torek, 25 februarja, 2020

Ministrica Klampferjeva odredila izredni nadzor nad vlogami za izredno uskladitev oskrbnine

Glede januarske izredne uskladitve cen oskrbnine smo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 50 vlog. Med njimi je ministrstvo pri šestih vlogah ugotovilo neskladja, zato je ministrica mag. Ksenija Klampfer odredila izredni nadzor nad prejetimi vlogami za izredno uskladitev cen v domovih za starejše. Po navodilih ministrice bo ministrstvo preverjalo utemeljenost oddanih vlog za uskladitev cene oskrbnine s strani izvajalcev. Preučujejo tudi možnost poenotenja cen oskrbnine za posamezno kategorijo oskrbe pri vseh izvajalcih institucionalnega varstva starejših v javni mreži.

Skupnost socialnih zavodov je decembra napovedala, da se bodo domovi in posebni socialnovarstveni zavodi po novem letu podražili za dva do tri odstotke. Vendar mora dati soglasje k povišanju tudi ministrstvo. Ministrstvo je domovom sicer že priporočilo, da se odločijo za uskladitev cen s 1. januarjem le, če ne morejo pokriti višjih stroškov dela zaradi dviga minimalne plače. Če pa posamezni dom ugotovi, da dviga stroškov dela ni mogoče pokriti v okviru veljavne cene oskrbnine, ima možnost izredne uskladitve cen od 1. januarja ali redne uskladitve s 1. marcem. Ministrstvo je hkrati z napovedanim dvigom minimalne plače vsem domovom priporočilo, naj dvig cen zaradi višjih stroškov dela ne preseže 1,5 odstotka povečanja glede na veljavne cene. Opozicijska Levica je vlado 10. januarja pozvala, naj nemudoma zavrne vloge za dvig cen oskrbe v domovih in posebnih zavodih. Za dvig cen v domovih ni kriv dvig minimalne plače, ampak pomanjkanje angažmaja vlade za ureditev področja dolgotrajne oskrbe in vakuum na tem zakonskem področju, so prepričani.

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: