sobota, 4 aprila, 2020

Vaščanom vsak meter asfalta, pločnika ali kolesarske steze, veliko pomeni…

V Občini Križevci so danes uradno odprli obnovljeno lokalno cesto v dolžini 1320 metrov in dograjeno kolesarsko stezo.

S posebno prireditvijo, v kateri so domačini poskrbeli za pester kulturni program in tudi pogostitev, so v občini Križevci namenu predali novo lepo cesto, ki za krajane veliko pomeni,

Kot je ob lepem prazničnem darilu za krajane povedal župan, mag. Branko Belec so cesto razširili na minimalno širino cestišča 5,5 metrov, uredili obojestransko odvodnjavanje, zamenjali obstoječe cevne propuste ter uredili dovoze. Uredili so tudi podhode in ograje za usmerjanje dvoživk. Daljnovode, ki so bili prej v zračni liniji so dali pod zemljo, dodatno pa so zgradili otok za umirjanje prometa. »Ta cesta nedvomno pomeni dvig varnosti in kvalitete bivanja. Hvaležen sem občinskemu svetu, ki je to cesto, ki povezuje severni in južni del občine, prepoznal kot nujno investicijo. Zato imamo danes razlog za veselje, zadovoljstvo in praznovanje,« je poudaril župan Belec, ki je dodal, da gre za največjo investicijo v letošnjem letu in drugo največjo investicijo v zgodovini občine Križevci.

V okviru naložbe, katere vrednost je znašala slabih šeststo tisoč evrov, so rekonstruirali obstoječo lokalno cesto v dolžini 1320 metrov, ki povezuje pred leti rekonstruirano lokalno cesto in zgrajen hodnik za pešce v naselju Boreci z regionalno cesto v naselju Logarovci. Hkrati so zgradili dvosmerno kolesarsko stezo v širini dveh metrov. Za obnovo so se odločili, ker so se na obstoječi cesti pojavili večji posedki in mrežaste razpoke, bankine pa so bile pogreznjene. Uredili so tudi podhode za dvoživke in ograje za usmerjanje dvoživk. Daljnovode, ki so bili prej v zračni liniji so dali pod zemljo. Dodatno pa so zgradili otok za umirjanje prometa.

Idejni oče obnove te ceste, kjer sta gradbena dela izvajali podjetji GMW Weindorfer iz Turjancev in Legartis iz Lendave, je bil občinski svetnik Branko Slavinec, ki je dejal, da „ta cesta ni bila obnovljena za povečanje pretoka prometa skozi vas Boreci, temveč da se zagotovi večja varnost za vse udeležence v prometu. Zato hvala vsem, ki so podprli in pomagali pri izvedbi tega projekta“. Za krajane in tudi druge, ki se tod vozijo pomembno cesto je pred odprtjem blagoslovil domači župnik Štefan Vinkovič.

Tags: , , , , , ,

0 Comments

Leave a Comment