nedelja, 5 aprila, 2020

Tik pred božičem so objavili program javnih del v Sloveniji v letu 2020

Danes, ravno zadnji delovni dan v letu 2019, je na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Trenutno je na voljo 9 milijonov EUR, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Skupaj bo za javna dela na voljo okvirno 22 milijonov EUR, s pomočjo katerih se bodo lahko v programe, ki jih izvajajo neprofitni delodajalci, vključile dolgotrajno brezposelne osebe. Tokrat se obeta tudi nekaj novosti. Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.
V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Izvajalci bodo lahko oddali ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Tudi letos bodo na ta način omogočili zaposlitev udeležencev za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden). Izvajalci lahko ponudbe predložijo od 15.1.2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30.4.2020 do 13,00 ure.
Letos bodo veljale tudi nekatere novosti, kot so: na javnem povabilu bodo lahko kandidirali le izvajalci, ki imajo s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa; predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za 2 sklopa programov: s področja socialnega varstva in iz ostalih področij: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del; v programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ. V programe javnih del se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči; v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del se je spremenil delež financiranja plač, ki ga zagotavlja Zavod.

Tags: , , ,