Stroka tudi na temo: kronična rana – diabetično stopalo

Radenci so gostili 10. pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani

Splošna bolnišnica Murska Sobota in Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja sta v hotelu Radin v Radencih organizirala jubilejni, 10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani. Letošnji poudarek je bil na izzivih, ki jih predstavlja oskrba bolnikov s kronično rano, in sicer je bil usmerjen v izzive prihodnosti, obravnava kronično rano – diabetično stopalo in poudarja pomen timske obravnave bolnikov s kronično rano. Na simpoziju je tudi letos sodelovala vrsta eminentnih domačih in tujih strokovnjakov s področja medicine, zdravstvene nege in izobraževanja. Simpozij je bil razdeljen na tri vsebinske sklope: Kronična rana – diabetično stopalo, Izzivi na področju oskrbe kroničnih ran, Pomen timske obravnave, zaključili pa so ga s povzetki desetletnih aktivnosti priprave simpozijev in večletnega delovanja skupine za oskrbo rane.

Podeljena so bila tudi priznanja najbolj zaslužnim, ki so na tem področju orali ledino, izobraževali in prenašali znanje in izkušnje na mladi rod. Priznanja so prejeli: člani Delovne skupine za oskrbo kronične rane, vodja Delovne skupine za oskrbo kronične rane Marija Kohek, Marija Flisar, Brigita Kovačec, Jasna Meško, Ivan Prelog, dr. Dražen Popović, prim. Ciril Triller, Zorancho Trpkovski, asist. dr. Alenka Kovačič, Daniela Mörec, Emilija Kavaš in Dragica Jošar. Oskrba kronične rane predstavlja na področju kakovostne in varne obravnave bolnikov za izvajalce zdravstvene nege velik izziv. Zagotavljanje kakovosti in varnosti je eden od prioritetnih ciljev na področju zdravstvene nege v SB Murska Sobota, kjer stremijo k doseganju dobrih kazalnikov kakovosti; eden od njih je tudi preprečevanje razjede zaradi pritiska in oskrba kronične rane.

Delovna skupina za oskrbo kronične rane je bila v soboški bolnišnici ustanovljena leta 2006. S sistematičnim delom, celovitim, multidisciplinarnim pristopom, izdelavo smernic enotne strokovne doktrine in obravnave v bolnišnici, so člani delo skupine razširili na multidisciplinarni tim celotne regije ter s tem v veliki meri prispevali tudi k razvoju zdravstvene nege v SB Murska Sobota, v lokalnem okolju in v slovenskem prostoru. Skupaj s Strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja ter z Zdravniškim društvom Pomurja so organizirali deset Pomurskih simpozijev na temo oskrbe kroničnih ran, z multidisciplinarnim pristopom ter ob vsakem simpoziju tudi izdali strokovno publikacijo oziroma zbornik. Tudi v prihodnje si bodo prizadevali za nadaljevanje dobrega sodelovanja pri oskrbi bolnikov s kronično rano na vseh nivojih zdravstvene oskrbe.

O.B.

Slika: Simpozija se je udeležilo kar veliko zainteresiranih iz medicine (Foto: O.B.)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: