petek, 3 aprila, 2020

Ribiči Apaške doline izstopili iz RD Radgona in ustanovili novo ribiško družino

Potem, ko so v zadnjih mesecih potekale številne aktivnosti povezane z izstopom Temeljne ribiške enote Apače iz Ribiške družine Radgona, se je to na izrednem občnem zboru nekdanje Temeljne enote Apače, sedaj tudi zgodilo. Že pred tem je v prostorih Ribiškega doma v Zgornjem Konjišču, najprej odstopil dosedanji predsednik enote Vlado Potočnik, na njegovo mesto pa imenovane nekdanji dolgoletni predsednik in glavni protagonist za izstop iz RD Radgona, Andrej Ritlop. Da pa je to bila želja tudi večine drugih ribičev, članov omenjene temeljne enote so potrdila tudi vsa glasovanja povezana z izstopom RD Radgona in ustanovitvijo nove RD Linj Apaške doline. Prav vsa glasovanja so namreč bila soglasna, brez enega prisotnega člana ali članice proti. Tako je bilo tudi, ko so na omenjenem izrednem občnem zboru glasovali o prenehanju TE Apače v okviru RD Radgona, ter pričetku delovanja njihove samostojne RD Linj, s sedežem v ribiškem domu Zgornje Konjišče 16 a, v občini Apače. Sicer pa to niti ne preseneča, saj je članstvo slišalo marsikatero pikro o delovanju vodstva RD Radgona, kar naj bi bilo tudi glavni vzrok za njihov izstop iz radgonske družine, ki ji mimogrede po odstopu TE Apače, sestavljajo še štiri temeljne enote, in sicer v Gornji Radgoni, Radencih, Tišini in Vidmu (Sveti Jurij ob Ščavnici). Poleg očitkov o zaostanku na področju vlaganja rib ter vse slabšem poslovanju enote, ki ima izjemne možnosti za turizem in gostinstvo, je največ očitkov šlo v smeri ne transparentnega finančnega poslovanja.

Zanimivo je, da se izrednega občnega zbora v Zgornjem Konjišču ni udeležil predsednik RD Radgona, Andrej Vreča, na katerega je letelo največ očitkov sodelujočih v razpravi. Zato je težko vedeti, kakšen bo odziv RD Radgona na to „enostransko“ odločitev, gotovo pa povsem mirno ne bo šlo, kajti v igri je med drugim tudi veliko premoženje. Sta pa bila prisotna predsednika temeljnih enot v Gornji Radgoni in Radencih, ki sta apaškim kolegom zaželela uspešno samostojno pot ter izrazila upanje po dobrem sodelovanju tudi v bodoče. Enotno željo apaških ribičev, potrjeno z glasovanjem na zboru, je podprl tudi dr. Andrej Steyer, župan občine Apače, ki pa je dodal, da si želi naj razdružitev in vse drugo mine zakonito in v skladu z veljavnimi akti. Povedal je, da razume problematiko, se pa nikakor ne misli vmešavati v te zadeve. Verjame v obojestransko ugodno rešitev, katera pa se mora izpeljati po zakonu. „Spoštovani ribiči, uresničila se je vaša dolgoletna želja, zato to dogajanje razumite kot praznik vseh ribičev v Apaški dolini in ostalih članov naše bivše temeljne enote“, je žarel od sreče Andrej Ritlop, ki je roko na srce v preteklosti največ naredil za Turistično – rekreacijski center Zgornje Konjišče, kjer so glavni ribniki in tudi lep ribiški dom, apaških ribičev. Sedaj pa se je po šestih-sedmih letih vrnil na „kraj zločina“. Ob njem kot predsedniku novonastale RD Linj Apaške doline, so v vodstvu še: Vlado Potočnik, podpredsednik; Roman Kaučič, blagajnik; Tatjana Potočnik, tajnica; Sani Župec, gospodar; Jakob Kampuš, član tekmovalne komisije; Boštjan Puntar, član komisije za delo z mladimi, ter ostali člani UO: Srečko Breznik, Silvo Petek, Petek Boris, Karel Potočnik, Cveto Šket, Alojz Martinčič, Bruno Jančar in Jože Kovač. Člani Nadzornega odbora so: Marjan Žurman, Hinko Režonja in Alojz Kovač, delegati Skupščine pa: Andrej Ritlop, Jože Krepek, Sani Župec, Oto Vogrinčič, Emil Hozjan, Anton Horvat in Anton Vučko. Celotni vodstvo za mandatno območje petih let je bilo potrjeno z 39 glasov, dva sta bila proti. Že pred izvolitvijo je Ritlop predstavil svoj program, kjer je med drugim poudaril, da je „potrebno popraviti odnose med ribiči in občani Občine Apače, povrniti čase, ki smo jih že živeli z domačini. Potrebno je dvigniti kvaliteto vod, kjer naj bo poseben poudarek prehrani rib. Postaviti moramo ribolovni režim skupaj z člani – ribiči, dogovoriti se z Občino Apače za nov razvojni program, ter postavitvi no delovni čas lokala in kuhinje“…

Res je sicer, da se na različnih srečanjih ribičev v zadnjem času govori o težavah, ki naj bi spremljale „odcepitev“ TE Apače od RD Radgona, toda če bo vse potekalo v skladu z veljavno zakonodajo in vsaj delno tolerantno, brez kakšnih spotikanj in nizkih udarcev, se bo vse zgodilo na miren način. V prid temu govori tudi 67. seje predsedstva RD Radgona, ki je potekala v prostorih ribiškega doma v Podgradu, in kjer je najverjetneje zadnjič nastopil tudi predsednik sedaj že nekdanje TE Apače, Andrej Ritlop. Slednji je namreč po točko dnevnega reda o nadaljnji organiziranosti RD Radgona dejal, da „aktivnosti v zvezi z odhodom iz RD tečejo po planu, kot ga je določil UO TE“, je dejal Ritlop, ki je hkrati vodstvo RD in ostale predsednike TE zaprosil, da tej legitimni želji ribičev iz TE Apače ne povzročajo težav, ker je ni možno preprečiti. „Pokvarili pa bi se samo dobri odnosi med ribiči, kar pa si ribiči TE Apače ne želimo. Verjamemo pa, da tudi ostali ribiči v ostalih TE ne“, kot je dejal Ritlop. Predsednik RD Radgona Andrej Vreča, ki je dodal, kako bi lahko vse naredili na miren način, brez prepirov in škodovanja drugim, je obljubil, da sam ne bo posegal v odločitve Apačanom in je zato predlagal Skupščini RD radgona, da se da TE Apače podpora za samostojnost. Tudi predsednik NO RD Radgona, Franc Mauko je bil podobnega mnenja: „Vidim, da želje po drugačni organiziranosti ni možno zaustaviti. Nima smisla iskati variante, ki ne bi mogle živeti. Predlagajmo Skupščini, da sprejme sklep, da TE Apače nadaljuje svojo pot. Ostale enote pa v naslednjem letu opravijo vse potrebno, za kontrolirano razdružitev in da se registrirajo kot samostojne družine. Treba bo pregledati Statut, ga spremeniti oz. dopolniti“. Tej ideji ni nihče nasprotoval, in zaključek je bil posredovan na Skupščino RD. Prav tako so za Skupščino predlagali tri sklepe, in sicer: Ukinitev poslovne dejavnosti v Konjišču; Reorganizacija RD Radgona, ki se prične v TE Apače; RD se razpusti in vse TE se registrirajo kot samostojne ribiške družine.

S tem je že sedaj jasno, da Ribiške družine Radgona, z več kot 500 članic in članov, ki je prav letos obeležila 60-letnico obstoja in uspešnega delovanja, ni več!