Sredstva bodo namenili za dodatno povečanje zanesljivosti distribucije

EIB je Elektru Maribor odobrila posojilo v višini 31 milijonov evrov za večjo zanesljivost omrežja distribucije električne energije

Evropska investicijska banka je z družbo Elektro Maribor, distributerjem električne energije iz drugega največjega slovenskega mesta Maribor, podpisala posojilno pogodbo za 31 milijonov evrov; posojilo bo namenjeno vzdrževanju oziroma izboljšanju zanesljivosti in standardom kakovosti oskrbe z električno energijo. Posojilo EIB v višini 81,2 milijona evrov podpira naložbo Elektra Maribor za obnovo in razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja, da bi čim bolj zmanjšali izpade električne energije in škodo na premoženju in okolju, ki je povezana z izpadi.

Do danes je EIB v projekte v Sloveniji, ki so povezani z distribucijo električne energije, vložila 170,5 milijona evrov, s čimer je skupni znesek naložb v Sloveniji znaša 6,87 milijarde evrov.

Družba Elektro Maribor bo lahko okrepila in prenovila omrežja visoke, srednje in nizke napetosti, pa tudi razširila nacionalno elektroenergetsko omrežje s priključevanjem novih uporabnikov in vključevanjem proizvodnje obnovljivih virov energije. Naložbe bodo omogočile uvajanje naprednih merilnih sistemov, izboljšale zbiranje podatkov in optimizacijo naložb, skupaj z zmanjšanjem tehničnih in komercialnih izgub.

Liliana Pavlova, podpredsednica EIB, je povedala: »Ta naložba EIB zagotavlja zanesljivejše distribucijsko elektroenergetsko omrežje v Sloveniji in tako tudi kakovost življenja za stotisoče Slovencev in njihova podjetja. Zanesljiva oskrba z električno energijo pa je ključnega pomena tudi za odpornost države v velikih krizah, kot je pandemija covid-19. Evropska investicijska banka z veseljem podpira to naložbo Elektra Maribor in še naprej podpira Slovenijo pri nadaljnjem razvoju.«

Boris Sovič, predsednik Uprave Elektra Maribor, je povedal: »Družba Elektro Maribor in Evropska investicijska banka zelo uspešno sodelujeta že od leta 2005. Elektro Maribor je z lastnimi sredstvi in s pomočjo sredstev EIB povečal raven robustnosti, naprednosti in jakosti omrežja ter število mrežno integriranih obnovljivih virov energije. Sredstva, pridobljena z novim posojilom, so v skladu s potrebami in pričakovanji naših uporabnikov, gospodinjstev, poslovnega in javnega sektorja, namenjena sofinanciranju naložb v močnejša, robustnejša in naprednejša nizko- in srednjenapetostna omrežja. Ker distribucijsko omrežje predstavlja osnovno infrastrukturo trajnostnega razvoja, je njegova krepitev izjemnega pomena za uspešen prehod v nizkoogljično družbo in pospeši postpandemijsko okrevanje.«

Kakorkoli že, Elektro Maribor bo sredstva namenil za dodatno povečanje zanesljivosti distribucije električne energije in za razvoj elektrodistribucijske infrastrukture za več kot 219.000 uporabnikov v severovzhodni Sloveniji.Posojilo podpira prizadevanja družbe Elektro Maribor za zmanjšanje prekinitev napajanja in škode na premoženju in okolju, povezane z izpadi.Posojilo omogoča uvajanje naprednega merilnega sistema za optimizacijo bodočih naložb in vpeljavo naprednih storitev za uporabnike in za sistem ter zmanjšanje tehničnih in komercialnih izgub.

O Elektru Maribor:

Družba Elektro Maribor je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji. Glavna dejavnost družbe je distribucija električne energije poslovnim in gospodinjskim odjemalcem v severovzhodnem delu Slovenije. Družba je organizirana kot delniška družba, katere največji delničar je Republika Slovenija.

O Evropski investicijski banki (EIB):

Evropska investicijska banka (EIB) je dolgoročna posojilna institucija Evropske unije in je v lasti držav članic EU. Zagotavlja dolgoročno financiranje za donosne naložbe, da bi prispevala k ciljem politike EU, tako v Evropi kot zunaj nje. Evropska investicijska banka deluje v približno 160 državah po vsem svetu.

EIB v Sloveniji:

Od začetka delovanja banke v državi so zaveze EIB glede posojil v Sloveniji dosegle 6,87 milijarde evrov. Poslovanje EIB zajema pomembne sektorje slovenskega gospodarstva, vključno s prometom, okoljem, energetsko infrastrukturo, proizvodnjo in storitvami. Še en ključni del dejavnosti banke v Sloveniji je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) s povečanjem dostopa MSP do dolgoročnega financiranja prek lokalnih finančnih institucij.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: