petek, 21 februarja, 2020

Mojca iz Spodnje Ščavnice med najbolj skrbnimi lastniki gozdov v Sloveniji

Zavod za gozdove Slovenije je na posebni prireditvi na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor podelil letošnja priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Vsako leto izberejo 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov in letos je to 13 posameznikov in ena skupnost lastnikov gozdov, ki so priznanja prejeli za aktivno in zgledno gospodarjenje z gozdom ter dobro sodelovanje z javno gozdarsko službo. Gre za tradicionalno, že 21. prireditev, na kateri se zavod zahvali tistim, ki zgledno skrbijo za svoje gozdove. Doslej so podelili priznanja že 280 od trenutno približno 413.000 lastnikov gozdov v Sloveniji, letos je med dobitniki tudi ena ženska, in sicer predstavnica OE Murska Sobota, Mojca Kosar iz Spodnje Ščavnice. Vsako leto sicer priznanja dodelijo po enemu predstavniku iz vsake območne enote. „Aktivno delo z gozdom zvišuje njegovo kondicijo in pripravljenost na vse ujme, ki jih povzročajo klimatske spremembe,” je pred podelitvijo povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem.

Letos so priznanja prejeli: Peter Gnezda (OE Tolmin), Branko Hlebanja (OE Bled), Marko Mohorič (OE Kranj), Klemen Šuštaršič (OE Ljubljana), Janez Lipec (OE Postojna), Aleš Prijatelj (OE Kočevje), Metod Mežan (OE Novo mesto), Franc Zakšek (OE Brežice), Franc Lešnik (OE Celje), Branko Miklavžina (OE Nazarje), Herman Hrustel (OE Slovenj Gradec), Peter Volmajer (OE Maribor), Mojca Kosar (OE Murska Sobota) ter Agrarna skupnost Vrhpolje (OE Sežana). Za njihov trud se jim je zahvalil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanonik, po besedah katerega uživa slovenska gozdarska šola s trajnostnim gospodarjenjem z gozdom skozi vso zgodovino velik ugled v mednarodnem prostoru. “Predstavlja blagovno znamke Slovenije in tega bi se morali bolj zavedati,” je dejal Stanonik in poudaril, da t.i. »slovenska šola gozdarstva predstavlja dobro blagovno znamko doma, v Evropi in svetu« ter da so slovenski gozdovi v dobrem stanju.

Lastništvo gozdov v Sloveniji je sicer precej razdrobljeno, saj povprečna posest obsega okoli 2,9 hektarja in še ta je nadalje razdeljena na več med seboj ločenih parcel. Večina gozdov je v zasebni lasti, le 21 odstotkov jih je v lasti države ter trije odstotki v lasti občin, kažejo podatki zavoda za gozdove. „Imamo 413.000 lastnikov gozdov, kar pomeni, da je vsak peti Slovenec lastnik gozda. A dve tretjini teh lastnikov ima v posesti v poprečju zgolj hektar gozda, kar predstavlja poseben izziv tako za lastnike kot za javno gozdarsko službo. Priznanja, ki jih podeljujemo danes, kažejo tvorno sodelovanje med njimi,” je ponazoril Stanonik, ki je dodal, da so prejemniki priznanj dober zgled ostalim lastnikom gozdov, hkrati pa so najboljši promotorji gesel Skrbno z gozdom in Previdno v gozdu, ki jih v letošnjem letu izpostavlja kmetijsko ministrstvo s svojimi kampanjami. Državni sekretar Stanonik je ob tej priložnosti izpostavil tudi, da je sodelovanje med lastniki in javno gozdarsko službo ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic nedavnih naravnih ujm v gozdovih. V dobro vseh lastnikov gozdov in prebivalcev Slovenije gozdovi zagotavljajo proizvodne, ekološke in socialne funkcije.

S podelitvijo priznanj na srednji lesarski šoli so želeli izpostaviti tudi pomen izobraževanja in usposabljanja vseh, ki delajo v gozdovih. „Naše poslanstvo je usposobiti bodoče gozdarje za varno in strokovno delo v gozdu,” je povedal ravnatelj omenjene šole Aleš Hus. Vpis je po njegovih besedah zadovoljiv, letos imajo med 50 dijaki v gozdarskih poklicih tudi tri dekleta.

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Nekaj več kot 1,18 milijona hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države, ob tem pa imamo še več kot 14.300 hektarjev drugih gozdnih zemljišč (rušje, površine pod daljnovodi, gozdne ceste). V zadnjih nekaj letih se v slovenskih gozdovih poseka od pet do 6,3 milijona kubičnih metrov dreves letno, od tega je 55 do 66 odstotkov iglavcev. Sicer pa, v letu 2019 obeležujemo tudi 25 letnico delovanja Javne gozdarske službe in Zavoda za gozdove Slovenije. Največji dosežki in dobre prakse gospodarjenja z gozdom v samostojni Sloveniji so bili letos predstavljeni v okviru Tedna gozdov in drugih prireditev, zdaj pa bodo v obliki razstave na ogled tudi v prostorih Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.

Tags: , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: