Skip to content

Sodobno kmetijstvo se sooča z vedno novimi izzivi, ki izhajajo iz globalizacije svetovnega gospodarstva, rastočega števila prebivalstva in vpliva podnebnih sprememb

Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar mag. Aleš Irgolič sta preko avdio vizualne povezave nagovorila udeležence letošnjih Lombergarjevih dni, ki jih tradicionalno organizira Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

V treh dneh so združili znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Zaradi epidemioloških razmer so posveti potekali prek spleta.

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki privabi v vseh treh dnevih povprečno skupno do 400 pridelovalcev iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske proizvodnje. Gre za strokovno močan dogodek, ki privabi poleg pridelovalcev tudi strokovnjake iz različnih kmetijskih panog. V vseh treh posvetih so bile predstavljene tehnološke novosti v poljedelstvu, vinogradništvu in sadjarstvu.

Prvi dan je bil namenjen poljedelstvu. Minister Podgoršek je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil, da se sodobno kmetijstvo sooča z vedno novimi izzivi, ki izhajajo iz globalizacije svetovnega gospodarstva, rastočega števila prebivalstva in vpliva podnebnih sprememb. Ob tem je dodal, da je poljedelstvo za Slovenijo izjemno pomembna razvojna priložnost in idealna priložnost za lokalno samooskrbo. »Na področju poljedelstva želimo doseči povečanje obsega pridelave in samooskrbe s ključnimi poljščinami, ki bodo prvotno namenjene za prehrano ljudi in živali. Poleg tega je potrebno zagotoviti ohranjanje in izboljšanje rodovitnosti tal in deleža obdelovalnih površin. Če želimo ohraniti oziroma povečati raven pridelave na področju poljedelstva, je ključno spodbujanje rabe tehnologije in opreme za prilagajanje na podnebne spremembe, vključno z obnovo in gradnjo novih namakalnih sistemov.« V nadaljevanju je dodal, da je v Sloveniji potrebno izboljšati stanje na področju vlaganj v raziskave in razvoj, pa tudi povezovanje in tesnejše sodelovanje med vsemi deležniki v sistemu znanja.

Drugi dan je bil posvečen vinogradništvu. Vinogradniškega posveta se je udeležil državni sekretar mag. Aleš Irgolič. V svojem uvodnem nagovoru je izpostavil, da je trenutno vinarski sektor v hudi krizi, ki jo je povzročila pandemija »Že pred korona krizo je bila situacija v vinogradništvu in vinarstvu težka, epidemija pa je situacijo ekstremno poslabšala. Trg z vinom se sicer tudi zaradi sprejetih ukrepov popravlja, vendar počasi in nihče ne more napovedati, kdaj se bodo razmere lahko normalizirale,« je povedal državni sekretar. Dodal je, da je zaradi razdrobljenosti pridelave v Sloveniji ključno, da vinogradniki in vinarji nastopajo enotno, medsebojno sodelujejo, si izmenjujejo dobre prakse in izkušnje ter usklajeno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in ukrepov, ki so v pomoč panogi.

Današnji zaključni dan je bil namenjen sadjarjem. Minister dr. Jože Podgoršek je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil, da so sadjarje v zadnjem obdobju poleg epidemije prizadele še pozaba in številna neurja. Zato ga izredno veseli, da kljub oteženim razmeram še vedno vztrajajo na trgu. Dotaknil se je tudi nove skupne kmetijske politike, kjer je povedal »Eden izmed glavnih ciljev nove SKP v sektorju sadja in zelenjave je nadaljnja krepitev organizacij proizvajalcev. Stopnja organiziranosti v Sloveniji je še vedno slaba, trenutno imamo priznano eno organizacijo proizvajalcev za sadje, vendar to nikakor ne pomeni, da pridelovalci sadja v Sloveniji niso organizirani. Na področju sadjarstva so kmetijske zadruge najpogostejša oblika povezovanja za namene organiziranja pridelave in trženja«. Pohvalil je tudi uspešno sodelovanje pridelovalcev v šolski shemi sadja in zelenjave, saj so že dvanajsto leto otrokom v šolah razdelili 500 ton sadja kot dodatni obrok.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

error: