Zagotoviti želijo enoten pristop pri obravnavi oseb s sumom na okužbo…

Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih

Nacionalni inštitut za javno zdravje RS je pripravil Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- CoV-2 v domovih za starejše, posebnih zavodih za odrasle, domskem varstvu varstveno delovnih centrov, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami.

Za preprečevanje širjenja okužb pri navedenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je zelo pomembno, da čimprej prepoznamo bolnika s sumom na okužbo ter ga obravnavamo v skladu z navodili, tako da preprečimo prenos na druge uporabnike in hkrati zaščitimo zdravstvene delavce in drugo zaposleno osebje.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo redno spremljati navodila pristojnih institucij (Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva za zdravje (MZ)), kako ukrepati v primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin.

Namen navodil je zagotoviti enoten pristop pri obravnavi oseb s sumom na okužbo z virusom SARS –CoV-2 v ustanovah, kjer domujejo ali se zadržujejo osebe, ki so zaradi starosti ali drugih vzrokov imunsko oslabljeni in za katere okužba z virusom SARS-CoV-2 predstavlja večje tveganje. Te ustanovevključujejodomove za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi za dorasle, varstveno delovni centri (domsko varstvo), zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovi za učence s posebnimi potrebami.Bolezen dihal COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 se širi po vsem svetu, primeri so se pojavili tudi v Sloveniji.Za preprečevanje širjenja okužb pri navedenih izvajalcih zdravstvene dejavnostije zelo pomembno, da čimprej prepoznamo bolnika s sumom na okužbo ter ga obravnavamo v skladu znavodili,tako da preprečimo prenos na druge uporabnike in hkrati zaščitimo zdravstvene delavce in drugo zaposleno osebje.Izvajalci zdravstvene dejavnostimorajo redno spremljati navodila pristojnih institucij (Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem navodilu:MZ)),kakoukrepativ primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin.Če se sum na okužbo pojavi pri zaposlenemu, naj postopa po ustaljenem protokolu za splošno populacijo: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ukom_sum_na_okuzbo_koronavirus_protokol_za_drzavljane.jpgVedno kadar se pri uporabniku pojavi sum na COVID-19, naj se pristojnizdravstveni delavecali druga pristojna oseba takoj obrne na izbranega*ali dežurnega zdravnika. Hitro odkrivanje, triaža in izolacija bolnika z zelo nalezljivo boleznijo COVID-19 je bistvenega pomena za preprečevanje širjenja in nepotrebnega izpostavljanja drugih uporabnikov in osebja.Ukrepi za preprečevanje širjenje COVID-19 so enaki ukrepom, ki jih ti izvajalci zdravstvene dejavnostiizvajajo vsak dan za zgodnje odkrivanje in preprečevanje širjenja drugih respiratornih virusov, kot naprimer gripa.Pojav morebitnih simptomov in znakov okužbe dihal, ki so značilni za COVID-19je potrebno spremljati stalno, posebnopozornost je potrebno posvetiti uporabniku, ki se je vrnil zobiska pri svojcih, ki je bil na novo sprejet ali pa se je vrnil iz bolnišnice.Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS-CoV-2/SVZ; ver1. 2/410.3.2020OBRAVNAVA SUMANA COVID-19 pri navedenih izvajalcih zdravstvene dejavnostiNajbolj značilni simptomi okužbe dihal,pri katerih posumimo na COVID-19 so naslednji: vročina, kašelj, težko dihanje.Ko pri izvajalcu zdravstvene dejavnostiposumijo, da se je pri enem ali več uporabnikihpojavil sum na bolezenCOVID-19, morajo o tem takoj obvestiti izbranega*ali dežurnega zdravnika.Bolnika do prihoda zdravnika namestimo v prostor z zaprtimi vrati, ločenood ostalih uporabnikov.Bolnika prosimo, da si nadene navadno zaščitno masko na elastiko (kirurško masko), če tega ne zmore sam, mu masko nadane zdravstveni delavec,ki se mora zaščiti z masko IIR z vizirjem (s trakci), vodoodpornim plaščemin rokavicami za enkratno rabo.Izbrani ali dežurni zdravnik, ki je bil obveščen o sumu na bolnika s COVID-19, bolnika pregleda in po presoji uredi odvzem brisa, tako da: a) uporabnika z rešilnim vozilom napoti na odvzem kužnin (brisa) na eno od 16 lokacij po navodilih MZ,b) ali bris odvzame zaposlen iz vstopne točkeza odvzem kužnin.Pred prevozom in premestitvijo morajo biti uslužbenci nujne medicinske službe in sprejemni center obveščeni o sumu na COVID-19, da se ustrezno zaščitijo.V začetni fazi bodo vsi primeri s potrjeno diagnozo COVID-19 napoteni v bolnišnico.Kasneje bo zdravnik glede na resnost bolezenskih znakov odločal ali bo uporabnik s potrjeno okužbo ostal v ustanovi, odšel domov,oziroma bo napoten na zdravljenje v bolnišnico.Bolnik bo lahko ostal v ustanovi, če bodo bivalni pogoji v ustanovi primerni –možnost izolacije in primerna zdravstvenaoskrba. O tem se ustanova posvetuje z epidemiologom.Pri zdravstveni negi in oskrbi bolnika s potrjeno okužbo, morajo zaposleni izvajati standardno, kapljično in kontaktno izolacijo.Podrobna navodila:https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/SmerniceNAKOBO-za-strokovnjake.pdfIzbrani ali dežurni zdravnik mora o vsakempotrjenemprimeru COVID-19 obvestiti epidemiološko službo. Epidemiolog v sodelovanju s pristojnim zdravstvenim delavcem v ustanovi pripravi seznam vseh oseb, (uporabnikov in osebja -kontakti) s katerimi je bil bolnik v stiku od začetka pojava bolezenskih znakov do namestitve v izolacijo oziroma odhoda v bolnišnico .Epidemiolog glede na vrsto stika tesnim kontaktom odredi ukrep (samo izolacija, omejitev gibanjaali kohortna samo izolacijav ločenem delu stavbe).*izbrani zdravnik -zdravnik, ki je zadolžen za zdravstveno oskrbo uporabnikovNavodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS-CoV-2/SVZ; ver1. 3/410.3.2020Priloge:Navodila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerihse je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzevalOsebna varovalna oprema; https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/tehnicni_dokument_osebna_varovalna_oprema_splet.pdfNavodila za obiskovalce;https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_obiskovalci_dso_0.pdfNavodila za preprečevanje akutnih okužb dihal za zaposlene v domovih za starejše (DSO) in drugih socialnovarstvenih zavodov )SVZ);https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_zaposleni_dso_0.pdfSeznam kontaktov;https://www.nijz.si/sl/koronavirus-epidemiologi#seznam-kontaktov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: