Skip to content

Država odobrila 750.829,70 € za investicijo v ZD Gornja Radgona

V Gornji Radgoni kmalu nov prizidek k zdravstvenemu domu

Sedaj ni nobene ovire več, da se ne bo začela nova pomembna naložba v radgonskem zdravstvenem domu. Po tem, ko so vse štiri občine soustanoviteljice soglasno potrdile investicijo v dodatne prostore ZD Gornja Radgona, je to sedaj potrdila tudi država. Minister za zdravje Janez Poklukar, je namreč danes podpisal paket dvanajstih vlog, na podlagi katerih so sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. In med potrjenimi projekti je tudi rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni. Ministrstvo za zdravje sofinancira 750.829,70 evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna in družinska medicina (172 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (11 m2), patronažno varstvo družin (146 m2), preventivne dejavnosti (247 m2). Predviden zaključek investicije je v marcu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj milijon evrov in pol.

Spomnimo; Čeprav se lokalne skupnosti, katerih po prepričanju mnogih imamo bistveno preveč, težko dogovarjajo ko gre za kakšne skupne naložbe, na radgonskem območju, ko gre za zdravje ljudi temu ni tako. Potem ko so že pred letom in pol, oktobra 2020, predali namenu, dober milijon evrov vreden, prizidek Zdravstvenega doma Gornja Radgona (ZD GR), se kakšnim 130 zaposlenim, ki skrbijo za zdravje blizu 20.000 (19.890) prebivalcev občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, obeta nova pridobitev. V sklopu prizidka so v pritličju urejeni prostori za reševalno službo in pokrito parkirišče za reševalna vozila, v 2. nadstropju so prostori namenjeni splošnim in referenčnim ambulantam, 3. etaža pa je pretežno namenjena prostorom za izvajanje preventivnih programov. Zelo pomembna pridobitev v okviru investicije je tudi dvigalo, ki zagotavlja dostop gibalno oviranim osebam do višjih etaž prizidka ter hkrati do 1. nadstropja starega dela objekta ZD GR.

In očitno bo sedaj na vrsto prišla še ena večja investicija, saj se je pojavila potreba po preselitvi tamkajšnjega kliničnega laboratorija, ki se sedaj nahaja na dveh lokacijah, ob otroškem oddelku ter na oddelku za pljučne bolezni. ZD GR načrtuje, da bodo novi laboratorij uredili v prostorih nekdanje reševalne službe, ob Ginekološkem oddelku. A to ni vse. V ZD GR nameravajo poleg načrtovane preureditve nekdanjih garaž zgraditi tudi nov prizidek. Vrednost naložbe bo tako višja za okoli 700.000 evrov, skupaj skoraj 1,5 milijona evrov. Načrtovano naložbo, za katero je občina Gornja Radgona kot nosilka projekta že pridobila gradbeno dovoljenje, podpirajo vse štiri občine ustanoviteljice zdravstvenega doma. Občinski sveti vseh štirih občin so po hitrem postopku že pred časom potrdili predlog za izvedbo projekta, kar je bilo nujno zaradi prijave na razpis, ki bi se sicer iztekel.

Projekt sedaj predvideva, da bodo v prostorih nekdanje reševalne postaje z rekonstrukcijo garaž in prizidkom pridobili prostor za nov sodoben laboratorij. Kot je povedal direktor ZD GR Joža Primožič, bo sodoben laboratorij omogočal vzpostavitev dveh odvzemnih mest, kar bo bistveno skrajšalo čakanje pacientov na odvzem krvi. Načrtovani sta dve ločeni čakalnici, ena za zdrave osebe in druga za kužne. V istem nivoju bo še ambulanta za ultrazvočne preiskave. Prostori laboratorija in ultrazvočne ambulante bodo pritlični, s posebnim vhodom, kar bo omogočalo ustreznejši dostop starejšim osebam in invalidom. V prostorih sedanjega laboratorija nameravajo v prihodnosti urediti tudi otroško-šolsko ordinacijo, a ne v sklopu aktualnega projekta. V prvem nadstropju novega prizidka, nad laboratorijem, bodo prostori za ambulanto družinske medicine z referenčno ambulanto in ambulanto za specializanta, s sprejemno ambulanto in prevezovalnico. S tem bo zavod pridobil kompleks treh ambulant družinske medicine, na sedež zavoda pa se bo lahko preselila ambulanta, ki trenutno gostuje v prostorih sosednje lekarne, za katere zavod plačuje najemnino. V drugem nadstropju prizidka načrtujejo ureditev dodatnih prostorov za upravo zavoda, ki trenutno nima prostorov za arhiv, prav tako so sedanji prostori uprave zdravstvenega doma zaradi pomanjkanja prostora urejeni neprimerno. S prizidavo bo zavod pridobil dodatno etažo, v kateri bodo prostori za splošno in družinsko medicino, preventivne dejavnosti in patronažno varstvo družin, skupaj s pripadajočimi prostori za njihovo delovanje.

Ocenjena vrednost celotne investicije je skoraj 1,5 milijona evrov. Zdravstveni dom bo prispeval 200.000 evrov, občina Apače dobrih 109.000, Gornja Radgona dobrih 272.000, Radenci nekaj čez 151.000 in občina Sveti Jurij ob Ščavnici nekaj manj kot 84.000 evrov. Projekt so prijavili na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023, ki se je iztekel v petek, 18.2.2022. In sedaj, ko je potrjen delež države v znesku 750 tisočakov, bo naložba zagotovo realizirana.

Sicer pa, dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava novogradnjo dodatne 2. etaže nad obstoječim delom objekta ZD GR (vertikalna prizidava), izvedbo dvižne ploščadi v 1. etaži, ki bo povezovala 1. etažo in predvideno 2. etažo obstoječega objekta, izvedbo arhiva, rekonstrukcijo
kletne etaže ter novogradnjo prizidka (horizontalna prizidava na severni strani obstoječega objekta, graje nega leta 1964). Ustanoviteljice in solastnice javnega zdravstvenega zavoda so občine Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, in sicer v naslednjem razmerju: Gornja Radgona (42,89 % delež), Radenci (25,06 % delež), Apače (18,14 % delež), Sveti Jurij ob Ščavnici (13,91 % delež). Občine ustanoviteljice so se soglasno dogovorile, da bo celotno investicijo v imenu vseh štirih občin izvajala občina Gornja Radgona. Če želi tudi v bodoče ZD GR zdravstveno varstvo na primarni ravni izvajati kvalitetno in jo razširiti še na druge deležnike v lokalni skupnosti ter osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejše iz socialno ogroženih okolij in skupine prebivalstva z večjim tveganjem za kronične bolezni, nujno potrebujejo investicijo v manjkajoče prostore za izvajanje zdravstvene vzgoje. Z obravnavano investicijo želi torej ZD GR urediti primerne prostore na več nivojskih dejavnosti v zdravstvenem domu. Poleg novega laboratorija, ki bo omogočal vzpostavitev dveh odvzemnih mest, kar bo bistveno skrajšalo čakanje pacientov na odvzem krvi, ultrazvočne ambulante za potrebe izvajanja UZ preiskav (trebuha, dojk in v bodoče še dodatne ultrazvočne preiskave), bodo v prvem nadstropju horizontalnega prizidka, nad laboratorijem, prostori za ambulanto družinske medicine z referenčno ambulanto in ambulanto za specializanta, s sprejemno ambulanto in prevezovalnico. S tem bo zavod pridobil kompleks treh ambulant družinske medicine, na sedež zavoda. V drugem nadstropju horizontalnega prizidka pa se bodo uredili dodatni prostori za upravo zavoda, ki trenutno nima prostorov za arhiv, prav tako je sama uprava zaradi pomanjkanja prostorov neprimerno urejena…

Eno odprtje je bilo oktobra 2020, kdaj bo naslednje?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

error: