Skip to content

Bakos.si

Zlasti na podeželju vsak meter ceste veliko pomeni

V radgonski občini so modernizirali kar nekaj občinskih in lokalnih cest

Tudi v teh kriznih časih, v letih 2020 – 2021 ko smo se mnogi, zaradi pandemije, pogosto zadrževali doma, je na območju občine Gornja Radgona, na zadovoljstvo in veselje mnogih občanov, zlasti na podeželju, potekala sanacija in obnova lokalnih in občinski ceste tar javnih poti. Občina Gornja Radgona je namreč na podlagi proračuna občine za leto 2020 in 2021 po postopku izbire najugodnejšega izvajalca del na portalu javnih naročil, v začetku meseca oktobra 2020 pristopila k modernizaciji kar devetih cestnih odsekov na različnih lokacijah občine in v različnih dolžinah. Vse omenjene občinske ceste so bile skoraj v celoti izvedene in zaključene že do konca leta 2020, nekaj pa so jih prenesli tudi v letošnje leto.

Modernizacija se je izvajala na območju vseh petih krajevnih skupnosti na naslednjih lokalnih cestah in javnih poteh: Lokalna cesta v naselju Ivanjševski Vrh in Orehovski Vrh, v skupni dolžini 1.700 m; Javna pot – Ulica ob potoku v Gornja Radgoni, v dolžini 280 m; Javna pot v naselju Črešnjevci do domačije Zemljič, v dolžini 600 m; Javna pot v naselju Police do domačije Klemenčič, v dolžini 430 m; Javna pot v naselju Radvenci do domačije Kramberger in domačije Vurcer v skupni dolžini 850 m; Javna pot v naselju Zagajski Vrh, v dolžini 430 m; Lokalna cesta v naselju Zagajski Vrh do meje z Občino Benedikt, v dolžini 280 m; Javna pot v naselju Spodnja Ščavnica od Kmetijske zadruge do domačije Senekovič, v dolžini 680 m; ter Javna pot v naselju Stavešinski Vrh do domačije Kežman, v dolžini 360 m.

Na občinskih cestah v naseljih Ivanjševski Vrh, Orehovski Vrh in Zagajski Vrh je bila pred modernizacijo asfaltna prevleka v zelo slabem stanju z večjimi posedki in različnimi deformacijami ter neustrezno gramozno podlago, neurejeno pa je bilo tudi odvodnjavanje cest. Vse ostale navedene ceste so bile pred modernizacijo še v gramozni izvedbi z neustrezno podlago in neurejenim odvodnjavanjem. V okviru modernizacije in obnove se je na vseh cestah izvedla nova gramozna podlaga, po potrebi tudi manjši oporni zidovi in razširitve cest, ustrezno odvodnjavanje z obcestnimi jarki, muldami in propusti ter nova asfaltna prevleka z utrjenimi bankinami. V Ulici ob potoku Gornja Radgona se je istočasno izvedel tudi manjkajoči del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nova javna razsvetljava…
Skupna dolžina vseh moderniziranih cest v letu 2020/21 znaša 5.610 metrov, vrednost obnovitvenih del, po pogodbi z izbranim izvajalcem GMW d.o.o. iz Turjancev, pa je znašala 674.502,43 evrov. In sedaj, ob praznovanju 26. občinskega praznika, je na lokaciji Orehovski Vrh, potekala nekakšna simbolična skupna slovesnost ob predaji namenu vseh obnovljenih cestnih odsekov, ki mnogim vaščanom dobesedno pomenijo življenje. Trak so, poleg župana Stanislava Rojka, predstavnika izvajalca del Branka Weindorferja in domačina Franca Frasa, prerezali predsedniki (Branko Kocbek, Štefan Pucko, Bogdan Šajnovič in Ivan Zemljič) štirih od petih krajevnih skupnosti radgonske občine. Že pred tem je o pomenu modernizacije cest po krajevnih skupnosti spregovoril župan Rojko, za glasbeni program so poskrbeli Tamburaši KD Peter Dajnko iz Črešnjevcev, vse cestne odseke pa je blagoslovil radgonski župnik Franc Hozjan.

Fotografije: Dušan Zagorc

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: