sobota, 4 aprila, 2020

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja obeležilo 20-letnico obstoja in uspešnega delovanja, imajo tudi cilj: izgradnja vinogradniškega doma na Moravskem vrhu.

Konec minulega tedna so Malonedeljski vinogradniki obeležili dvajsetletni jubilej svojega stanovskega društva. Svečana proslavila je potekalo v družbi članic in članov, zraven pa so bili tudi županja in oba podžupana občine Ljutomer, mag. Olge Karba, Janko Špindler in Niko Miholič, ter tudi županov občine Križevci in Sv. Jurij ob Ščavnici, ki društvu finančno pomagata, mag. Branko Belec in Anton Slana. Pridružili so se jim predstavniki KGZS Murska Sobota in Ptuj ter vodstvo Društva vinogradnikov Cerkvenjak, na čelu s Cerkvenjaško vinsko kraljico Tjašo Simonič. V dvorani pa je seveda, na čelu nekaterih izmed dosedanjih desetih vinskih kraljic društva, kraljevala aktualna Vinska kraljica DV Mala Nedelja Martina X Daniella Kosi.

V društvu so še posebej ponosen na svoje dosedanje delovanje, ki je bilo predvsem namenjeno nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju članov, čemur je v nagovoru predsednik društva Anton Žinko, dal največji poudarek. Strokovna predavanja, delavnice in praktične prikaze so izvajali z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki KGZS Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Pozitivni rezultati so se izkazali na vsakoletnih društvenih ocenjevanjih vin, saj se je povprečna ocena iz skromnih 17,56 točke leta 2000, že leta 2003 povzpela preko 18 točk. Očiten dvig kvalitete vin dokazujejo tudi ocene in priznanja, tudi najvišja, na Grajskem ocenjevanju vin VTC 13 na Ptuju, državnem ocenjevanju vin VINIS in druga.

Tudi gostje so samo z lepimi besedami označevali delo društva: Slavimo spoštljiv jubilej, ki ga je izoblikovala ljubezen in pripadnost do podeželja, pridelave grozdja ter vinoreje (besede so: Antona Slana, župana občine Sv. Jurij ob Ščavnici), Cenimo vaše delo (mag. Branko Belec. župan Občine Križevci), Kvaliteto vin ste dvignili zelo visoko (mag. Anton Vodovnik), Veliko ste naredili na področju vinogradništva (Simon Toplak, predsednik VTC 13), Vaše društvo se je razvilo v kvalitetno, odlično delujočo organizacijo (Andrej Rebernišek, direktor KGZS Ptuj), Ostanite pokrajina dobrih ljudi (Ernest Novak, univ. dipl. inž.agr. KGZS Murska Sobota). To je sicer le nekaj naslovov sestavkov, ki so jih v Zbornik ob 20-letnici delovanja Društva vinogradnikov Mala Nedelja, prispevali predstavniki lokalnega okolja in strokovnjaki s področja vinogradništva in vinarstva. Že samo naslovi povedo, da so bili cilji, zadani na ustanovnem občnem zboru 27. marca 1999, doseženi. Ti cilji pa so bili: izobraževanje članov, dvig kulture pitja vina, druženje, organizacija prireditev, obujanje starih šeg in navad povezanih z vinogradništvom, promocija vin in vinorodnega območja. K promociji in dvigu kulture pitja vina in prleške kulinarike nedvomno veliko prispevajo družabne prireditve, namenjene širšemu krogu ljudi, kot so: Pohodi od kleti do kleti, postavitev klopotca, Martinovanje s krstom mošta ter zadnja leta Iz zemlje gre v trsek – prireditev, ki jo organizirajo skupaj s KD Anton Krempl in združuje vino, kulinariko in ljudsko pesem. Nenadomestljivo delo so v preteklih dvajsetih letih opravile vinske kraljice društva. Prvo so izbrali že v prvem letu, pri vseh dosedanjih desetih so imeli vedno srečno roko, saj so ponesle dober glas o naših vinogradnikih, naših vinih, naših krajih, turističnih ponudnikih, širom po Sloveniji in tudi v tujini, za to pa žrtvovale ogromno prostega časa in se marsičemu tudi odrekle.

Ob koncu nagovora se je predsednik Anton Žinko, za dobro sodelovanje zahvalil društvom, organizacijam, združenjem in lokalnim skupnostim ter nakazal usmeritve za naprej. Poleg že utečenih aktivnosti, se bodo preko VINIS-a zavzemali za boljši položaj malega vinogradnika in za ohranitev vinogradništva, saj trenutna situacija na tem področju vinogradnike sili k opuščanju vinogradništva in krčenje vinogradov. Največji zalogaj v bližnji prihodnosti pa bo izgradnja vinogradniškega doma na mestu sedanjega gasilskega doma v Moravskem vrhu. Zbrane sta nagovorili še Vinska Kraljica DV Mala Nedelja Martina X. Daniella Kosi in županja občine Ljutomer, katera je predsedniku Antonu Žinku izročila Priznanje Občine Ljutomer za 20 let delovanja društva, z darilom pa se je zahvalila pobudniku ustanovitve društva in prvemu, dolgoletnemu predsedniku Danijelu Hornu, kateri je prejel tudi Listino častnega predsednika DV Mala Nedelja. Prireditev, katero je povezovala Breda Žunič, so z glasbenimi točkami obogatili mladi glasbeniki Hana Filipič z violino, Eva Zmazek s harmoniko in Kaja Hanžel s kitaro, nekaj ljudskih na temo vina in vinogradnikov pa so zapeli ljudski pevci Fantje okoliških vasi Gomile.

Tags: ,

0 Comments

Lea