petek, 21 februarja, 2020

Srečku Šteinerju srebrno, Nadi Klemenčič in ZŠAM bronasto priznanje AVP

V občini Radenci, kjer imajo zelo dejaven Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), so ponosni na člane omenjenega sveta ter tudi druge, ki tako ali drugače prispevajo k varnosti v prometu, zlasti za najmlajše. Zato niti ne preseneča, da je Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), v teh dneh podelila tri priznanja, in sicer Bronasti znak, ki sta ga prejela Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Gornja Radgona in Nada Klemenčič, ter Srebrni znak, ki ga je prejel dr. Srečko Šteiner. Priznanja AVP se sicer podeljujejo posameznikom ter društvom, podjetjem, zavodom, združenjem in drugim organizacijam za njihov prispevek k večji varnosti v prometu: za razvijanje preventivnega in pedagoškega dela; za dolgoletno uspešno delo v organizacijah, ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo na področju preventive in vzgoje v prometu; za izjemne dosežke na raziskovalnem in razvojnem področju; za publicistično delo; za izjemne dosežke in inovacije na drugih področjih, ki so pomembni za varnost v prometu ter za vzorno vedenje v prometu. Poleg bronastega in srebrnega znaka AVP podeljuje tudi zlati znak, ter še Jubilejno plaketo AVP in Svečano listino AVP.

In kaj so napisali v obrazložitvah za lepa in zaslužna priznanja?

Nada Klemenčič je dolgoletna članica SPVCP občine Radenci (več kot 20 let), kot predstavnica OŠ Radenci. Pri tem je ves čas aktivna članica in je za vzgled ostalim. Ves čas delovanja in dela je ogromno pripomogla k razumevanju varnosti v cestne prometu na ravni učencev osnovne šole. Aktivno se vključuje v izvajanje različnih preventivnih vsebin na osnovni šoli, hkrati pa je gonilna sila pri izvajanju kolesarskih izpitov otrok na osnovni šoli. Vsa leta dela je aktivno sodelovala pri pripravi načrta Varne šolske poti, kar je ne nazadnje pripomoglo temu, da lahko otroci na OŠ Radenci pridejo in odidejo varno. To kažejo tudi statistični podatki, saj v zadnjih leti na območju Radencev ne beležijo prometne nesreče v kateri bi bil udeležen otrok. Pri svojem delu je v veliki meri uspela implementirati prometno varnost v šolsko dejavnost. Nada Klemenčič je vse to in še veliko stvari v prid večje varnosti udeležencev v cestnem premetu, vložila veliko truda, dobre volje, strokovnega znanja in svojega prostega časa. Njena vloga je nepogrešljiva pri izvajanju preventivnih vsebin na področju varnosti cestnega prometa.

ZŠAM Gornja Radgona, katerega namen je povezovanje in informiranje članov, mladine in drugih zainteresiranih pri razvoju prometne, tehnične in varnostne kulture, prometni preventivi in pomoč pri izvajanju akcij SPVCP. Združenje poleg izvajanja njihove osnovne dejavnosti, uspešno deluje na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu kot so: vrsto let aktivno vključevanje v varovanje otrok ob prvih šolskih dneh, kakor tudi aktivno sodelovanje pri izvajanju kolesarskih izpitov na OŠ Kapela in OŠ Radenci ter aktivno vključevanje v izvajanje določenih preventivnih projektov. Vse te aktivnosti izvajajo že vrsto let in samo v letošnjem letu so na tem področju opravili preko 300 ur prostovoljnega dela. Zelo velik je njihov prispevek k temu, da se že več let ni zgodila prometna nesreča v kateri bi bil udeležen otrok na območju kjer opravljajo svoje delo. Pri izvajanju preventivnih aktivnosti sodelujejo z lokalno skupnostjo. Praktično nobena aktivnost v lokalni skupnosti ali osnovni šoli, ki je povezana z varnostjo v cestnem prometu, ne mine brez njih. Široka paleta aktivnosti, s katerimi se združenje ukvarja,pa so porok za njihovo dobro in uspešno delovanje tudi v prihodnje. ZŠAM Gornja Radgona je skozi več let obstoja brezpogojno vlagalo v širjenje prometne kulture tako med otroke, mlade, kot tudi starejše udeležence v cestnem prometu. Tako je združenje postavljeno v središče dogajanja na področju prometne preventive.

Dr. Srečko Šteiner; Malo je danes ljudi, ki prostovoljno, brez plačila za svoje delo, opravljajo svoje poslanstvo v prid lokalne skupnosti, kraja, društev in organizacij, kot je dr. Srečko Šteiner, zaposlen v Policiji, kot policijski inšpektor, ki pokriva področje prometne varnosti, kjer vse delovne zadolžitve vedno opravljal zavzeto, natančno ter odgovorno in je poznan kot strog nadrejeni. Stalna spremljevalka njegove poklicne poti je prometna varnost, kjer je našel svojo identiteto in kjer je prometna varnost in skrb za udeležence v cestnem prometu alfa in omega vsega. Z delom na področju prometne preventive je vedno izražal svoje veselje do tega dela, saj je svoje znanje nesebično in radodarno delil med vse udeležence v cestnem prometu, za kar je pred leti že prejel bronasti znak AVP. Dr. Srečko Šteiner je s svojim aktivnim in večkrat inovativnim pristopom in nastopom popestril različne preventivne aktivnosti, hkrati pa mu ni bila nikoli težava najti čas, da je otrokom in dijakom na osnovni šoli in srednji šoli predstavil promet, prometno varnost, predvsem pa prometne pasti za najmlajše in ene od najbolj ogroženih kategorij udeležencev v cestnem prometu. Med drugim je je različne državne in mednarodne preventivne projekte (npr. EDWARD) »vpeljal« v lokalno skupnost. Delo z otroki in za otroke ter z dijaki in za dijake mu je bilo vedno v veselje in poseben izziv, ker so otroci in dijaki tako zelo neposredni in tudi hitro učljivi. V svojem bogatem udejstvovanju na področju prometne preventive je uspel k delu pritegniti vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo s prometom, prometno tehniko in prometno preventivo. To, kar še posebej šteje pri njem je, da vso znanje na področju prometne varnosti, nesebično razdaja vsem, ki to potrebujejo ali želijo. Zanj besed »ni mogoče«, »ne morem«, »nimam časa« ni. Vedno išče rešitve in na poti do njih premaguje še tako nemogoče zapreke in situacije. Kar si zamisli, to bo tudi realizirano, pa če je videti še tako utopično in težko. A kot pravi sam, delo nikakor ni končano. Čeprav se na področju varnosti v cestnem prometu izvajajo aktivnosti, ki so celostno usmerjene, kompleksne in izjemno raznolike, je njegov kot končni cilj vsega preventivnega in vzgojnega delovanja »Vizija nič« – nič smrtnih žrtev in nič poškodovanih v prometu.

Tags: , , , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: