Skip to content

Bakos.si

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami: Ne obračajmo se stran!

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, se na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij pridružujejo akcijam, s katerimi različne organizacije po vsem svetu opozarjajo na odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in nujnost preprečevanja nasilja nad njimi.

V URSIKS želijo s svojim delovanjem dati jasno sporočilo o nedopustnosti povzročanja nasilja, zato smo pred devetimi leti vzpostavili sistem stalnega dodatnega izobraževanja zaposlenih za boljše prepoznavanje nasilja v intimno-partnerskih odnosih in družini. Tako želijo prispevati k učinkovitejši zaščiti žrtev tovrstnih kaznivih dejanj. V letu 2013 so pričeli z organiziranjem posveta, s katerim so želeli približati vsebine o nasilju različnim profilom zaposlenih v zaporskem sistemu. Nadaljevali so z usposabljanjem strokovnih delavcev za vodenje obravnave nasilja v zavodih in v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo pripravili Smernice za delo s povzročitelji nasilja.

V zavodih že vrsto let potekajo treningi socialnih veščin, katerih namen je učenje socialnih veščin s ciljem ustavljanja nasilja, preprečevanja nadaljnjega nasilja in priprave na življenje brez uporabe nasilja. Delo s povzročitelji nasilja je del celostnega pristopa naslavljanja teme nasilja, saj se zavedamo, da smo eden izmed pomembnih akterjev v koordiniranem in povezovalnem pristopu za preprečevanje in ustavljanje nasilja. Zato je še posebej pomembno sodelovanje z Društvom za nenasilno komunikacijo in drugimi organizacijami, kamor se lahko obsojene osebe vključujejo v primerih koriščenja ugodnosti zunaj zavoda in nadaljujejo z obiskovanjem njihovih programov tudi po prestani kazni zapora. Aktivno sodelujemo tudi s centri za socialno delo, kjer se na večdisciplinarnih timih, z namenom priprave ocene in načrta pomoči žrtvi nasilja v družini, povezujemo in sodelujemo tudi s predstavniki policije, nevladnih organizacij, regijskimi koordinatorji za nasilje, oziroma vsemi deležniki, ki pomembno prispevajo k zaščiti žrtve nasilja. Na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini in z implementacijo Direktive o žrtvah, pa z odgovornostjo do zaščite žrtev nasilja skrbimo tudi za dosledno obveščanje o prostih izhodih povzročiteljev nasilja v času prestajanja kazni, begu ali odpustu iz zapora.

Nasilje ni vedno vidno navzven, zato smo s strokovnimi delavci obravnave nasilja z namenom informiranja o nasilju pripravili informativno zloženko, ki je dostopna zaprtim osebam in zaposlenim kot tudi obiskovalcem, saj je med njimi veliko žensk kot tudi drugih oseb z izkušnjo nasilja. Sledila je zloženka »Nasilje je kaznivo«, ki smo jo pripravili z namenom ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja in možnosti učenja nenasilne komunikacije, spremembe vedenj in prepričanj. Zloženka je prevedena v  angleški, nemški in italijanski jezik, da je lahko v pomoč zaprtim osebam, ki ne govorijo slovensko.

Prizadevanje za zaščito žrtev nasilja in skrb za nenasilno komunikacijo kot vrednoto vseh zaposlenih ostaja tudi v prihodnje pomembna naloga Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Pri tem imajo posebno vlogo strokovne delavke in delavci, ki delo vodenja treningov socialnih veščin v zaporskem sistemu opravljajo z veliko mero entuziazma in zavedanja o pomembnosti dela s povzročitelji nasilja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: