torek, 7 aprila, 2020

Čeprav so v SOPA zadovoljni z doseženimi rezultati na terenu, so po drugi strani zaskrbljeni

Glede na to, da vsi kazalniki potrjujejo negativen vpliv alkohola na ljudi, so v Projektu SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola) zelo aktivni. Potem, ko so dosegli že 82% načrtovanih uspešnih obravnav na terenu, so objavili dokaj spodbudne rezultate. Preko 300 strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sektorja je namreč v okviru svojega dela v preteklem letu na projektu SOPA nagovorilo skoraj 27.000 odraslih prebivalcev Slovenije. Od tega je 19.000 oseb privolilo v sodelovanje, prek 4.000 teh je trenutno v obravnavi zaradi čezmernega pitja alkohola, ki ga želijo na SOPA zmanjšati ali ustaviti. „Pri 441 osebah je bila obravnava do sedaj že uspešna, kar predstavlja 82% končnega cilja pilota pristopa, ki se izteče novembra 2020. To pomeni, da so ti ljudje spremenili svoje pivske vzorce in zmanjšali pitje alkohola, ali pa z njim prenehali,” je v predstavitvi trenutnih in načrtovanih aktivnosti povedala vodja projekta SOPA mag. Tadeja Hočevar. Dodala je, da pri uspešno obravnavanih še šest mesecev po zaključku obravnave beležimo zmanjšanje ali prenehanje pitja alkohola.

Na letošnjem skupnem srečanju izvajalcev pristopa SOPA se je zbralo preko 400 strokovnjakov iz zdravstvenega, socialnega, nevladnega sektorja in zavoda za zaposlovanje skupaj s predstavniki občin in policije, ki prihajajo iz 18 različnih lokalnih okolij po Sloveniji. Predstavili so jim prve rezultate na terenu, ki so jih dosegli s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem. „Med drugim smo v zadnjem letu izvedli preko 160 posvetovalnih srečanj za strokovnjake v vključenih lokalnih okoljih, s pomočjo nevladnih organizacij smo razdelili preko 10 000 gradiv ter na več kot 160 dogodkih predstavili naše aktivnosti. V sodelovanju z uradi Zavoda za zaposlovanje smo izvedli 36 dogodkov na lokalni ravni, kjer smo osveščali javnost o alkoholni problematiki“, poudarjajo na projekt SOPA, ki bo sicer v celoti potekal do leta 2021, zatem pa je v načrtu uvedba na sistemski, državni ravni. Poleg Evropskega socialnega sklada (80%) je sofinancer projekta (20%) tudi Ministrstvo za zdravje, s katerim ves čas aktivno sodelujejo, in katerega predstavnica – generalna direktorica Direktora