Inšpektorji pozivajo k strpnemu obnašanju zaradi razvoza organskih gnojil

Na Inšpektoratu so prepričani, da je gnojila, kljub epidemiji koronavirusa potrebno sezonsko raztrositi za boljši pridelek

Podobno kot uredništva nekaterih medijev, je tudi Inšpektorat RS ta kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v zadnjem času prejel večje število prijav, v katerih (večinoma anonimni) prijavitelji zahtevajo prepoved razvoza organskih gnojil zaradi smradu v času povečane potrebe po zračenju prostorov zaradi koronavirusa. Podobne pobude prihajajo tudi iz nekaterih občin, kar je za

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, nekoliko presenetljivo. Tam namreč pojasnjuje, da na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov uporaba organskih gnojil na kmetijskih zemljiščih v tem času ni oziroma ne more biti prepovedana, saj je to obdobje pričetka intenzivne rasti rastlin ter njihovih povečanih potreb po hranilih. Poleg tega se je v času prepovedi gnojenja s tekočimi organskimi gnojili, to je za večji del države, od 15. novembra do 1. marca, v gnojnih jamah in na gnojiščih kmetijskih gospodarstev, ki redijo živali, nabrala večja količina organskih gnojil. Večina kmetijskih gospodarstev tako nima več prostih kapacitet za skladiščenje in so primorana izprazniti gnojišča ter gnojne jame.

Poleg navedenega pa je potrebno v trenutnih razmerah upoštevati najpomembnejši vidik uporabe organskih gnojil, to je pridelava zadostnih količin doma pridelane hrane. Organska gnojila so najnaravnejši in najcenejši način pospeševanja rasti kmetijskih rastlin in pridelkov. Z njimi se zagotavljajo zadostne količine hrane in posledično prehranska varnost državljanov Slovenije

„Pozivamo torej vse državljanke in državljane, ki živijo v bližini kmetijskih zemljišč, k strpnemu obnašanju zaradi sezonskega razvoza organskih gnojil. V času epidemije koronavirusa je zagotavljanje lokalne hrane ključnega pomena!“ še poudarjajo na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: