Oster odziv policije nad poročanje nekaterih medijev

Drago Menegalija odgovarja spletnima portaloma Požarreport in Nova24tv

Poleg na spletnih straneh policije, je Drago Menegalija, predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, v imenu vodstva Slovenske policije, tusi ostalim medijem posredoval širši odziv policije povezan z aktualnimi dogajanji v preteklih dneh. Ob tem je dodal tudi odziv policije, ki so ga danes posredovali spletnima portaloma Požarreport in Nova24tv, v povezavi z njunim današnjim poročanjem. „Neutemeljeni napadi na policijo in vsiljevanje izmišljenih zgodb o njenem delu so del vsakokratnih dramatičnih razmer v politiki in daleč od dejanskega dela kriminalistov. V zadnjem obdobju smo priča vsakodnevnim neutemeljenim napadom na policijo z vsiljevanjem izmišljenih zgodb o njenem delu, ki so daleč od dejanskega dela policistov in kriminalistov, zato v policiji odločno obsojamo take pristope in sporočamo, da bomo v policiji, ne glede na aktualne družbene razmere, nadaljevali s svojim zakonitim, strokovnim in predanim delom še naprej zavzeto“, poudarjajo na policiji.

Trenutno dogajanje je posledica trenutnega časa, v katerem prihaja do medsebojnih obtoževanj različnih vpletenih strani v različnih medijih, ki da za doseganje svojih ciljev izkrivljeno prikazujejo delo policije – kriminalistične policije in celo odprte predkazenske postopke. „V razpravo želijo vplesti tudi policijo in pri tem delujejo po načelu – cilj opravičuje sredstvo – zato diskreditirajo določene enote, vodstvo in posameznike znotraj organizacije, vse s ciljem vplivanja na delo policije. Medijska gonja, ki so jo v zadnjem tednu dni deležni vodstvo policije, Nacionalni preiskovalni urad, njegov direktor, vodstvo Uprave kriminalistične policije ima za cilj destabilizacijo kriminalistične policije, zmanjšanje učinkovitosti njenega delovanja in posredno vplivanje na njeno delo v konkretnih predkazenskih postopkih. Delo v kriminalistični policiji in NPU, ki je njena operativna enota na državni ravni, nemoteno poteka, brez kakršnegakoli »tihega upora«, ki je samo ena od objavljenih lažnih novic“.

Po prepričanju Drag Menegalija, stalno vsiljevanje neutemeljenih očitkov o našem delu ne bo spremenilo naše profesionalne usposobljenosti za politično nepristransko preiskovanje kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo v preiskavi nastopa kot osumljenec. Tega ne bo spremenila niti prepogosto uporabljena praksa, da »stokrat izrečena laž postane resnica«. Policija, kot tudi Nacionalni preiskovalni urad ali Uprava kriminalistične policije, ni dislocirana enota kateregakoli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševala njihova naročila. Kljub temu, da policija dosledno pojasnjuje neresnične navedbe in odgovarja na vprašanja medijev, saj stojimo za svojimi besedami, dejanji in ukrepi, pa lahko naslednji dan spet preberemo novo »novico«, sestavljeno iz nepreverjenih, zavajajočih in pogosto izmišljenih podatkov. Zato bomo v policiji še naprej korektno obveščali javnost o svojem delu, saj si kot družbeno odgovorna organizacija ne moremo privoščiti, da bi novice, oblikovane na neobstoječih temeljih, vplivale na naš ugled.

Napadeni posamezniki iz policije so dolgoletni, karierni policisti in kriminalisti, ki že desetletja odlično opravljajo različne naloge in so bili na svoje položaje izbrani v skladu s postopki, ki veljajo za izbor za posamezno delovno mesto. Tudi v kriminalistični policiji poteka izbor novih kadrov v skladu s postopkom, ki velja za vse policiste, tj. v skladu z določili zakona o javnih uslužbencih in Kolektivne pogodbe za policiste. Vsak, ki pa je kadarkoli bil v vlogi odločevalca na notranjem ministrstvu ali generalni policijski upravi, pa se lahko vrne v svoj čas in premisli, ali so bile res vse kadrovske odločitve sprejete nepristransko. Zato ostro obsojamo tudi neutemeljene napade na zaposlene in konstantne kršitve njihovih pravic, določenih s predpisi, ki urejajo položaj policistov, javnih uslužbencev in delovnih razmerij. V konkretnem primeru, ki je v preteklih dneh najbolj buril slovensko javnost, preiskovalci NPU ne preiskujejo sumov nezakonitega financiranja političnih strank, ampak že od marca 2018 vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Ne glede na to, kdo v tem primeru nastopa kot osumljena oseba, bo policija, sedaj in tudi v prihodnje, preiskavo izpeljala strokovno in zakonito in to ne glede na to, kakšnih pritiskov je ali še bo deležna. Pri tem bomo svoje delo opravili v skladu z načeli vladavine prava, visoko avtonomno, z absolutno, neomajno voljo do resnice in pravice, torej v skladu z vlogo, ki jo policija tudi ima in mora imeti.

Poseben odziv policije se nanaša na omenjena spletna portala: Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije. V policiji preiskujemo kazniva dejanja in njihove storilce, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, zato so vse informacije, ki jih navajate v zgoraj omenjenem prispevku, v celoti neresnične, žaljive in zlonamerne. Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije. V policiji ne preiskujemo seznama politikov in njihovih sorodnikov na podlagi nekega naročila, v kriminalistični policiji ni zaupnikov, ki bi izvajali operativne naloge po naročilu kateregakoli politika in zbiranje uporabnih informacij ni naloga policije.

Ravnanje s podatki in dokumenti v policiji je sledljivo, na tem področju tudi redno izvajamo nadzore. Ne posredujemo depeš osebam, ki niso pristojne, da bi z njimi razpolagale. V tem okviru izpostavljamo, da so omenjene navedbe nastale zgolj zaradi osebne in strokovne diskreditacije mag. Matjaža Jerkiča, pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije, ter diskreditacije kriminalistične policije. Magister Matjaž Jerkič je karierni policist, ki že 30 let odlično opravlja različna dela in naloge v kriminalistični policiji. V vseh teh letih je pridobil visoko strokovno znanje, ki ga uspešno prenaša v vsakodnevne poklicne dolžnosti. V svoji karieri se je kot strokovnjak uveljavil tako doma kot v tujini, zato zadnji dve leti opravlja dela in naloge pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in kot tak uživa popolno zaupanje tako direktorja Uprave kriminalistične policije, kakor tudi vodstva policije.

Vodstvo policije, z generalno direktorico policije Tatjano Bobnar na čelu, skrbi za zakonito in avtonomno delo policije, na vsaka morebitna odklonska ravnanja znotraj policije pa ustrezno odreagira. Hkrati pa bo vedno zaščitilo integriteto policistov pred neupravičenimi napadi in nedopustnimi pritiski. Dodajamo še, da Branko Japelj že več kot leto dni ne dela v Upravi kriminalistične policije, temveč opravlja naloge v Beogradu, kot ekspert v okviru twinning projekta. Zato bo slovenska policija ne glede na vse insinuacije, ki so motivirane iz takšnih ali drugačnih razlogov, svoje delo še naprej opravljala profesionalno, zakonito in visoko avtonomno. Na tem stoji vodstvo policije in policija kot inštitucija, kot je v odprtem sporočilu za javnost zapisal Drago Menegalija, predstavnik Policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: