Skip to content

Bakos.si

Koledniki v radgonski cerkvi zbirali denar za misijonarje

Letos ni bilo obiska po domovih, zato so zbirali le v cerkvi, kjer so nastavili skrinjo

V župniji sv. Petra Gornja Radgona že od leta 2012 ob prazniku Svetih treh Kraljev organizirajo koledovanje. Po vaseh župnije so koledniki ob tem obiskali družine, ki so jih »našli« doma, v mestu Gornja Radgona pa le tiste, ki so se prijavile, da želijo ta obisk. Letos teh obiskov zaradi korone ni bilo, prispevke pa je bilo moč darovati v cerkvi, kjer je bila v ta namen posebna skrinjica. Koledniki so se poslovili pri pozni maši v nedeljo, 9. januarja, ko je radgonski župnik Franc Hozjan povedal, da je bila letošnja akcija kljub vsemu še kar uspešna. Ves zbrani denar je namenjen za dejavnost misijonarjev po svetu.

Leta 1995 je na pobudo Misijonskega središča Slovenije (MSS), pod vodstvom misijonskega asistenta Branka Likarja ponovno oživel koledniški običaj na Slovenskem. Poleg osnovnega oznanjevanja Jezusovega rojstva dobiva običaj nov pomen: denar, ki ga otroci naberejo s koledovanjem, je namenjen misijonom. V Nemčiji je od leta 1964 trikraljevska akcija eno najpomembnejših sredstev za pomoč otrokom tretjega sveta, zato jo podpira tudi država. Kancler Helmut Kohl je leta 1996 v Bonnu že trinajstič sprejel koledniške skupine iz vseh nemških škofij in iz drugih evropskih držav, kjer ta akcija poteka. Sprejema se je udeležila koledniška skupina iz Ajdovščine. V letu 1995 je bilo koledovanje v 50 župnijah, potem pa iz leta v leto več – leta 2008 denimo že okoli 200 župnijah. Z naraščajočim številom župnij narašča tudi vsota darov, ki se ob koledovanju zberejo za naše misijonarje. Prvo leto je bilo zbranih nekaj več kot 4 milijone tolarjev, leta 2007 pa 172.259 evrov (okoli 41 milijonov tolarjev). Pred korona ukrepi je v akciji sodelovala že polovica župnij. Leta (2018 je v Sloveniji v koledniških akcijah sodelovalo približno 6000 kolednikov, ki so obiskali kakih 90.000 domov.

O božičnih kolednikih pri nas sicer prvi poroča Primož Trubar, ki je v svojem Katekizmu (1575) zapisal: „… inu koledniki o božiči pojo: mi smo prišli pred vrata, da bi bila božja zlata!” Omenja jih tudi Valvasor v svoji Slavi (1689), ko piše o nabiranju voščenk za cerkveno osvetljavo. Trubarjev zapis potrjuje, da se je pri nas koledovalo ob božiču vsaj v drugi polovici 16. stoletja, najbrž že dosti prej. Zgodovinar Ivan Vrhovnik, župnik v ljubljanskem Trnovem, piše, da so v Ljubljani hodili trikraljevski koledniki že pred letom 1653 in torej Ljubljana ni nič zaostajala za Srednjo Evropo. Koledovali so čolnarji in mesarji, tega leta pa jim je mestni magistrat to prepovedal in od takrat so smeli koledovati samo mestni čuvaji in stražniki. Od njih so ta običaj prevzeli možje iz mestne četrti Krakovo, leta 1809 jim je to prepovedala policija, leta 1849 pa je koledovanje ‘vstalo od mrtvih’ in je živelo vse do začetka prve svetovne vojne. Sredi 19. stoletja je trikraljevsko koledovanje obstajalo že po vseh slovenskih pokrajinah. V Bovcu so z godbo spremljali kolednico Z angelci zapojem. Po vsej goriški okolici so hodili briški mladeniči, peli temu času primerne pesmi in pobirali milodare. Prav tako v teh letih so v Beli krajini “hodili popevat svete tri kralje” kraljitarji, katerim so na kmetih darovali predivo in drugo blago, ki so si ga koledniki med seboj razdelili. Tej šegi so ostali zvesti do druge svetovne vojne. »Po drugi svetovni vojni je izvajanje koledniških šeg začelo usihati. Upoštevati je treba povojno politično stanje v državi, predvsem po letu 1950, ko se je zaostril odklonilni odnos do vere in z njo povezanih vsebin in dejavnosti, tudi do koledništva. Kjer se je koledništvo še izvajalo, je bilo to neredno in prikrito, saj je politična prepoved med ljudmi ustvarjala strah pred ovadbami. Kolednice so hkrati z ukinitvijo praznovanj (božič je bil delovni dan!) utihnile, ohranile so se v spominu ljudi« Na kmetih pa je v tistem času bila velika revščina zaradi obveznih oddaj. (F.K.)

Fotografije: Franci Klemenčič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: