Poslej tudi daljši zastaralni čas za pregon

Slovenski škofje sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje spolnih zlorab v cerkvi

Slovenski škofje so na 118. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je bila v ponedeljek, 13. januarja 2020 v Mariboru, sprejeli dopolnjene Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. Omenjene smernice so škofje dopolnili z določbami papeža Frančiška, ki jih je izdal v Ukazu glede spremembe Določila o hujših kaznivih dejanjih (4. oktober 2019 ) ter v Navodilu glede zaupnosti primerov (4. december 2019). S tem namenom, so v smernice dodali določilo, da primer spolne zlorabe zastara po dvajsetih letih od polnoletnosti domnevne žrtve. Prenovljeno besedilo smernic vsebuje dolžnost škofov naznaniti pristojnim državnim organom (policiji oz. državnem tožilstvu) vsak sum o spolni zlorabi. Nove smernice bodo vstopile v veljavo, ko jih bo potrdil Sveti sedež.

Na omenjeni seji SŠK so škofje sprejeli tudi sklep o ustanovitvi posebnega finančnega sklada za kritje stroškov psihoterapevtske pomoči žrtev oz. domnevnih žrtev spolnih zlorab ali spolnega nasilja s strani klerikov, kjer pravni postopki še niso zaključeni. Že na novembrski seji SŠK so škofje sprejeli tudi sklep o imenovanju članov Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK za mandatno obdobje naslednjih dveh let. V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli devet ukrepov oz. odzivov: aprila 2019, Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi; oktober 2018: Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo; april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkveneg sodnega postopka; marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab; 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem

Slovenski škofje so leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Skupina svetuje tako žrtvam in njihovim svojcem kot tudi škofom ordinarijem, vendar s povsem različnim namenom: prve seznanja s postopki na cerkvenem in civilnem sodišču ter možnostih terapevtske obravnave, slednjim pa svetuje, kako naj učinkovito ravnajo v posameznih primerih ter predlaga splošne ukrepe za preprečevanje in reševanje eventualnih bodočih primerov spolnih zlorab. Poleg tega ekspertna skupina deluje kot strokovni posrednik za sodelovanje SŠK s policijo, tožilstvom, civilno- družbenimi strokovnimi organizacijami in predstavniki javnosti oziroma mediji. Skupino od leta 2019 sestavljajo štirje člani: voditelj, cerkveni pravnik, civilni pravnik in psiholog terapevt. Kot je za STA povedal predstavnik omenjene skupine Andrej Naglič, je bil s sklepom podaljšan mandat dosedanjim članom skupine, vanjo pa je bil dodatno imenovan en nov član.

Prefekt Kongregacije za nauk vere kard. Luis F. Ladaria DJ je preko Apostolske nunciature v Sloveniji z dopisom z dne 23. maja 2019 obvestil predsednika SŠK msgr. Stanislava Zoreta, da so Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, č lanov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem v skladu z navodili Svetega sedeža. Kardinal Ladaria je v pismu izrazil hvaležnost nadškofu Zoretu za sodelovanje glede priprave smernic ter da je Katoliška cerkev v Sloveniji sprejela ta dokument že pred srečanjem predsednikov škofovskih konferenc s svetim očetom Frančiškom februarja 2019.

V Katoliški cerkvi na Slovenskem po podatkih SŠK deluje okoli 2200 verskih uslužbencev. Od leta 2014 do 2018 so zoper njih prejeli skupno sedem prijav spolne zlorabe oziroma nasilja…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: