Skoraj vsi Slovenci seznanjeni s koronavirusom, tri četrtine jih je zaskrbljenih

Slovenke in Slovence najbolj skrbi za družine, kažejo ugotovitve vseslovenske raziskave

Seznanjenost s širjenjem virusa med Slovenkami in Slovenci je vsesplošna (96%), zaskrbljenost pa relativno visoka (76%), a dokaj zmerna –razmerje med »do neke mere« zaskrbljenimi in »zelo zaskrbljenimi«, je 3:1 v korist bolj zmerno zaskrbljenih. Na prvem mestu je z naskokom »skrb za družino«, skrb za delovno mesto pa že izraža 13% zaposlenih. Objavljeni rezultati so tudi že vplivali na percepcijo ukrepov Vlade RS, a večina še vedno meni, da so premalo strogi. Ocena razvoja dogodkov v zvezi s širjenjem virusa je v tej fazi pričakovano še zelo pesimistična. V družbi Valicon so namreč izvedli prvo v nizu javnomnenjski raziskav, s katerimi bodo spremljali neposreden odziv prebivalcev na epidemijo koronavirusa v Sloveniji, na sprejete ukrepe ter vsakodnevno ravnanje in percepcijo stanja v družbi. Uvodna anketa povzema najbolj osnovne indikatorje, s katerimi bomo spremljali spremembe v času, sledili pa bodo tudi bolj poglobljeni vpogledi v javno mnenje v času epidemije.

Prva meritev je bila izvedena iz srede na četrtek, 11. in 12. marca. Ker se stanje spreminja dobesedno iz ure v uro, so vzorec prve meritve razdelili v dva podvzorca, glede na to, da so bili v petek zjutraj objavljeni novi, strožji ukrepi Vlade RS, predvsem sklep o zaprtju šol in vrtcev. Anketa kaže, da so tako rekoč vsi vprašani bolj ali manj seznanjeni s pojavom in širjenjem novega koronavirusa v Sloveniji (97%). Dve petini vprašanih menita, da so zelo dobro seznanjeni (41%), več kot polovica (56%) pa, da so dokaj dobro seznanjeni s pojavom in širjenjem novega virusa v Sloveniji. Tri četrtine vprašanih (76%) je zaskrbljenih zaradi širjenja koronavirusa, spodbudno pa je razmerje med tistimi, ki so zelo zaskrbljeni, in tistimi, ki pravijo, da so zaskrbljeni »do neke mere« -prvih je namreč slabih 19%, torej slabapetina, drugih pa približno trikrat več, dobrih 57%. Razmerje med zmerno in zelo zaskrbljenimi je torej 3:1, kar kaže na visoko, a še vedno dokaj zmerno zaskrbljenost prebivalstva.

Med šestimi ponujenimi izbirami načina doživljanja zadnjih dni, v zvezi s širitvijo koronavirusa v Sloveniji, jih največ na prvo mesto postavlja skrb za lastno družino (73%), sledita skrb za lastno zdravje (45%) ter občutenje splošne zaskrbljenosti (43%). Druga najpogostejša izbira je sicer bojazen, da »se to ne bo kmalu končalo« (51% – drugi dan in 58 % prvi dan). Gospodarske posledice skrbijo 40 % vprašanih, skrb za delovno mesto pa je prisotna pri 13% vseh, ki so zaposleni. Prvi dan ankete je 60% vprašanih menilo, da so do sedaj sprejeti ukrepi premalo strogi, ta odstotek pa se je drugi dan, po objavi nekoliko bolj strogih ukrepov znižal na 54%. Na drugi strani pa se je drugi dan povečal delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prestrogi, in sicer s 5 na 9 % vprašanih. Dobra tretjina vprašanih (37%) pa meni, da so ukrepi ravno pravšnji. Če bi torej vlada sprejela še strožje ukrepe, bo to po volji večine prebivalcev, a bo hkrati več tudi tistih, ki se s tem ne bodo strinjali. Sodeč po odgovorih anketirancev, se večina prebivalcev drži navodil NIJZ o samozaščitnem ravnanju, saj naj bi za tri četrtine vprašanih v celoti ali vsaj deloma veljalo, da si pogosteje umivajo roke (81%, v celoti velja 57% deloma velja 24%), da si razkužujejo roke (84%,56/28), da se ne zadržujejo v javnih notranjih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi (79%, 48/31)ter da začasno ne hodijo v lokale in podobne javne prostore (73%, 43/30). Navedena samozaščitna ravnanja so se od drugi dan ankete rahlo intenzivirala, kar se vidi predvsem v višjem deležu odgovorov »v celoti velja zame«.

Da so si doma priskrbeli zalogo osnovnih živil, je do veljalo za 40% vprašanih, pri čemer jih 12% odgovarja, da to za njih v velja v celoti, 28% pa, da to z njih velja le deloma. Ena šestina zaposlenih je odgovorila, da v celoti ali vsaj deloma delajo od doma. Tudi za ta odstotek predvidevajo, da se bo v prihodnjih dnevih spremenil. Velika večina vprašanih (86%) meni, da gredo »stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na slabše«, pri čemer se manjši del med njimi odloča za najbolj skrajen odgovor »precej na slabše« (23%), slabih 63% pa, da »gredo na slabše«. Rezultat je pričakovan, glede na to, da je širjenje virusa najverjetneje šele na začetku. To bo osrednji indikator za spremljanje percepcije razvoja dogodkov v javnosti.

P.s.; Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja. Anketiranih je bilo 1.129 oseb, do 9:00 ure zjutraj: n=200, med 9:00 in 11:30 uro pa n=929.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju zahodnega Balkana, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: