petek, 3 aprila, 2020

Danes je mednarodni dan nasilja nad ženskami

Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami se vrstijo pozivi iz domačih in mednarodnih organizacij, da se nasilje nad ženskami in dekleti ustavi. Več solidarnosti je treba izraziti tudi z žrtvami, njihovimi zagovorniki ter borkami in borci za pravice žensk, opozarja generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres. ZN so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki. S 25. novembrom se vsako leto začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki se sklenejo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic. Neenakost med spoloma, ki podžiga kazniva dejanja posilstva, je po njegovih navedbah povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškimi v družbi. Stigma, napačno razumevanje, nezadostno prijavljanje nasilja nad ženskami in slabo izvajanje zakonov še prispevajo k temu, da se nič ne spremeni. Posilstvo se še vedno uporablja kot grozljivo orožje v vojnih razmerah. Vse to moramo spremeniti, in to zdaj, je pozval ob mednarodnem dnevu, ko se začnejo tudi mednarodni akcijski dnevi boja proti nasilju nad ženskami.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja posebno pozornost v okviru letošnjih mednarodnih akcijskih dni spletnemu nasilju in nadlegovanju nad ženskami in dekleti. Številne raziskave namreč kažejo, da je tovrstno nasilje vse bolj razširjen pojav. Visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini pa je v svoji izjavi ob mednarodnem dnevu opozorila, da je nasilje nad ženskami in dekleti nasilje nad celotnim človeštvom in ne bi smelo imeti mesta niti v Evropi niti v svetu. Obseg problema je po njenih besedah skrb vzbujajoč, saj je ena od treh žensk v Evropi že doživela fizično in/ali spolno nasilje. Po njenih besedah je odgovornost EU in mednarodne skupnosti, da bi izpolnili zaveze in preprečili, zavrnili in obsodili vsa dejanja nasilja nad ženskami in dekleti. V Sloveniji je vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja.

Nasilje nad ženskami pomeni eno najhujših kršitev človekovih pravic, ki ne pozna meja in je povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškimi v družbi, s seksizmom in spolnimi stereotipi. Raziskave so pokazale, da določene vloge in vzorci obnašanja žensk in moških prispevajo k temu, da postane nasilje nad ženskami sprejemljivo. Kot poudarjajo na Ministrstvz za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je Slovenija z ratifikacijo konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima pokazala svojo trdno zavezo, da naredi velik korak naprej pri preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini. V letošnjem letu je Slovenija pripravila tudi svoje prvo poročilo o izvajanju Istanbulske konvencije in ga predložila neodvisni strokovni skupini GREVIO Sveta Evropa, v katerem je prikazan napredek, ki ga je naredila na tem področju. Ministrstvo posebno pozornost v okviru letošnjih mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami posveča spletnemu nasilju in nadlegovanju nad ženskami in dekleti. Številne raziskave kažejo, da je spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet čedalje bolj razširjen pojav. Zato je izobraževanje in ozaveščanje o spletnem nasilju, še posebej med mladimi, ključnega pomena. Tako je s projektom Odklikni – Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti v preteklih dveh letih ozaveščalo o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu, ter izobraževalo o obnašanju na spletu ter ravnanju v primeru spletnega nasilja. V okviru mednarodnih dni in ob zaključku projekta Odklikni bo v sredo na Brdu pri Kranju mednarodna konferenca #Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti. Na njej bodo predstavili rezultate projekta in dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja. Razpravljali bodo tudi o možnih rešitvah za oblikovanje varnega interneta za vse. Gostji dogodka na Bledu bosta med drugim tudi svetovno znani aktivistki za človekove pravice Thordis Elva Thorvaldsdottir in Emma Holten.

Tudi na zunanjem ministrstvu z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da tovrstno nasilje ostaja razširjeno po svetu in je najbolj pogosta kršitev človekovih pravic današnjega časa. Vsaka tretja ženska je žrtev psihičnega ali spolnega nasilja. Ministrstvo za zunanje zadeve nasprotuje vsem oblikam nasilja nad ženskami in deklicami in se pridružuje letošnji kampanji UNiTE “Pobarvajmo svet oranžno” (Orange the World), ki letos poziva k odločnemu zoperstavljanju posilstvu. Enakost spolov in krepitev moči žensk sodi med prednostna področja zunanje politike Republike Slovenije, tako na področju človekovih pravic, kakor tudi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V mednarodnih forumih se Slovenija osredotoča in se zavzema za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in preprečevanja nasilja nad njimi, vključno z odpravo tradicionalnih in škodljivih praks, stereotipov in drugih izvornih dejavnikov nasilja, ki predstavlja najresnejšo oviro za enakovredno sodelovanje  žensk in deklic v vseh družbenih sferah in na vseh ravneh. Za krepitev moči žensk in deklic je izjemnega pomena njihovo izobraževanje, vključno z izobraževanjem za človekove pravice, kakor tudi vključevanje moških in dečkov v aktivnosti za enakopravnost spolov.

Ob zavedanju, da so spolno in reproduktivno zdravje in pravice ključne za krepitev pravic žensk, se je Slovenija na nedavnem vrhovnem srečanju o prebivalstvu in razvoju v Nairobiju zavezala, da bo s pomočjo Nacionalnega programa za preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2020-2025 odpravila nasilje nad ženskami ter da bo do konca leta 2021 sprejela Smernice o enakosti spolov v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, s čimer bo na opreativni ravni podkrepila enakost spolov kot presečno prioriteto svojega mednarodnega razvojnega sodelovanja. Zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic bo kot nepogrešljiv element doseganja enakosti spolov in krepitve moči žensk eden izmed ključnih ciljev slovenske mednarodne razvojne pomoči na področju enakosti spolov. „Z današnjim dnem se začenja 16-dnevna kampanja OZN UNiTE za odpravo nasilja nad ženskami in deklicami “Pobarvajmo svet oranžno”, ki je letos namenjena odločnemu zoperstavljanju posilstvu (“Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!”) in vključuje tudi Generacijo enakosti, kampanjo UN Women ob 25. obletnici Pekinške deklaracije. Namen kampanje je opozoriti na zakoreninjenost posilstva v kompleksni sklop patriarhalnih prepričanj, moči in nadzora, ki še naprej ustvarjajo družbeno okolje, v katerem je spolno nasilje razširjeno in normalizirano. Ministrstvo za zunanje zadeve se ob tej priložnosti pridružuje pozivom za popolno odpravo vseh oblik spolnega nasilja“, poudarjajo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment