Dravske elektrarne Maribor postale večinski lastnik družbe RGP

Za družbo so Premogovniku Velenje plačali skoraj sedem milijonov evrov

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) se je na osnovi prejetega obvestila o nameravani prodaji poslovnih deležev v družbi RGP s strani Premogovnika Velenje odločila uveljaviti predkupno pravico do nakupa 56,9 odstotka poslovnega deleža, za kar je bila danes plačana kupnina v višini 6,9 milijonov evrov. Z deležem v višini 86,9 odstotkov je tako družba DEM postala večinska lastnica družbe RGP, saj je že pred omenjenim nakupom imela v družbi 30-odstotni delež. DEM so namreč junija 2019 ob družbah Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Soške elektrarne Nova Gorica postale družbenik podjetja RGP. Po zadnji spremembi poslovnih deležev je tako lastniška struktura naslednja: 86,9 odstotka DEM, 5,1 % Termoelektrarna Šoštanj, 4,0 % Soške elektrarne Nova Gorica in 4,0 % Premogovnik Velenje.

»Skladno z Razvojnim načrtom Skupine Premogovnik Velenje poteka poslovno prestrukturiranje družbe. Na področju odprodaje dolgoročnih finančnih naložb je bila prodaja v preteklosti delno že realizirana. Prodani so bili poslovni deleži v družbah Golte, Erico in Karbon. Premogovnik Velenje je bil imetnik skupno 60,9-odstotnega poslovnega deleža v lastniški strukturi družbe RGP, po prodaji pa še vedno ohranja 4-odstotni poslovni delež. Glede na sprejete poslovne usmeritve skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj racionalnega delovanja družb nas veseli, da se poslovni delež prodaja znotraj skupine HSE, saj bomo lahko zmanjšali obseg naročanja zunanjih izvajalcev gradbenih in drugih storitev. RGP kot vedno bolj prepoznavno in uspešno gradbeno podjetje lahko storitve ponudi po konkurenčni ceni, dela pa so izvedena dobro in kakovostno,« je poudaril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

»RGP, d. o. o., je družba, specializirana za infrastrukturno dejavnost in razpolaga s specifično opremo ter znanji, skladnimi s trenutnimi in načrtovanimi dejavnostmi družbe DEM. Dravske elektrarne Maribor so z družbo RGP pri nekaterih projektih sodelovale že do sedaj, kot je na primer ohranjanje energetskega potenciala reke Drave in izgradnja nadomestnega cestišča preko jezu Markovci. Z načrtovano realizacijo novih projektov pa vidimo možnosti nadgradnje sodelovanja ob hkratni poenostavitvi nekaterih aktivnosti in postopkov,« je ob podpisu pogodbe povedal direktor DEM Andrej Tumpej, ki je izpostavil, »da družba RGP dobro posluje, predstavljeni načrti pa napovedujejo dobro poslovanje, tako pri projektih znotraj Skupine HSE kot na trgu tudi v prihodnje.«

Direktor družbe RGP Anton Žagar pa dodaja: »DEM so za družbo RGP v obdobju zadnjih dveh let znotraj skupine HSE na področju internih projektov predstavljale največjega naročnika gradbenih del in tudi projekcije za prihodnja leta kažejo podobno situacijo. Nakup poslovnega deleža družbe RGP s strani DEM je še toliko pomembnejši, saj so pred nami zahtevnejši energetski projekti (vetrne elektrarne, fotovoltaika, hranilniki električne energije idr.), ki jih načrtujejo v DEM.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: