Skip to content

Bakos.si

Širi se Industrijska cona Gornja Radgona…

Podjetji Elrad Electronics in Var odkupili občinska zemljišča v IC Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona je letos spomladi, po več kot triletnih prizadevanjih, pridobila v last 86.676 kvadratnih metrov stavbnih zemljišč za namen širitve Industrijske cone Gornja Radgona. Aktivnosti občine so se po tem nakupu nadaljevale z izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za prodajo zemljišč v industrijski coni, po zaključku katerega je sedaj župan Stanislav Rojko, v imenu občine Gornja Radgona podpisal kupoprodajni pogodbi s podjetjema Elrad Electronics d.o.o. in Var d.o.o., na podlagi katerih je občina prodala, podjetji pa kupili zemljišča v razširjeni IC Gornja Radgona. Pogodbo za nakup zemljišča v velikosti 15.565 m2, je v imenu podjetja Elrad Electronics d.o.o., podpisal tehnični direktor podjetja, Branko Šeruga, medtem, ko sta pogodbo za nakup zemljišča v velikosti 29.865 m2 v imenu podjetja Var d.o.o., podpisala direktor, Radovan Žerjav in prokurist podjetja, Anton Mlakar.

Podpisniki pogodb so ob podpisu izrazili veliko zadovoljstvo in veselje, saj je to eden izmed pomembnih korakov k uresničitvi težko pričakovanega cilja – širitve industrijske cone. Občina Gornja Radgona si je namreč dolga leta nenehno prizadevala, iskala rešitve, izvajala številne aktivnosti za dosego tega cilja in na koncu uspela izpeljati večino vseh potrebnih postopkov. Uspešna izvedba postopka nakupov zemljišč s strani države in fizičnih oseb na tem prostoru širitve IC Gornja Radgona, in posledično sedaj tudi prodaja zemljišč, navedenima podjetjema odpira možnosti za uresničevanje njunih razvojnih načrtov. Podjetje Elrad Electronics d.o.o. tako načrtuje širitev za potrebe servisnih prostorov proizvodnje, medtem ko podjetje VAR d.o.o. načrtuje postopno selitev in širitev proizvodnje na novo lokacijo, kot to določa tudi občinski prostorski načrt. Prvi koraki so tako narejeni, a dokončna selitev VAR iz središča mesta, glede na naše birokratske ovire, ne bo tako hitra in enostavna. Kljub temu so pri VAR, po besedah prokurista Antona Mlakarja, zadovoljni da lahko postopoma razmišljajo o odhodu v industrijsko cono.

Kakorkoli že, za občino Gornja Radgona in tudi širše je rast industrijske cone na robu mesta izjemnega pomena. V lokalnem okolju namreč stavijo na neokrnjeno naravo, turizem in kmetijstvo, po drugi strani pa si želijo sorazmernega tehnološkega razvoja domačih proizvodnih podjetij, zbranih v industrijskem grozdu na robu mesta Gornja Radgona. Preplet številnih industrijskih in obrtnih dejavnosti omogoča nadaljnjo skokovito rast zaposlovanja in proizvodnje. Zaradi strateške lege industrijske cone v Gornji Radgoni je omogočena tudi boljša izvozna naravnost podjetij, ki delujejo v industrijski coni. Lokalna skupnost pričakuje sinergijske učinke rasti industrijske cone na celotnem območju občine Gornja Radgona kot tudi širše. „Tukaj govorimo o potrošniško poselitvenem potencialu obmurskega prostora Slovenskih goric in Goričkega. Torej bomo v zgodovino naše lokalne skupnosti ta dan zapisali, kot enega izmed prelomnih trenutkov našega uspešnega delovanja in razvoja“, kot poudarja radgonski župan Stanislav Rojko, katerega še posebej veseli, da bo v novi razširjeni industrijski coni, zaposlitev našlo več sto ljudi…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: