Skip to content

Bakos.si

»Zaustavimo zaslanjevanje, povečajmo produktivnost tal«

5. december, svetovni dan tal, sta leta 2013 razglasili Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter organizacija Global Soil Partnership. Letošnji slogan svetovnega dne tal je »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«.

Svetovni dan tal

Kot vsako leto FAO tudi letos naslavlja novo problematiko s področja tal s sloganom: »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«. S tem želi dvigniti ozaveščenost svetovnega prebivalstva o pomenu ohranjanja zdravih ekosistemov in dobrega počutja ljudi z reševanjem vedno večjih izzivov pri upravljanju tal, boju proti zaslanjevanju tal, povečanju ozaveščanje tal in spodbujanje vlad, organizacij, skupnosti in posameznikov po vsem svetu, da se zavežejo proaktivnemu izboljšanju zdravja tal.

Slovenija ima precej razgiban relief in talne lastnosti, kar posledično zelo omejuje možnosti za intenzivnejšo ter s tem učinkovito kmetijsko pridelavo. Predvsem zaradi velikega nagiba, plitvih in skalovitih tal ter vse večje pozidanosti imamo v Sloveniji vse manj površin, primernih za pridelavo hrane.

Ob naraščajočih potrebah prebivalstva in podnebnih spremembah so tla izpostavljena številnim nevarnostim in procesom degradacije. Med te spadajo erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh in ostali procesi, med katerimi so bolj prepoznavne poplave, prekrivanje in tesnjenje tal z različnimi nepropustnimi materiali oz. pozidava zemljišč ter onesnaževanje tal.

Kmetijska tla so ključna za slovenskega kmeta, ki je nosilec pridelave hrane in skrbnik slovenskega podeželja in je najpomembnejši člen pri ohranjanju našega zdravja zaradi kakovosti hrane in kakovosti bivanja.

Strategija EU za tla

Evropska komisija je 17. novembra objavila Strategijo EU za tla za 2030 – izkoriščanje prednosti zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje. Strategija gradi na več ciljih evropskega zelenega dogovora in podaja vizijo do leta 2050, ko naj bi bili vsi ključni ekosistemi tal v EU v zdravem stanju. Določa okvir in konkretne ukrepe za zaščito, obnovo in trajnostno uporabo tal ter mobilizira potrebno družbeno angažiranost in finančna sredstva, skupno znanje, trajnostne prakse in monitoring. Do konca leta 2023 namerava Komisija objaviti predlog zakona o zdravih tleh, ki bo zajemal kombinacijo zavezujočih in nezavezujočih ukrepov za upravljanje s tlemi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: