Skip to content

Bakos.si

Naročite na dom lokalne posebnosti iz vseh koncev Slovenije

Kolektivne blagovne znamke, vzpostavljene po modelu »Izvorno slovensko«

V Sloveniji so trenutno na voljo prehrambni in rokodelski izdelki pod okriljem desetih kolektivnih blagovnih znamk, in sicer Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, Okusiti Laško, Sevnica Premium, Bled Local selection in Naše najboljše. Z nakupom izdelkov, označenih s katero od kolektivnih blagovnih znamk, si zagotovite uživanje skrbno pridelanega in certificiranega z lokalno dodano vrednostjo.

Pogovarjali smo se z dr. Tanjo Lešnik Štuhec iz podjetja ProVITAL d.o.o., ki je zaslužna za oblikovanje kolektivnih blagovnih znamk (KBZ).

V Sloveniji je trenutno vzpostavljenih deset in nastaja šest novih kolektivnih blagovnih znamk

Model »Izvorno slovensko« temelji na verigi vrednosti, ki povezuje ponudnike od vil do vilic. Potrošnikom omogoča vodena doživetja ter možnost nakupa visokokakovostne ponudbe z lokalno dodano vrednostjo.

V letu 2012 sta nastali KBZ Bohinjsko in Okusi Rogle, sledile so: Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije in Idrija izbrano. V letu 2018 je nastala KBZ Jeruzalem Slovenija in za njo v letu 2019 Okusiti Laško, Sevnica Premium in Bled Local selection. V sklopu projekta Life to Grasslands je nastala podlaga za naravovarstveno naravnano KBZ Iz haloških bregov, ki še nima upravljavca in celostne grafične podobe. V letu 2020 je bila oblikovana KBZ Naše najboljše, ki povezuje štajerske ponudnike okrog destinacije Maribor-Pohorje. V istem letu sta se pričeli graditi KBZ Kranjska Gora Vrhunsko in Dolina Soče ter KBZ Zeleno zlato (Žalec). Trenutno tečejo pogovori za vzpostavitev sistema znamčenja KBZ Žirovnica in KBZ Brda.

Preverite, kako lahko preko spleta in na prodajnih mestih kupite izdelke posameznih kolektivnih blagovnih znamk.

Začetki pobude za oblikovanje kolektivnih blagovnih znamk segajo 10 let nazaj

Pobudi za prvi dve znamki sta prišli od spodaj navzgor v letu 2011. Sirarke iz Bohinja so na drugem Festivalu cvetja v Bohinju izpostavile, da ponudniki izven Bohinja na svoje izdelke zapišejo, da so iz Bohinja in jih zato lažje prodajo ter po višji ceni. Po drugi strani pa je lastnik blagovne znamke Okusi Rogle želel vzpostaviti kritično količino lokalno pridelanih pridelkov – kratko prehransko verigo na območju južnega dela Pohorja, ki bi omogočila nabavo lokalne hrane podjetju Unitur. Namen je bil torej zelo jasen – boljša in zagotovljena prodaja ter višja prodajna cena za ponudnike ter kritična količina izdelkov za kupce, ki omogoča časovno bolj ustaljeno verigo dobave.

Dr. Lešnik Štuhec ob tem izpostavlja: »V zadnjem času se je pokazala kot izjemno pomembna možnost koordinirane logistike, ki npr. gostincu zagotavlja komunikacijo z enim dobaviteljem, kar skrajša čas prevzema živil. Glede na to, da se v obeh destinacijah razvija strateški razvoj podeželja v turistično destinacijo, je bila vzpostavitev KBZ prvi pričakovani ukrep po vzpostavljeni strategiji in akcijskem načrtu razvoja in trženja podeželskih destinacij. Vzpostavili smo verige ponudnikov in odkupovalcev in tako zgradili Mrežo KBZ v vsaki destinaciji, ki se nenehno dopolnjuje, tako kot sam sistem certificiranja ponudbe po modelu »Izvorno slovensko«, katerega lastnik je podjetje ProVITAL d.o.o.«

Podeljeni certifikati za izdelke v okviru KBZ nagrajujejo visoko kakovost ponudbe z lokalno dodano vrednostjo območja z dopadljivo zgodbo in celostno podobo, ki kar kliče po nakupu.

Kolektivne blagovne znamke morajo zadostiti visokim merilom

Člani strokovne komisije vsak ocenjen pridelek, izdelek, storitev ali doživetje strokovno komentirajo in priporočilo zapišejo v poročilo, ki pojasnjuje ocenjene vrednosti po jasno nastavljenih pravilnikih in ocenjevalnih listih. Podeljeni certifikati nagrajujejo visoko kakovost ponudbe z lokalno dodano vrednostjo območja z dopadljivo zgodbo in celostno podobo, ki kar kliče po nakupu. Tako se motivirani ponudniki trudijo za nenehno nadgradnjo in povezovanje ponudbe, prodajalci v verigi prodajnih mest pa imajo na razpolago kreativno ponudbo za domačine in obiskovalce. Raziskave namreč kažejo, da so največji potrošniki certificirane ponudbe s KBZ prav lokalni prebivalci (70 %), po drugi strani pa lična darila z zgodbo v slovenskem in angleškem jeziku vabijo k nakupu turiste, še predvsem, če so se predhodno preizkusili v njihovi izdelavi ali z vsemi petimi čuti okušali njihovo gastronomsko značilnost.

Ponudnikom se je s certificirano ponudbo povečal trg, potrošniki pa so že spoznali, da kolektivna blagovna znamka ni samo še ena znamka, ampak ji velja zaupati. Ko izdelke pokusijo in uporabijo, se jim to še dodatno potrdi.

Ponudniki morajo zadostiti številnim merilom kakovosti

Ponudniki morajo biti registrirani za dejavnost, katere ponudbo želijo prijaviti v ocenjevanje in z vlogo pristopiti v mrežo posamezne KBZ. Izpolnjevati morajo vse zakonsko določene pogoje za opravljanje dejavnosti in v izdelke in storitve vključiti živila ter gradiva z lokalno prehransko/rokodelsko/turistično kratko dobavno verigo v odstotku, ki ga določi delovna skupina za vzpostavitev sistema znamčenja.

Vsa ponudba mora biti opremljena z zgodbo, ki priča filozofijo poslovanja ponudnika in opredeljuje uporabno vrednost izdelka oz. storitve. Nujno je upoštevati trajnostne pristope in družbeno odgovorno poslovanje.

Ponudniki na prvem nivoju vstopijo v verige rokodelcev, pridelovalcev in predelovalcev živil ter gostinskih ponudnikov. Pogoj za pristop npr. v kategorijo nastanitvenih obratov je ob mnogih specializiranih pogojih tudi pridobitev okoljskega certifikata in vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Izkazalo se je, da so kolektivne blagovne znamke izjemno gonilo razvoja podeželskih destinacij in povezanih ponudnikov s prepoznano visokokakovostno ponudbo z lokalno dodano vrednostjo.

Potrošniki imajo ob nakupu kolektivnih blagovnih znamk dostop do preverjenih visokokakovostnih izdelkov

Ponudba, certificirana s KBZ, je preverjena s strani neodvisne strokovne komisije, ki jo sestavljajo strokovnjaki določenih področij, ki z zapisanimi in potrjenimi pravilniki ter ocenjevalnimi merili zagotavljajo visoko kakovost, določen odstotek živil, gradiv, receptur, postopkov izdelave iz lokalnega okolja, ki ga pokriva KBZ. Bistvenega pomena so zgodba izdelka, storitve oz. doživetja, ki le-tega postavi v lokalno okolje ponudnika s tipično naravno in kulturno dediščino ter priča o njegovi filozofiji pridelave oz. predelave oz. sožitju ponudnikov sestavljenega izdelka ali storitve.

Lokalna hrana in rokodelski izdelki ter storitve in doživetja s kratko dobavno verigo in znanim ponudnikom omogočajo skorajda ničeln ogljični odtis ter zeleno krožno gospodarstvo, ki lahko zagotovi, da bo lokalna ponudba kakovostna in bolj zdrava.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: