petek, 21 februarja, 2020

Slovesno so odprli urejeni plato pred OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Minuli konec tedna je bilo pred vhodom v stavbo OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici nadvse razigrano in veselo. Kako tudi ne, ko pa je potekala slovesnost s katero so predali svojemu namenu obnovljen plato, dovozno cesti in parkirišče. Ob tem so predali svojemu namenu tudi urejene brežine ob nogometnem igrišču ter na novo urejeno infrastrukturo v okolici šole. Slovesnost, ki jo je vodila učenka OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, Nika Lovrec, se je pričela z nastopom Pihalne godbe Sv. Jurij ob Ščavnici, ki jo vodi Slavko Ahlin. Slovenisti so se udeležili tudi številni gostje med njimi predstavniki Komunala Slovenske gorice Lenart, ki so opravili gradbena dela, direktor Janez Belna, lastnik podjetja Konrad Živko, projektant Vlado Šantl, domači župnik Boštjan Ošlaj, načelnik UE Gornja Radgona, Sašo Norčič, svetniki občine in delavci občinske uprave ter drugi. Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. Deklamacijo »Na cesti nisi sam,«, sta izvedla učenca 5. a razreda Neža Embreuš in Petja Hajdinjak, pod vodstvom Simona Altiča pa je zapel otroški pevski zbor, s plesno točko pa so se pod mentorstvom učiteljice Eve Brunčič predstavile učenke 4 razreda.

O novi pridobitvi je najprej spregovoril župan Anton Slana, ki je v svojem nagovoru začel je z besedami: »Pa smo dočakali«. Kot je dejal se je o ureditvi okolice OŠ načrtovalo že vse od 70. leta prejšnjega stoletja. Končno se je se je ta želja uresničila. »Po ureditvi regionalne ceste mimo osnovne šole, z znatno razširitvijo pripadajočih površin za pešce in kolesarje, sta v sodelovanju, ravnatelj in projektant Rudi Sever našla najbolj racionalno in varno ureditev tega pomembnega in občutljivega prostora. Ureditev varnih pešpoti, zagotovitev obračališča za avtobuse in osebna vozila za dovoz in odvoz učencev v šolo in domov, parkirna mesta za zaposlene in ostale. V popolnosti se je zamenjala vsa dotrajana kanalizacijska infrastruktura in uredilo ostalo ustrezno odvodnjavanje«, je dejal župan, ki je zahvalil vsem izvajalcem del za dobro opravljeno delo, občinskim svetnikom, ki so podprli projekt, kateri je veljal 156.918 evrov, ter vsem, ki so sodelovali pri izvedbi tega za šolo pomembnega projekta.

Omenil je še obnovo degradirane, poškodovane zemeljske škarpe, brežine ob travnatem igrišču ob šoli. Ob tem se je zahvalil za opravljeno delo Dragu Močniku iz Slaptincev in Franciju Kreftu iz Kutincev. Zahvalil se je tudi vsem, ki so pripravili vse potrebno za svečano izvedbo odprtja te pomembne prireditve in za pogostitev. O novi pridobitvi je spregovoril tudi ravnatelj OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, Marko Kraner, ki je dejal, bo nova pridobitev prispevala k varnosti otrok in drugih, ki bodo prihajali v šolo. Prav zato se je občini in županu zahvalil za to, da so poskrbeli za ureditev tega prostora pred vhodom v osnovno šolo.

Odprtja Platoja pred OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici so se mnogi razveselili (Foto: Ludvik Kramberger)

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: