Skip to content

Podpisan program za spodbujanje gospodarskega razvoja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch sta danes podpisala Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021-2024.

Štiriletni program, v vrednosti 2,1 milijona evrov je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, na katerem živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. V letu 2021 je za uresničevanje aktivnosti iz programa namenjenih 30.000 evrov, v letu 2022 750.000 evrov, v letu 2023 790.000 evrov in v letu 2024 530.000 evrov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je uvodoma poudaril: »Slovenci so Slovenci, pa če živijo tukaj ali za mejo. Zato je ta program pravi način za dodatni zagon in razvoj gospodarske osnove območja, na katerem živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Program zajema širše družbene razvojne aspekte: turizem, kultura, spodbujanje naložb za mikro in mala podjetja in bo pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest ter ohranjanju že obstoječih, vzpostavljanju nove infrastrukture in posodobitvi že obstoječe ter povečanju privlačnosti območja.«

Ministrica dr. Helena Jaklitsch je izrazila veliko zadovoljstvo, da sta danes z ministrom Počivalškom podpisala program. »Po mnenju urada gre za izjemno pomemben dokument, prav v luči krepitve gospodarstva v Porabju, kar je bistveno za obstoj slovenske manjšine.« in poudarila, da »močno gospodarstvo pomeni tudi samozavestnejšo manjšino«, kar posledično prispeva tudi k večji skrbi za jezik in razvoju potenciala na področju kulturnega življenja. Urad je tudi v preteklosti podpiral podobne projekte, še posebej je ministrica izpostavila slovensko vzorčno kmetijo v Porabju, ki se je izkazala kot struktura, ki krepi ne le narodno identiteto, temveč tudi podobo področja, kjer deluje.

Gre za programsko območje, ki vključuje občine, v katerih delujejo slovenske narodnostne samoupravne skupnosti. Te občine so Dolnji Senik, Števanovci, Gornji Senik, Verica-Ritkarovci, Andovci, Sakalovci, Monošter (skupaj z mestnim predelom Slovenska ves).

Program je razdeljen na 3 ukrepe, in sicer spodbujanje naložb v gospodarstvu na programskem območju (1), spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na programskem območju (2) in promocija programskega območja in podpora pri izvajanju programa (3).

Namen prvega ukrepa je dodelitev nepovratnih sredstev samostojnim podjetnikom, mikro in majhnim podjetjem za povečanje njihovih proizvodnih zmogljivosti, dvig tehnološke opremljenosti in boljšo izkoriščenost obstoječih zmogljivosti. Sedež morajo imeti na programskem območju. Za ta ukrep bo v programskem obdobju namenjenih skupno 690.000 evrov.

Drugi ukrep se deli na dva dela in sicer na dodelitev nepovratnih sredstev samostojnim podjetnikom, mikro in majhnim podjetjem, predelovalcem in drugim turističnim ponudnikom ki imajo sedež na programskem območju, za ustvarjanje oziroma krepitev lokalnega gospodarstva preko razvoja trajnostnega turizma in povezovanja kulturne ter naravne dediščine (1) ter na sofinanciranje investicij lastnih enot, razvoj turistično – gospodarske dejavnosti teh subjektov, z obnovo prostorov in opreme ter z zagotovitvijo boljših pogojev za delovanje (2). Za drugi ukrep bo v štirih letih namenjih skupno 1.080.000 evrov.

Sredstva v sklopu tretjega ukrepa v višini 330.000 evrov v programskem obdobju bodo namenjena promociji območja in izvajanju programa.

Aktivnosti iz programa bo na podlagi pogodb po posameznih ukrepih med MGRT in Zvezo Slovencev na Madžarskem, izvajala Zveza Slovencev na Madžarskem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je program pripravilo v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem in Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Razvojno agencijo Slovenska krajina Monošter.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

error: