petek, 3 aprila, 2020

Tetra Pak ozavešča potrošnike o recikliranju in krožnem gospodarstvu

Z embalažo Tetra Pak do robčkov Tetra Pak že tretjič zapored povezuje partnerje, družbe Ljubljanske mlekarne, Dana, Valtex in skupnost EKO INICATIVO, Lucart in Mercator, v ozaveščanje potrošnikov o recikliranju in krožnem gospodarstvu embalaže Tetra Pak. – Potrošniki so ključni člen v krogotoku ravnanja z embalažo Tetra Pak, saj s pravilnim odlaganjem te embalaže omogočijo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov. – S tem se podaljšuje življenjska doba ene surovine v več izdelkih.

V povprečju več kot 70 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton, izdelan iz močnih, dolgih celuloznih vlaken, ki jih je mogoče večkrat reciklirati. Če potrošniki pravilno odložimo izpraznjeno embalažo Tetra Pak v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo, omogočimo, da iz njenega kartonskega dela pridobijo reciklirano surovino za izdelavo novih, uporabnih izdelkov, kot so papirnati robčki, brisačke in drugi papirnati higienski izdelki. Te lahko uporabljajo v isti lokalni skupnosti, kjer so odpadno embalažo Tetra Pak namensko zbirali kot vir za pridobivanje recikliranih surovin. 

Temelj projekta je ozaveščanje potrošnikov, zato akcija poteka v hipermarketih Mercator po celi Sloveniji. Če potrošnik kupi 5 izdelkov Ljubljanskih mlekarn ali Dane v embalaži Tetra Pak, prejme 10 paketkov recikliranih robčkov Lucart Professional EcoNatural, izdelanih iz kartonskega dela embalaže Tetra Pak. Da bi pritegnili dodatno pozornost, so k projektu povabili tudi pevca Zlatka, ki je spesnil in uglasbil posebno pesem o pravilnem ravnanju in recikliranju odpadne embalaže Tetra Pak.

Dragan Rajković, direktor za trajnostni razvoj v družbi Tetra Pak za Jugovzhodno Evropo, pravi: »V Sloveniji se je zaradi izboljšanega sistema ravnanja z odpadno embalažo sicer povečal delež ločeno zbrane odpadne embalaže Tetra Pak. Kljub temu si v družbi Tetra Pak prizadevamo, da bi ta delež še naraščal. K temu prispeva tudi projekt krožnega gospodarstva z našimi partnerji, ki ga letos izvajamo že tretjič, z njim pa dodatno dokazujemo, kako trajnostno je lahko naše delovanje.«  

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: