni regulator skrbeti za stabilnost slovenskega finančnega trga, „a se to ne sme dogajati na plečih prihodnjih generacij mladih in mladih družin“. Zato od Šarca želijo, da se na njihov poziv odzove v roku enega tedna in se z njimi v tem roku tudi sestane. „Upamo, da bo v tem tednu našel termin za mlade, ki ga v tem trenutku najde samo na Twitterju,“ je bila kritična. Mladi si želijo videti, da Šarca skrbi problematika mladih in dostopnost do stanovanj. Želijo si, da bi bila vlada dejansko, in ne le priložnostno v spletnih izjavah, sposobna videti dlje v prihodnost in ne le v dometu svojega mandata.

„Ne glede na to, da so po našem mnenju kriteriji omejitev kreditiranja, kot jih je postavila Banka Slovenije, nerazumno visoki (ali pa imamo v Sloveniji izjemno nizke plače), menimo, da je tokrat na potezi predvsem vlada, ki lahko k reševanju bivanjski problematike končno pristopi konstruktivno in prične z uresničevanjem vsaj tistih obljub, ki so jih stranke zapisale v koalicijski pogodbi“, so odločni mladih, ko so na srečanju izpostavile tri ključne teme oz. zahteve do države, in sicer: Poziv državi, da jamči za stanovanjske kredite tistih mladih (in ostalih skupin prebivalstva), ki prvič dolgoročno rešujejo svoj stanovanjski problem in jim zaradi omejitev s strani bank (torej zaradi višine prihodkov ali prekarne zaposlitve), stanovanjska posojila niso dostopna. Nujnost gradnje študentskih domov oz. nastanitev, ki jih trenutno v Ljubljani in na Primorskem močno primanjkuje. Mnogi študentje so si zato (če so seveda finančno sposobni) primorani iskati neustrezne oblike bivanja v kraju študija, kot so npr. hostlih, kjer poleg visoke cene nastanitve plačujejo celo turistično takso. Seveda pa ob vsem tem ne pozabljamo na tisto ključno: gradnjo predvsem javnih najemnih stanovanj, ki pa nujno potrebuje vložek države, saj bomo le tako lahko dolgoročno vzpostavili normalne razmere na stanovanjskem trgu.

MM in sodelujočim organizacijam ni pomembno, kdo je trenutno na poziciji ali v opoziciji. Bivanjska problematika mladih je pereča že leta in z leti postaja vse bolj nevzdržna, zato je zaostritev pogojev kreditiranja izbila sodu dno. V njihovi pobudi so zato povezali različne nacionalne mladinske organizacije, podmladke političnih strank z različnimi nazori in druge predstavniške organizacije mladih, in bodo v naslednjih dneh predstavili slovenskim političnim strankam predloge, za katere pričakujemo, da bodo našli svojo pot v parlamentarno proceduro. Pozivu MSS so se na srečanju pridružile naslednje organizacije: Dijaška organizacija Slovenije, Mestni mladinski svet Maribor, Mlada Slovenija, Mladi forum, Mladinski svet Ravne na Koroškem, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina, Študentska organizacija Slovenije, Zavod Nefiks. MSS je sicer krovno združenje mladinskih organizacij: Društvo mladinski ceh, Mlada Slovenija, Mladi forum socialnih demokratov, Mladinska komisija pri Planinski zvezi, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza ŠKIS, Zveza tabornikov Slovenije.

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: