petek, 3 aprila, 2020

OOZ Gornja Radgona svečano obeležila 40-letnico obstoja in delovanja

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, je s Kocbekovi dvorani KUC Sv. Juriju ob Ščavnici potekala posebna svečanost ob proslavi 40. obletnice Območno obrtne-podjetniške zbornice Gornja Radgona. Na svečanosti, katere se je udeležilo okoli 200 obrtnikov in podjetnikov iz občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, ter gostov, so podelili več kot 60 različnih priznanj uspešnim obrtnikom in podjetnikom ter tudi tistim, ki so kakorkoli prispevali k razvoju obrtništva in podjetništva na radgonskem območju. Prijeten dogodek pod vodstvom Vere Granfol, kjer so bila podeljena tudi najvišja priznanja za prispevek k razvoju in kakovosti obrtniškega in podjetniškega dela v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), sta popestrila kvintet Zarja in orkester Take Nine Orchestra s pevko Saro Koler Urbanič. Priznanje za najdaljšo tradicijo obrti na tem območju, in sicer 90 let delovanja je prejela Oljarna Kocbek, najbišje priznanje OOZ – Zlati pečat pa sta dobili podjetji GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer d.o.o. ter Majda – Frizerski salon d.o.o..

Zgodovino OOZ Gornja Radgona, ki je mimogrede letos prejela tudi najvišje priznanje občine Gornja Radgona – Zlati grb, od leta 1979 je v svojem nagovoru predstavil aktualni predsednik Branko Novak, ki je najprej pozdravil vse prisotne in zahvalil predsedniku države Borutu Pahorju, da je prevzel častno pokroviteljstvo, s čem „spodbuja naše delo, in podpira naša prizadevanja za razvoj obrtništva in podjetništva“. Dodal je, kako ga je doletela čast in hkrati tudi velika odgovornost, da vodi OOZ Gornja Radgona, v času, ko praznujejo 40 let delovanja. „Delovanje OOZ Gornja Radgona temelji na usmeritvah, ki so opredeljene v temeljnem aktu zbornice Statutu. Zbornica ščiti in zastopa interese članov, vodi obrtni register za člane, ki opravljajo obrtno dejavnost na območju vseh naših štirih občin. Tesno sodelujemo z OZS, na podlagi skupnih interesov in uresničitev posameznih ciljev in nalog, ki doprinašajo k razvoju obrti in podjetništva v Republiki Sloveniji. Zbornica svojim članom nudi davčno svetovanje, brezplačno osnovno svetovanje, izobraževanje in usposabljanje, registracijo podjetja, svetovanje pri ustanovitvi podjetja, prijavo v davčni postopek, prijavo v obvezno socialno zavarovanje, spremembe podjetja, informacije o razpisih, tako občinskih kot državnih. Pripravljamo poslovne načrte in investicijske elaborate, s katerimi se lahko prijavijo obrtniki na razpise za nepovratna sredstva ali za ugodne kredite“, je uvodoma dejal predsednik Novak, ki je dodal, da je v tem času delovanja zbornice, prišlo do velikega obrtniškega in podjetniškega razmaha, na katerega je zbornica imela velik vpliv. S svojo prisotnostjo in angažiranjem je marsikateremu posamezniku pomagala pri realizaciji podjetniških idej. S to svojo vsebino dela je na nek način nadomestila državo oz. njene upravne in ostale organe ter ostale postavljene institucije, ki bi naj vplivale na razvoj malega gospodarstva. Svoj prostor si je našla tudi v ožji in širši politični skupnosti, kot partnerica pri pripravi različnih dokumentov pri regijski povezanosti in tudi na relaciji do OZS.

Novak je omenil še štiri svoje predhodnike na čelu zbornice (Slavko Lončarič, Anton Kampuš, Tomaž Dresler in Vlado Rojko), ter tri tajnike oz. sekretarje (Tone Brus, Ema Slana in Majda Horvat, ki se je v letošnjem letu, po 29 letih dela na zbornici upokojila). Nanizal je Novak še nekatere podatke iz delovanja zbornice, ki je zlasti do leta 2013 bilo zelo uspešno, nato pa šok. „Do leta 2013, je bilo članstvo v OOZ obvezno za vse obrtnike in podjetnike. V tem letu se je politika odločila, da za obrtnike in podjetnike uvede prostovoljno članstvo, s katerim je oslabila moč zbornic, saj se je članstvo prepolovilo. Kljub večjemu upadu članstva smo obstali in nadaljujemo z vsemi aktivnostmi, ki jih člani potrebujejo za njihovo učinkovito podjetniško delovanje. Še več, trudimo se po najboljših močeh, da jim nudimo čim več storitev, ki jih potrebujejo. V vse aktivnosti, ki jih izvajamo na zbornici, se nam lahko pridružijo tudi nečlani, z željo, da začutijo potrebo po vključevanju v članstvo. Verjamem, da glede na storitve, katere nudimo našim članom ni bojazni, da bi se upadanje članstva nadaljevalo, pač pa je opazit porast, saj posamezni obrtniki in podjetniki, ugotavljajo, da takšno organizacijo potrebujejo in se nam že vračajo“, je še med drugim dodal predsednik OOZ Gornja Radgona Branko Novak.

Kljub težavam pa je z lepo dozo optimizma prisotne obrtnike in podjetnike ter druge goste, pozdravil predsednik OZS Branko Meh, ki je hkrati čestital obrtnikom in podjetnikom OOZ Gornja Radgona, za njihovih 40 let, obenem pa spomnil na 50 – letnico delovanja krovne organizacije OZS, katero obeležujejo tudi letos. V imenu lokalnih skupnosti, ter vseh štirih županov, je prisotne pozdravil Anton Slana, župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Po uradnem delu pa so , da v epilogu današnje prireditve zbranemu avditoriju namenite nekaj besed.

Moj predlog: (Predsednik Branko Novak povabi zbrane na pogostitev.) Za županom povabim k besedi še predstavnika organizatorja, ki se zahvali vsem za prispevek k temu, da je svečanost odlično uspela in povabi zbrane na zakusko.

Izmed številni priznanj, so jih najprej podelili ustanovnim članom, ki sta jih podeljevala predsednik OOZ GR Branko Novak in podpredsednik Aleksander Krajnc. Priznanja so prejeli: Peter Fridau, Miha Vodenik, Marica Firšt, Anton Strajnšak, Franc Jakopec, Slavko Lončarič, Branko Kocuvan, Vinko Kampuš in Ludvik Fekonja. Priznanj jubilantom OOZ GR, pa sta podeljevala predsednik OOZ Branko Novak in predstavnica Komisije za mandatna vprašanja Majda Vidovič. Za 10 let delovanja so priznanja prejeli: Dejan Cartl s.p. – svetovanje, Karl Filipič s.p. – krovstvo in kleparstvo, Franc Kaučič s.p. – prevozništvo, Leopold Kovač s.p. –avtovleka in mehanika, Nives Kolarič s.p. – salon sprostitve, zdravja in lepote, Benjamin Šeruga s.p. – kleparstvo, Drago Vogrinec s.p. – kmetijske storitve in čiščenje cest, Franc Vogrinec s.p. – pleskarstvo; Jubilanti za 20 let delovanja: Janez Golnar s.p. – domača in umetna obrt, Anton Kocmut s.p. – avtovleka – avtomehanika, Vesna Rihter s.p. – frizerske storitve, Arcont IP d.o.o. – proizvodnja oken in vrat, Darko Firšt s.p. – frizerske storitve; Jubilanti za 25 let: Boštjan Čagran s.p. – elektro servis, Ivan Dokl s.p. – avtokleparsvto, Mirjana Fekonja s.p. – pekarna, Tomislav Ferš s.p. – prevozništvo, Ana Golob s.p. – biroservis, Kaučič – splošne gradbene storitve d.o.o. – gradbeništvo, Ljudmila Kreft s.p. – trgovina na drobno, Aleksander Kumer s.p. – kemična čistilnica; Zlatko Kuzmič s.p. – vgradnja stavbnega pohištva, Ivan Lesjak s.p. – prevozništvo, Erih Šadl, s.p., Vračko Tours d.o.o. – avtobusni prevozi; Jubilanti za 30 let: Tokam d.o.o. – kovinarstvo, Avgust Serec s.p. – izdelovanje drobnih kovinskih predmetov in trgovina na debelo, Pogrebništvo Vrbnjak – pogrebništvo in urejanje okolja, Transport Rojko; Jubilanti za 35 let: Leopoldina Potrč s.p. – frizerska dejavnost, Marijan Zrnič s.p. – gostinska dejavnost, Branko Novak s.p. – optika, Prevozništvo Trstenjak – prevozništvo, Avtomehanika Kovač – mehanika;

Jubilanti za 40 let: Drago Himelrajh s.p. – avtoservisna dejavnost, Milan Križan s.p. – gostinska dejavnost, Oljarna Belšak – oljarna; Jubilanta za 45 let: Mirko Horvat s.p. – slikopleskarstvo, Frizerstvo Firšt – frizerstvo; Jubilant za 50 let: Kemična čistilnica Kumer – kemična čistilnica; Jubilant za 55 let: Gostilna Adanič – gostinska dejavnost; Jubilant za 90 let delovanja: Oljarna Kocbek – oljarna.

Na koncu je predsednik Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije, Branko Meh podelil najvišja priznanja OZS za izjemen prispevek k razvoju in kakovosti obrtniškega dela, in sicer Zlati in Srebrni ključ ter Zlati, Srebrni in Bronasti pečat. Zlati ključ so prejeli: Janja Kapun, Majda Horvat in Vlado Rojko; srebrni Ključ je prejel Branko Novak, Bronasti Pečat so dobili: Leopoldina Potrč, Marijan Zrnič, Drago Himelrajh, Mirko Horvat, Franc Lesjak; Srebrni pečat sta dobili: OOZ Gornja Radgona in Lončarič – montaža d.o.o.; Zlati pečat, najvišje priznanje pa sta dobili: GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer d.o.o. ter Majda – Frizerski salon d.o.o.